Søk
Close this search box.

Tendensiøst vås fra NRK om «hestemedsin og vaksineskeptikere»

julia schreiner benito redaktør Hemali

Post covid: Jeg hadde lenge ment at NRK og makten er litt gift, men ikke heftig gift.

Nylig strammet hymens lenker seg ytterligere til. Pandemien har i det minste gitt to nyttige følger: Jeg innser hvor kjærlig NRK er gift med makten og at jeg trives bedre som desillusjonert enn naiv. Så uvitende jeg var i min overbevisning om at krisetid er skjerpingstid. Jeg var sikker på at NRK i kriser ville spisse kravene til balanse, etterrettelighet og uavhengighet.

Hvor ble det av mine fine studievenner fra Journalisthøyskolen?

Nei, jeg er ikke sint. Bare veldig, veldig skuffet. Hvor ble det av mine fine studievenner fra journalistutdanningen? De som gledet seg til å utøve faget slik vi hadde lært? Gjennom pandemien lot NRK til å ha avvist journalistikkens natur: Å opptre særlig kritisk der makt er konsentrert, å bære den avmektiges stemme overfor den mektiges.

Ivermectin som “hestemedisin for vaksineskeptikere”

For noen uker siden sluttet NRK plutselig å pepre oss med smittetall og vaksinereklame, men den antivirale medisinen Ivermectin er fortsatt godt stoff:
«Vaksineskeptikere tar hestemedisin mot korona: Gigantisk økning i beslag», lød overskriften hos NRK mandag 28.3. «Det henger sammen med spredningen av falske nyheter i sosiale medier», lot NRK Kjetil Birkeland Daatland fra Tolletaten si uimotsagt.

-Annonse-

På Facebook skriver Tolletaten:
“Flere av sendingene vi har stoppet er også ment for større dyr, som hest og storfe. Legemiddelverket advarer at dersom du bruker Ivermektin som er ment for dyr, så risikerer du å få alvorlige forgiftninger, hodepine, svimmelhet og krampeanfall.”

NRK viser en graf om antall tabletter som er destruert av Tolletaten, men hesteversjonen av medisinen kommer ikke i tablettform. Pakninger med Ivermectin kommer gjerne med 10 brett à 10 tabletter.

Verken Tolletaten, NRK eller NTB oppgir antall forsendelser eller mottakere som er tatt med ulovlig importert Ivermectin. Heller ikke tall på hvor mange av forsendelsene som gjelder hesteversjonen av medisinen kontra tablettene til mennesker.

Lite penger å tjene på Ivermectin

Ivermectin er et generisk medikament uten patent. Du får kjøpt det på apoteket i “menneskedoser”, blant annet kalt Scatol. Uten patent er det mindre penger for farmasien å hente fra denne gamle, velprøvde medisinen som ifølge en rekke medisinere og forskere verden over har vist å ha effekt på mer enn parasitter. Om NRKs journalist hadde giddet å sjekke Norsk legemiddelhåndbok, ville hun lest at Ivermectin også anvendes av mennesker. Hvorfor kaller hun den «hestemedisin»?

Om hun i tillegg hadde vært åpnere i sitt ekteskap, kunne det bragt henne til kunnskapen om at oppdagelsen av Ivermectin vant Nobelprisen i 2015 for sin virkning mot parasitter. Etter folkehelsekampanjer fra 1987 og 3,7, milliarder doser ble forekomsten av parasittiske sykdommer verden over kraftig redusert.

Legemiddelverket: “For høye doser Ivermectin kan gi alvorlig helseskade”

Videre i NRKs skjeve artikkel fikk overlege Sigurd Hortemo fra Legemiddelverket utrykke sin bekymring og ble ukritisk sitert på at «for høye doser Ivermectin kan gi alvorlig helseskade.» Om NRK hadde ønsket balanse og bredde, ville journalisten stilt spørsmål rundt:

  • Feildosering er neppe et relevant problem da protokollene for Ivermectin har vært tilgjengelige under hele pandemien. Protokollene er utviklet av leger, særlig i USA, med utstrakt erfaring med riktig dosering ved covid-19. Hvilken erfaring har Legemiddelverket med helseskader av Ivermectin? Har nordmenn blitt skadet eller dødd av «overdoser»?
  • Studiene som underbygger at Ivermectin har effekt forebyggende og ved covid-19 er mange og det kommer stadig flere. Solide er også de kliniske erfaringene, de har vist at effekten er god mot covid-19 når medisinen brukes tidlig i forløpet med smitte. Hvorfor er Legemiddelverket likevel så negative?
  • Erfaringene med Ivermectin er mer solid enn tilsvarende for mRNA mot covid-19. Uavhengige forskere og myndigheter har ikke fått tilgang til rådataene bak industriens forskning på mRNA-vaksinene. British Medical Journals redaktør Peter Doshi er blant de fagfolk som 24.1.-22 ropte det ut i BMJ: Vi må ha rådataene, nå! Så hvorfor argumenterer Legemiddelverket med «ikke solide nok studier» mot Ivermectin, men ikke mot mRNA?
  • Den foreløpige nødgodkjenningen av mRNA-vaksinene hadde ikke vært mulig dersom en kunne ha vist at det finnes annen, effektiv behandling mot covid-19. Hvordan har det faktum påvirket ordlyden rundt og håndteringen av Ivermectin?

NRK skal ikke være talerør for verken mRNA eller Ivermectin, men statskanalen skal vise at der er faglig uenighet om begge. I balansens og breddens navn.


Lege Peter Dvergsdal om feilbehandling av covid-19: En planlagt, kriminell handling.


NRKs “vaksineekspert” berører ikke kritiske spørsmål

NRK har en selvoppnevnt «vaksineekspert» som gjennom siste to år har forklart. Har du hørt ham kritisk berøre noen av spørsmålene ovenfor? Når journalistene flokket rundt podiene, hørte du da noen spørre våre helsemyndigheter hvorfor befolkningen ikke får informasjon om at vi selv kan gjøre mye for godt immunforsvar? Som å sørge for nok vitamin D?

Hvor var NRK da dramaet avtok i løpet av fem uker etter introduksjon av Ivermectin?

Lange sykehuskøer og likbål ble skrekkelig dekket av NRK da viruset spredde seg i India. Hvor var NRK da dramaet avtok i løpet av fem uker etter introduksjon av Ivermectin? Den seks ganger Pulitzer-nominerte journalisten Michael Capuzzo lurer på hvor verdens journalister da var i en 15-sider lang artikkel kalt «The Drug that Cracked COVID»: – På grunn av Ivermectin er det «millioner av mennesker over hele verden, fra Uttar Pradesh i India til Peru til Brasil, som lever og ikke dør.»

«Vi må ta debatten om Ivermectin», skrev overlege Anders Bugge i Aftenposten 28.6. -21. Sitat: «American Journal of Therapeutics har nå publisert en ny metaanalyse. Der er 21 RCT-studier (randomiserte, kontrollerte studier, min anm.) med 2741 pasienter gjennomgått. Konklusjonen er blant annet 86 prosent lavere dødelighet ved tidlig bruk av Ivermectin.»

Jeg kjenner smaken av farmasøytisk imperialisme når NRK gjør som mediehus, tekgiganter, sosiale medier og «faktasjekkere» over hele den vestlige verden: kjemper utrettelig for å forhindre Ivermectin i å bli godkjent som behandling mot covid-19.


Kjære studievenner, jeg håper å se dere tilbake i faget snart!


Flere studier som støtter Ivermectin

Metaanalyse i American Journal of Therapeutics fra juni-21.
Studien til Parvez et al. 2022 er ikke publisert ennå, men viser at Ivermectin var best i test mot omikron-varianten.
Studien til Efimenko et al. 2022 ble publisert som abstrakt i mars -22.
Studien til Pierre Kory et al. publisert i Pubmed i april -21.
Denne oppsummeringen fra Front Line Covid-19 Critical Care Allianace (FLCCC) viser til de mange studier som bekrefter effekten av Ivermectin. Det er erfarne klinikerne som står bak alliansen.


Mer fra hemali

Regjeringens høringsnotat om smittevernloven: Frihet og demokrati i fare
Departementet vil ikke be Pfizer om åpenhet om avtalen deres
Dr. Fedon Lindberg: – Graverende at ikke vitamin D nevnes– Annonse –

– Annonse –