Søk
Close this search box.

Tran og vitamin D null virkning mot virus, lyder det i dag. Tja.

tran i kapsel, nært bilde, grått underlag

Roar Dehli var med i transtudien som skulle avdekke betydningen tran i forbindelse med virusinfeksjon generelt, covid-19 spesielt. – Jeg og setter et spørsmålstegn ved en viktig ting.

Av Roar Dehli

Det viste seg at jeg fikk tran, ikke placebo, i studien. Mitt vitamin-D nivå i blodet har ikke blitt målt under denne studiens løp. Bortsett fra at generelle blodprøver hos min fastlege 4.des 2020 viste at jeg hadde uttalt vitamin-D mangel.

Dette til tross for at jeg tok tran hver dag siden november 2020. Jeg ga derfor beskjed om dette, og startet på vitamin-D tabletter i tillegg til å ta tran. Dette var ok, ifølge UiO.

Jeg ber om at media bør være forsiktig med å konkludere for bastant om vitamin D og covid-19. For man har faktisk bare målt om tran har effekt.

-Annonse-

Om studien

Studien ble publisert i British Medical Journal i natt. Arne Søraas ledet den, i dagens medier kan du se hans klare konklusjon:
– Det var overraskende skuffende. Andelen som fikk covid-19 og alvorlighetsgraden ved infeksjon var den samme i gruppen som tok en skje med tran hver morgen og i gruppen som fikk maisolje. I studien viser vi, sammen med 35.000 deltakere, at tran ikke beskytter mot covid-19 eller andre akutte luftveisinfeksjoner. Resultatene er overraskende, men også tydelige, lyder det.

I transtudien fikk deltakerne tilsendt enten tran eller maisolje – begge tilsatt sitronsmak. Dette skulle de ta hver dag gjennom vinteren 2020 og 2021.

Forskerne ville finne ut hvorvidt tran kunne forebygge covid-19 og andre luftveisinfeksjoner. 

Transtudien er en understudie av «Koronastudien», hvor 200.000 nordmenn har deltatt gjennom spørreundersøkelser i regi av Oslo Universitetssykehus (OUS). 

Setter et stort spørsmålstegn til transtudien

Jeg setter spørsmålstegn ved studien på særlig ETT punkt: Du MÅ sjekke vitamin-D nivået i blodet på ALLE deltakerne i en slik studie under hele studiens løp for å kunne si om vitamin D nivået i blodet er tilstrekkelig. Og om det hjelper eller ikke mot luftveisinfeksjoner. Gjerne hver tredje måned, og spesielt i månedene fra oktober til mars.

Jeg mener konklusjonen at tran ikke hjelper/beskytter mot covid-19 er én ting. Men spørsmålet er også om mennesker tar opp D-vitaminet fra tran til blodet i forskjellige grad. Et problem med tran kan være det som har kommet fram i den siste tiden, at tran (fiskeolje) inneholder for store mengder miljøgifter og fluor-stoffer (PFC, Perfluorated Compounds, PFOS etc.). Disse kan virke som en blokkering for kroppen mot å ta opp vitamin D fra tran. Fluor-stoffer virker som en blokkering som forhindrer ting i å feste seg, og brukes i overflatebehandling av matbeholdere med mer. Her enda en studie som viser dette.

Før dette er gjort, mener jeg det er for tidlig å konkludere med at D-vitamin ikke beskytter mot covid-19 og andre luftveisinfeksjoner.

Bør undersøkes nærmere

Dette bør undersøkes nærmere, gjerne med en ny studie som benytter kun rent D-vitamin tilskudd (tabletter). Og som måler nivået i blodet hos ALLE deltakerne under studiens gang, hver 3. måned.

Man må også måle vitamin D nivået i blodet på alle som kommer på sykehuset på grunn av covid-19 (og influensa etc.). Dette for å se om de som ble veldig syke hadde lavt vitamin D i blodet.

Før dette er gjort, mener jeg det er for tidlig å konkludere med at D-vitamin ikke beskytter mot covid-19 og andre luftveisinfeksjoner.

En svensk studie fra 2015 konkluderte at vitamin-D hjelper mot luftveisinfeksjoner, utdrag: “Vitamin D-tilskudd ble funnet å betydelig redusere risikoen for infeksjon. Funnet støtter oppfatningen om at D-vitaminstatus bør overvåkes hos voksne pasienter med hyppige RTIer, og antyder at utvalgte pasienter med vitamin D-mangel bør få tilskudd. Dette kan være en trygg og billig måte å redusere RTIer og forbedre helsen blant disse sårbare pasientene.” RTI betyr Respiratory Tract Infections, altså luftveisinfeksjoner.

Et annet problem med studien: for få blodprøver

På side to i studien står det at 342 av 35 000 deltakere i studien returnerte begge blodprøvene. Altså fikk kun 342 deltakere målt nivået av vitamin D i blodet. Det er altfor lite til å kunne konkludere om vitamin D og covid-19.

Kun 342 av de 35 000 deltakerne i studien returnerte begge blodprøver, altså fikk målt nivået av vitamin D gjennom studien. Ergo ble grunnlaget for tynt, skriver artikkelforfatteren og deltakere i transtudien.

Media i dag: “Vitamin D beskytter ikke mot covid”

TV2 skriver: “Vitamin D beskytter ikke mot covid”

Jeg ber om at media bør være forsiktig med å konkludere for bastant om vitamin D og covid-19. For man har faktisk bare målt om tran har effekt. Hvilket nivå D-vitamin (nmol/L) hver enkelt deltaker har i blodet er det som bør telle. Det vet man ikke før man tar blodprøver og måler det på alle deltakerne.

Det har ikke blitt gjort i denne studien. Den har store feil.

Les mer fra Hemali

Transtudien viser myndighetenes svik!
Dr. Fedon Lindberg: – Graverende at ikke vitamin D-mangel nevnes
Førsteamanuensis: – Kan jeg ikke bare rasjonalisere bort vaksinenysgjerrigheten?

– Annonse –

– Annonse –