Søk
Close this search box.

Slik kan vi ivareta smittevern og barnets beste!

to barn i naturen som smiler mot kamera

Mitt forslag for barnehagen er enkelt: Skrot smittevernveilederen i dagens form. Den er for omfattende.

Av Rikke Kjensli, pedagogisk leder i en privat, frittstående barnehage i Oslo.

Bildet over er tatt av Lenka Fortelna fra Pixabay

Barnehagene ventet spent på veilederen i dagene forut for gjenåpningen 20. april i fjor. Vi ventet oss innstramminger i hygienerutiner og rengjøring. Det fikk vi også, men i tillegg fikk vi oppdeling av grupper og isolering. Innskrenkning av barnas frihet. Alt i smittevernets navn.

Det bør være et minstekrav at slike veiledere er skrevet i samarbeid med sektoren den gjelder for.

-Annonse-

I likhet med mange andre yrkesgruppers smittevernveiledere, ser barnehagenes ut til å være skrevet av noen som ikke kjenner hverdagen der veilederen skal brukes. Det bør være et minstekrav at slike veiledere er skrevet i samarbeid med sektoren den gjelder for. Vi bør også kunne forvente at regelverket en sektor styrer etter hensyntas.

Barnehageloven

Barnehageloven er det juridiske grunnlaget for barnehagenes drift, organisering og innhold. Den regulerer hvordan barnehagene skal drives, hvem som skal jobbe der, hvilke hensyn som skal tas. Loven har også en forskrift, «rammeplan for barnehagen – forskrift for barnehagens innhold og oppgaver». Forskriften er laget for å sikre at alle barnehager i Norge holder sammenliknbar kvalitet.

Veileder uten hensyn til barnehageloven

Barnehagene i Norge er pliktige å følge barnehageloven og forskriften. Veilederen burde vært skrevet med barnehageloven i bakhodet, men det ser den ikke ut til å være. Barnehagene må derfor selv gjøre vurderinger av når veilederen skal brukes og når punkter i den må velges bort fordi konsekvensene av å følge den kan være å bryte loven.

Mange barnehager har slitt med å følge rammeplanen forrige barnehageår fordi trafikklysnivåene i veilederen i perioder skiftet som discolys. Det er ikke greit. Barnas hverdag i barnehagen, det første kapittelet i utdanningsløpet deres, skal ikke reduseres til oppbevaring.

Det er på tide å servere oss retningslinjer som er bærekraftige på sikt.

Nå har vi jobbet med blikket stivt festet på smittevernveilederen i over et år. Som mye annet i denne tiden ser det midlertidige ut til å bli så langvarig at det nærmest må kalles permanent. Det er derfor på tide å servere oss retningslinjer som er bærekraftige på lang sikt.

Skrot veilederen i dagens form

Mitt forslag er enkelt: Skrot smittevernveilederen i dagens form. Den er for omfattende og den nytter best til å forenkle smittesporing. Jeg foreslår fire tiltak som kan erstatte smittevernveilederen:

Vi er pedagoger, ikke eksperter på smittevern

Barnehageansatte er pedagoger, ikke eksperter på smittevern. Lag gjerne informasjon om mest effektiv rengjøring, håndvask. Lag kurs, ansett smitteverneksperter i kommuner og bydeler som kan lage rutiner tilpasset den enkelte virksomhet. Vi vil gjerne begrense spredning av både norovirus og forkjølelser, halsbetennelser og covid.

Mer penger til renhold

Det gjør ingenting om kravene til renhold i barnehagene strammes inn. Men husk å bevilge penger til det også. I dag må vi foreta den ekstra rengjøringen på toppen av vanlige arbeidsoppgaver. Hvis kravet om bedre rengjøring ble fulgt av midler til å gjennomføre det, kunne det gitt økt bemanning. Eller hyppigere kjøp av rengjøringstjenester. Dette vil komme både barn og ansatte til gode – pandemi eller ikke.

Klare anbefalinger ved sykdom

Før pandemien opplevde mange barnehageansatte å få syke barn levert i barnehagen. Smittevernveilederen ga oss en hverdag der barn ble holdt hjemme for sikkerhets skyld, og ikke sendt i barnehagen ved tvilstilfeller. Slik unngikk vi sannsynligvis mange runder forkjølelse og omgangssyke. Klarere anbefalinger fra myndighetene enn vi hadde før vil ha positiv effekt for alle. Syke barn har det best hjemme. Sykefraværet blant ansatte vil gå ned.

Regelverk som ivaretar barnas helse

Fokuset i samfunnet burde endres fra sykdom til friskhet. Fra råd for å unngå sykdom til råd for å bygge og opprettholde god helse. Så også i barnehagene. Sunn mat, hvile, frisk luft og tilgang til natur burde være en selvfølgelig rett for alle barn.

Barnehagene er lovpålagt å jobbe for barnas beste. Det virker naturlig at barnas beste er å bygge så sterk som mulig grunnhelse og sunn barnehagehverdag.


Les mer fra hemali

Slik har barnehagen vært med restriksjoner og smittevern
Vennskap og demokrati i koronaens tid
Siste data om bivirkninger av vaksinene: – Høye tall for de unge

– Annonse –

– Annonse –