Søk
Close this search box.

TV2 vil fortsatt ikke snakke med Hemali

faksimile av TV2s serie Norge bak fasaden

Etter programmet “Norge bak fasaden” i forrige uke trodde vi at TV2 var åpen for dialog og erkjennelser. Den gang ei.

I TV2-programmet sier professor Mette Kalager at “medias rolle er å gå etter makten, i stedet gikk journalistene etter folket og slike som Svein Østvik”. Journalist Kadafi Zaman innrømmer at “vi var en del av flokken”:

Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre. Vær varsom-plakaten.

Til Hemali sa journalist Mona Wikøren at hun “pushet frykt”:
– Vi var i blodtåke, og alle gikk i én retning: Hvem kan spre smitte? Hvor finner vi syndebukkene som bryter reglene?

I Hemali håpet vi at det var tid for noen forsonende ord og for gjensidig forståelse. Derfor ba vi om et intervju med noen i TV2s ledelse. Vi trodde at noen der var åpne for en dialog om det som skjedde våren 2022 og hvorfor det skjedde:

-Annonse-

I 2021 og 2022 fikk Hemali et skred av henvendelser fra nordmenn som hadde fått dårlig helse etter koronavaksinene. Vi fikk beretninger om blodpropp, hjertesykdom, menstruasjonsforstyrrelser, nevrologiske plager, utslett, utmattelse, hjerntetåke… Altså et spekter av beskrivelser, men ett hadde de til felles: Helsepersonell var ikke åpne for en mulig kobling til vaksinene, blodprøvene “fant ingenting” og ingen behandling var å få.


Verdens største studie på koronavaksiner bekrefter flere bivirkninger enn forventet.
TV2: Hadde “Chartersvein” rett likevel?
Svein Østvik: – Media jubler når jeg blir hånet.


Hvor var media?

Vi i Hemali savnet samfunnets oppmerksomhet og empati overfor disse menneskene. Vi så ikke at de forskningsmiljøene som så iherdig hadde fortalt oss at vaksinene var “trygge og effektive” nå undersøkte holdet i den påstanden. Heller ikke så vi at media ivaretok sitt maktkritiske samfunnsoppdrag.

Derfor laget vi en liten film der vi ga stemmer til noen nordmenn hvis helse var dramatisk endret etter vaksinering mot korona. Filmen gir ingen medisinske påstander, kun subjektive beretninger. Å tale de avmektiges stemmer overfor makten er et av pressens samfunnsoppdrag, og filmen var et ledd i dette.
Vær varsom-plakaten:

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

TV 2 ville ikke annonsere

Vi ønsket at filmen skulle nå ut til folk og folkevalgte og samlet inn over 100 000 kroner til markedsføring av den. TV2 var blant mediehusene vi kontaktet for mulig annonsering, men det ville de ikke:

“Reklame i TV2s kanaler, herunder TV2.no, er et redaksjonelt ansvar. TV 2 kan ensidig bestemme hvem som har anledning til å reklamere hos oss og ikke.
Med ujevne mellomrom sier TV2 nei til spesifikke annonsører eller annonser. I de tilfellene hvor vi sier nei, dreier det seg om annonsører, annonser eller produkter hvor innholdet strider med TV2s verdier, dekning eller troverdighet.
Gjennom hele pandemien har TV2 drevet systematisk journalistikk på korona, inkludert konsekvenser av pandemien og bivirkninger vaksinen. Hemali.nos artikler om dette temaet avviker fra det TV 2 kan stå inne for som redaksjonelt mediehus. På det grunnlaget har TV2 besluttet å ikke ta inn annonser fra hemali.no

Jeg er sikker på at vi gjennom åpne samtaler nå kunne ha forstått hverandre bedre, og det er trist at TV2 ikke vil ta slike.

Ledelsen i TV2 vil ikke svare

Etter “Norge bak fasaden” håpet vi altså at ledelsen ville utdype dette svaret fra 2022 og vi så fram til en god samtale. Svaret vi fikk lød at “TV2 har ingenting å tilføye”.

Vi har også bedt journalist Kadafi Zaman om et intervju, men har ennå ikke fått svar. Vi håper at det hos TV2 er rom for at medarbeidere kan tale fritt.

I Hemali mener vi at det er tid for å bygge bro. I pandemien oppstod et “oss og dem” som smertet individ og samfunn. I Norge omtaler vi vår store grad av tillit som “en kapital” – vi har alt å tape på splid og mistillit.

Jeg er sikker på at vi gjennom åpne samtaler nå kunne ha forstått hverandre bedre, og det er trist at TV2 ikke vil ta slike.

Julia Schreiner Benito, redaktør av hemali.no
Redaktør i Hemali Julia Schreiner Benito


Siste fra Hemali

Periodisk faste – slik gjør du det.
Habilitet er i vinden, men tilsynsmyndigheter og WHO går klar.
Niels Chr. Geelmuyden: – Jeg skulle ikke ha skrevet boken “Pillebefinnende”, jeg gikk i bøtta.
Debatten med Svein Østvik: – Kjennes det godt, NRK?
Kan vi uvaksinerte håpe på et unnskyld nå?


– Annonse –

– Annonse –

Én kommentar

  1. Så dokumentaren. Det jeg satt igjen med var: Den var altfor «snill», og det manglet mye som burde vært tatt med som var utelatt. F.eks. Intervjuer av vaksineskadde og vaksinens alvorlige bivirkninger. Altså som forventet, men dog en liten åpning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *