Søk
Close this search box.

Titusener av norske barn har fått et dårligere liv etter pandemien – blir noen stilt til ansvar?

Klasserom Skole

I et debattinnlegg i Aftenposten skriver Anki Gerhardsen: “Titusener av norske barn har fått et dårligere liv etter pandemien. Uten god grunn.”

Tekst: Pål Steigan. Først publisert hos Steigan.no

I debattinnlegget 8. november spør Anki Gerhardsen: Hvorfor slipper Nakstad så billig unna? Før hun innledningsvis fortsetter:

Myndighetspersoner som handler på tvers av alle faglige råd, blir som regel kalt inn på medienes teppe. Særlig hvis det er grunn til å tro at handlingene har medført stor skade. Ofte slipper de ikke ut igjen med stillingen i behold. Men av en eller annen grunn rammer disse prosedyrene i liten grad Helsedirektoratetmed assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i spissen. Selv om bildet av en egenrådig mann med lite respekt for forskning begynner å bli svært tydelig.

Hun kunne umiddelbart ha føyd til Erna Solberg, Bent Høie, Bjørn Guldvog og Camilla Stoltenberg som alle var ansvarlige for de mange skadelige tiltakene mot ikke minst barn og ungdom under koronaregimet.

-Annonse-

Ikke faglig grunnlag for å stenge skolene

At det ikke fantes faglig belegg for å stenge skolene, er det imidlertid flere viktige aktører som har påpekt, om og om igjen. I en kronikk i VG i vår ble eksempelvis Nakstad kritisert av Barneombudet for å pynte på fakta om tiltaksbyrden. Da visste vi allerede at skolestengningen ble gjennomført til tross for sterke protester fra Folkehelseinstituttet (FHI). Høsten 2021 kom nemlig daværende direktør Camilla Stoltenbergs pandemimemoarer i bokform. Her forteller Stoltenberg at beslutningen ikke var i tråd med anbefalingene fra fagfolkene ved FHI.

Våren 2022 kom Koronakommisjonen. Den fastslo at tiltaksbyrden overfor barn og unge hadde vært for stor. I juni i år kom Koronautvalget til samme konklusjon. De aller svakeste tapte. Barn og unge har betalt en uforholdsmessig høy pris.

Steigan og andre advarte umiddelbart

Anki Gerhardsen kunne gått tilbake til da skolene ble stengt. Den faglige kritikken fantes allerede da.

21. april 2020 sendte Steigan et åpent brev til statsminister Erna Solberg via hennes statssekretær og stabssjef Lars Øy. Brevet lyder som følger:

De omfattende tiltakene som er iverksatt i forbindelse med koronaepidemien er enestående i sitt slag i norsk historie. En så omfattende stenging av landet som vi nå opplever har aldri skjedd før. Derfor ønsker vi å vite:

– Hvem anbefalte regjeringen å gjennomføre så omfattende tiltak?
– Hvilken ordlyd hadde denne anbefalingen?
– Hva slags konsekvensutredning ble gjort før tiltakene ble iverksatt?

Vennlig hilsen

Pål Steigan

Drastiske innskrenkninger

De mest drastiske innskrenkningene i våre demokratiske rettigheter er innført, uten at vi får innsikt i den prosessen som førte fram til til disse enormt vidtrekkende beslutningene. Det betyr at § 100 er brutt.

Skolestengingene og maskepåbudene var i strid med de reglene som WHO og FHI hadde før 12. mars 2020. Man visste at det ikke hadde noe for seg. 

I oktober 2020 kom Den store Barrington-deklarasjonen.

Dette er en erklæring fra 1379 medisinske eksperter og eksperter på folkehelse, samt 1524 helsearbeidere.

De skadet barn og unge mot bedre vitende

De ansvarlige kan ikke påberope seg at de ikke visste. Alt dette var kjent før de drakoniske tiltakene kom, og likevel gjorde de det. Og ikke minst burde de ha tatt rev i seilene etter Barrington-erklæringa. Der sto det alt sammen.

Men de gjorde tvert om. De fortsatte å påføre samfunnet mer og mer skade.

Anki Gerhardsen siterer nå avdøde forsker og barnelege, Pål Surén, som kritiserte Nakstads egenrådighet i svært skarpe ordelag: «Den siste uken har du vært høyt og lavt i mediene og anbefalt politikkendringer som berører hundretusenvis av mennesker uten grunnlag i norske data og uten å konsultere de som sitter på relevant kunnskap. Det er ikke akseptabelt å forholde seg så lettvint til dette.»

Dette skrev Steigan også. Gang på gang.

Det faglige grunnlaget ikke godt nok

FHI-direktør Camilla Stoltenberg visste at det ikke var faglig grunnlag for å stenge skoler og barnehager.

Hun skrev følgende på NRK 21. mai 2020:

Klokken 9 i lokalene til Helsedirektoratet på Storo i Oslo 12. mars startet et av flere møter som samme ettermiddag endte med at Norge stengte ned.

– I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet, sa statsminister Erna Solberg.

Camilla Stoltenberg, direktøren i folkehelseinstituttet, var en sentral aktør den dagen.
I et intervju med NRK sier hun dette om det faglige grunnlaget for å stenge blant annet skoler og barnehager.

–Nei, det faglige grunnlaget var ikke godt nok.

12. mars, samme dag regjeringen bestemte seg for å stenge barnehager og skoler, ga Folkehelseinstituttet FHI det motsatte rådet: «Vi tilrår ikke skolestengninger nå, men kan vurderes nøye i fase 2 og 3 og eventuelt i senere faser».

Og likevel fortsatte myndighetene å gjøre det samme om igjen og om igjen.

Kunnskapen fantes

Kunnskapen var der. Man kjente til at tiltakene var meningsløse og man visste at de ville få svært alvorlige konsekvenser.

Og mediene var ikke bare med på det. «De redaktørstyrte mediene» opptrådte som fotsoldater for denne politikken og drev knallhard kampanje for den. Og hele Stortinget sto i stam giv akt og godtok galskapen som om det ikke fantes noen dag i morgen.

Og vi som allerede da sa det vi nå vet, ble sensurert, forsøkt latterliggjort og utstøtt av det gode selskap.

Nå kjenner vi til skadene, men blir noen stilt til ansvar?

De meningsløse koronatiltakene som det ikke fantes faglig dekning for har kostet det norske samfunnet hundrevis av milliarder kroner. De har påført millioner av mennesker helsemessige og økonomiske skader og ikke minst har hundretusener av barn blitt påført skader for livet.

Men blir noen stilt til ansvar?

Eller sklir de bare pent videre til den neste høyt betalte jobben?

Og vil mediene og journalistene noen gang innrømme i hvor stor grad de brøt med alt som heter gode journalistiske prinsipper?

Vi holder ikke pusten.


Siste fra Hemali

FHI roper varsku om miljøgifter i norske barn
Det Orkla ikke opplyser om
Jeg skal spise Vær Varsom-plakaten
Jan Raa: – Naturen har svarene på vitenskapelige stridsspørsmål

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *