Søk
Close this search box.

Vi får ikke vite at medisin mot diabetes forebygger kreft. Eller at COVID-19 kan behandles.

Dr. McCollough om behandling ved Covid 19

Hørt om off label-medisiner? Et medikament ment for én sykdom, kan også virke på andre. Men det får vi ikke vite. –Det er folkehelse og god økonomi i off label, sier lege Fedon Lindberg.

Fedon Lindberg er spesialist indremedisin, og blant landets fremste innen diabetes 2. Selv har han ikke diabetes 2, likevel tar han medikamentet Metformin – en diabetesmedisin.
– Fordi Metformin beviselig reduserer risikoen for kreft med 30 prosent. Men slikt får vi ikke vite, heller ikke at Metformin er god behandling ved PCO, polycystisk ovariesyndrom. Og om en rekke andre medisiner som også virker på annet enn det de er utviklet for.

Forunderlig lite kunnskap om “off label”


Du har kanskje ikke hørt om off label-medisiner? Altså medisiner om er utviklet for ett sykdomsbilde, men som viser seg å også ha effekt på andre. Da er du i godt selskap. Kunnskap om off label er lite kjent hos leger og helsetopper, påpeker Lindberg.
– Dessuten hviler det et ekstra ansvar på de leger som foreskriver en medisin for noe annet enn hva denne opprinnelig ble godkjent for. At ikke flere off label- medikamenter er i bruk, skyldes en systemsvikt som bare politikerne kan løse, mener Lindberg.

lege og spesialist fedon lindberg
Dr. Fedon Lindberg

Behandling av Covid-19

Mer enn 500 medisiner har blitt eller blir testet mot Covid-19 i kliniske studier, ifølge ClinicalTrials.gov Noen har vist gode resultater, og professor Dr. Peter McCullough (bildet øverst) er blant dem som spør hvorfor denne kunnskapen ikke når ut.

Informasjon om god behandling av Covid -19 blir sensurert, sier han. Professoren viser til en rekke studier når han uttaler at Covid-19 kan behandles. Blant annet denne, publisert i The American Journal of Medicine
– 85% av de pasientene som fikk bredspektret, medikamentell behandling umiddelbart etter å ha testet positivt for Covid-19 ble friske, og utviklet immunitet, sier professoren i denne videoen. Videre:
– Pandemien kunne ha vært over nå, hvis de som testet positivt for Covid hadde blitt behandlet umiddelbart.

-Annonse-

Professor: – Ingen medisinsk grunn til å vaksinere friske under 50 år

Budskapene fra Dr. McCullough har blitt sterkt kritisert, særlig hans uttalelse om at det ikke er noen grunn til at friske personer under 50 skal vaksineres. Heller ikke de som har hatt Covid-19 trenger å vaksineres av medisinske grunner, mener professoren. Dette kan kanskje forklare at hans publiserte behandlingsprotokoller blir skandalisert, ignorert og sensurert.

– Pandemien kunne ha vært over nå, hvis de som testet positivt for Covid hadde blitt behandlet umiddelbart. Dr. McCullough


– Randomiserte studier av enkeltmedikamenter har vist liten effekt, derfor er løsningen å bruke kombinasjoner av ulike medikamenter, sier McCullough og viser til denne oversikten, utviklet i samarbeid med internasjonale, anerkjente medisinere. Legene fremhever altså ingen enkeltmedisin som behandling for COVID-19, men flere. Og å ta dem i bruk på et tidlig stadium.


– Det vil hindre alvorlig sykdom, sykehusinnleggelse og død, mener forskergruppene. De viser til studier som viser at preparatene hydroxychloroquine, ivermectin og riktig nivå av vitamin D er eksempler på forebygging av og mulig støtte ved Covid-19. Som kunne spart liv og helse.

Med utgangspunkt i studier og erfaringer ved Covid-19, har doktorer og pedagoger utviklet dette heftet. Ikke som individuell, medisinsk behandling, men som en pedagogisk tjeneste med kunnskap om hvilke alternativer som finnes og er i bruk. For individuell behandling og oppfølging anbefaler de lege.

– Et politisk ansvar

Tilbake til systemsvikten ved at kunnskapen om off-label er svak og lite implementert. Penger og patenter forklarer mye.
– Godkjennelse av et medikament kan kun skje ved at et legemiddelfirma dokumenterer effekt. Den prosessen er for lang og dyr til at det er verdt det for medikamenter hvis patent har utgått. Avansen blir for liten. Det legemiddelfirmaet som vil investere i slik forskning, finnes ikke. Altså er det et politisk ansvar, men spør politikerne på Stortinget om «off label» – jeg tror kunnskapen er minimal, sier Lindberg.

Oslo Universitetssykehus: –Ingen behandling for Covid-19


Oslo Universitetssykehus: «Det er per i dag ingen etablert spesifikk behandling for covid-19 infeksjon. Den generelle behandlingen består i febernedsettende og oksygentilførsel ved behov, samt intravenøs væskebehandling etter behov. Bruk av pustemaskin (respirator) er aktuelt hos kritisk syke på intensivavdelingen. Spesifikk antiviral (som virker mot virus) behandling mangler foreløpig, men mange norske sykehus deltar i en WHO-studie der ulike virusmedisiner testes ut.»

Fakta om off label – reposisjonering
  • Repurposing av legemidler, også kjent som legemiddelreposisjonering, er en strategi for utvikling av legemidler som er basert på gjenbruk av eksisterende, lisensierte medisiner for nye medisinske indikasjoner.
  • Omdisponering av eksisterende medisiner gir en kostnadseffektiv metode for å øke pasienters behandlingsalternativer.
Referanser
Les mer fra hemali

Lege: – Lavt kolesterolnivå forverrer Covid-19 og andre virussykdommer.
Overlege: – Dette ville jeg gjort om jeg fikk Covid-19.
Mange myter: – Legen bør snakke med pasienten om alternativ behandling.
Helsedirektoratet om dosering av vitamin D: – Vi følger WHO.

– Annonse –

– Annonse –