Søk
Close this search box.

Sykepleier skylder nær en halv million i saksomkostninger, nå er anken hos Høyesterett

Kvinne i 30-årene med brunt, halvlangt hår, rød genser
Iris Mariska Frohe forbereder seg på rettssak.

Iris Frohe (41) tapte i to rettsrunder og skylder Hamar kommune nesten en halv million kroner. Hun jobber som nattevakt og venter sitt fjerde barn. Hvordan orker hun enda en mulig rettsrunde?

Jeg har ofte spurt meg selv om det samme, og jeg ender på samme svar:

Jeg vil belyse noe av detkoronatiden bragte med seg. Vi er mange som har opplevd lignende. Når jeg føler meg liten, kan jeg miste det overblikket. Så tenker jeg på barna mine, jeg ønsker også at de står opp for seg selv ved urett.

Min person er ikke viktig, men prinsippet er og å belyse at dette skjedde.

– Koster meg økonomisk

– Jeg sa nei fordi det føltes som det eneste riktige, og jeg kan tvile på kampen min, dette koster meg personlig og økonomisk. Innimellom spør jeg for hvem og hva jeg kjemper. Kampviljen min er mer lunken
nå enn ved de forrige rundene i retten, men jeg ønsker å fullføre det jeg startet. Min person
er ikke viktig, men prinsippet er og å belyse at dette skjedde.

-Annonse-

Noe i meg sier at dommen fra Eidsivating lagmannsrett, der jeg delvis fikk medhold, har betydning.
For tredje gang prøver Iris å dekke sine rettsutgifter med en Spleis, og givergleden er stor.
– En overveldende, varmende og rørende respons. Jeg er ekstremt takknemlig, var redd for
at folk hadde glemt saken min eller var lei av den.

Måtte teste seg jevnlig som sykepleier og gå med munnbind


I 2022 tok Iris ut stevning mot Hamar kommune fordi hun mente at denne hadde sagt henne
opp usaklig. Bakgrunnen var at Iris nektet å etterkomme det hun mente var forskjellsbehandling fra arbeidsgiveren Hamar legevakt.

Som uvaksinert ble Iris pålagt å teste seg jevnlig to ganger i uken uten symptomer, noe vaksinerte kollegaer ikke måtte. Til tross for at hun gjentatte ganger etterspurte det medisinske grunnlaget for denne forskjellsbehandlingen, fikk hun aldri den dokumentasjonen fra kommunen.

Idømt saksomkostninger, opprettet spleis

Iris tapte i Hamar tingrett, men tre av fem dommere i lagmannsretten fant at oppsigelsen av
hennes midlertidige stilling var usaklig. For Iris ble oppsagt samme dag som et drøftingsmøte
med arbeidsgiver, og partene rakk da ikke å forhandle før oppsigelsen var et faktum.

Iris ble likevel ikke tilkjent sluttpakke eller erstatning, derimot ble hun idømt kommunens
saksomkostninger og skylder nå til sammen kr 444 729,- til Hamar kommune.
Iris reagerer på at det i dommen fra lagmannsretten lyder at summen «har liten
velferdsmessig betydning for henne.»
– Den formuleringen kunne en lagt på kommunen, men ikke på meg. Derfor har vi opprettet
enda en runde med spleis.

Frihet var en kjerne i oppveksten min.

Arven etter faren

Advokatene hennes – Adara Ryum Høeg og Barbro Paulsen fra sitt nystartede selskap
Bergfruene jobber nå frivillig i saken.
Iris er oppvokst i «bred horisont» med mor, søster og en «en fritenkende far. Hun drar
linjer til ham i sin kamp mot systemet. Vi lærte å tenke selv og være nysgjerrige.
– Pappa døde i 2012. Hans liv var på utsiden av normen og han var aldri redd for å velge anderledes. Pappa var 52 år da jeg ble født og hadde allerede et liv bak seg med forskjellig aktivisme, også fra Oslo i kunstnermiljøet, med blant andre Jens Bjørneboe.

– Jeg tenker ekstra mye på ham nå som jeg enda mindre tar frihet som en selvfølge, frihet var en kjerne i oppveksten. Mange har spurt meg hvorfor jeg ikke bare kunne late som om jeg er vaksinert, eller at jeg bare testet meg. Det må ligge noe i margen fra pappa, og jeg ville gjort det samme igjen så lenge noe ikke er rett, sier Iris Frohe.
Advokatene sier at det er uvisst når svaret om hvorvidt Høyesterett godtar anken eller ikke
kommer.


Det er nok tungtveiende grunner som faller under  unntakene i lovens paragraf som tilsier at saksomkostningene burde deles. 

Advokat: – Høyesterett bør vurdere om lovtolkningen er feil

Dommen fra lagmannsretten bekrefter at kommunen hindret god avveiing av interesse og at oppsigelsen derfor var usaklig.

Anne Cecilie Kristensen jobbet som advokat i 20 år, men gjør det ikke lenger. Gjennom frivillig arbeid i Norsk Hjelpefond har hun fulgt Iris´ sak. Hun mener at den har stor samfunnsmessig betydning og at det både taler for at Høyesterett godtar anken og at Iris ikke burde ha vært idømt kommunens saksomkostninger.

Unntak i tvisteloven

I tvistelovens paragraf 20-2 lyder det at “Motparten kan helt eller delvis fritas for erstatningsansvar hvis tungtveiende grunner gjør det rimelig. Det legges særlig vekt på

a) om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom eller først ble bevismessig avklart etter saksanlegget,
b) om den vinnende part kan bebreides at det kom til sak eller har avslått et rimelig forlikstilbud, eller
c) om saken er av velferdsmessig betydning og styrkeforholdet partene imellom tilsier slikt fritak.”

Relevans for Iris´sak

Både punkt b og c er relevante for Iris´sak, mener Kristensen. Om punkt b:
– Dommen fra lagmannsretten bekrefter at kommunen hindret god avveiing av interesse og at oppsigelsen derfor var usaklig. Om Hamar kommune hadde sørget for dialog med Iris, så hadde kanskje ikke rettssaken vært nødvendig. Dette bør ha betydning for saksomkostningene.

Om punkt c:
Nei til EU er en stor interesseorganisasjon, da de nylig tapte saken mot staten i vedtaket om Acer, ble saksomkostningene delt. Høyesterett tok samfunnsmessige hensyn, og det burde Eidsivating lagmannsrett også gjort i Iris´ sak. Restriksjonene under pandemien rammet mange sykepleiere, men det var lite rom for å diskutere dem. Verken i Sykepleierforbundet eller i samfunnet generelt. Det viser at Iris´ sak er av samfunnsmessig betydning. Samfunnet var i en spesiell situasjon med politiske føringer.

– Styrkeforholdet mellom Hamar kommune og Iris burde også tilsi fritak. Det er nok tungtveiende grunner som faller under unntakene i lovens paragraf som tilsier at saksomkostningene burde deles.  Høyesterett kan og bør vurdere om lovtolkningen er feil og gjøre en reell vurdering av de unntakene som har betydning for saksomkostninger.

Én konsekvens dersom saken blir stående slik den nå gjør, er at borgerne ikke våger å ta den økonomiske risikoen ved å gå til sak mot det offentlige.

Advokat Anne Cecilie Kristensen

Om økonomi og Spleis

  • Før ankesaken eventuelt kommer opp i Høyesterett, skylder Iris kr 444 729,- til Hamar kommune for deres saksomkostninger.
  • Nyåret 2024 ble den tredje Spleisen opprettet i forbindelse med Iris ´sak, per nå har det kommet inn ca. kr 224 00,- der.

Mer fra Hemali om saken

Sykepleier Iris Frohe om dommen: – Jeg trenger tid til å summe meg.
Søstrene ble oppsagt i helsevesenet, nå blir det rettssak
Ble oppsagt, nå kommer Iris´ rettssak: – En prinsippsak for flere enn meg selv
Fullt trøkk i rettssalen i Hamar nå!
Psykologspesialist i Hamar tingrett: – Skam er en giftig følelse
Astrid Stuckelberger vitnet: – WHO har gått fra å være rådgivende til instruerende

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *