Vitamin D kan bidra til å redusere kreftdødelighet 

to hender holder hverandre

Hvis alle tar vitamin D hver dag, kan det redusere antallet som dør av kreft med 12 prosent, ifølge ny metastudie.

Av dr. Fedon Lindberg, spesialist i indremedisin
Se flere artikler på hans hjemmeside.

Kreftdødelighet: En ny, stor analyse av kliniske randomiserte studier viser det. Tyske forskere gjennomgikk 14 høykvalitetsstudier ved det tyske kreftforskningssenteret. Nesten 105 000 personer deltok.

Vitamin D-mangel er vanlig over hele verden, men spesielt hos personer med kreft. Gjennomsnittlig i løpet av et år er blodnivåene av vitamin D hos omtrent 15 prosent av tyske voksne under nivået som passer med alvorlig mangel på vitamin D. I en studie av personer med tykktarmskreft, derimot, ble vitamin D3-mangel funnet hos 59 prosent av personene som deltok. Dette var også knyttet til en dårlig prognose.

Vitamin D-mangel er vanlig over hele verden, men spesielt hos personer med kreft.

-Annonse-

Flere studier har allerede sett på mulige effekter av vitamin D-tilskudd på utvikling eller utfall av kreft.
– Ifølge forskning beskytter sannsynligvis å ta vitamin D3  ikke mot å få kreft, men det kan gjøre det mindre sannsynlig at du dør av kreft. Men resultatene av tidligere studier på kreftdødsfall var veldig forskjellige, så vi ønsket å finne ut hvorfor, sa epidemiolog Ben Schottker i forbindelse med studien.
– Ved å revurdere alle de tidligere studiene om emnet, ønsket vi å finne solide svar som er viktig for menneskers helse.

Vitamin D3 og kreftdødelighet, 14 studier

Ben Schottker og hans kolleger gjorde et systematisk søk ​​i vitenskapelig litteratur for å finne 14 studier med totalt nesten 105 000 deltakere som så på effekten av vitamin D3 på hvor mange mennesker som dør av kreft og hvor lenge kreftpasienter lever. Forskerne så bare på de beste studiene der folk ble tilfeldig satt på enten vitamin D3-tilskudd eller placebo.

Når resultatene fra alle 14 studiene ble satt sammen, var det ingen statistisk signifikante resultater. Men da studiene ble delt opp basert på om vitamin D3 ble tatt hver dag i lav dose eller i høyere doser gitt sjeldnere, fant man stor forskjell i kreftdødelighet. I de fire studiene der de høyere dosene ble gitt sjeldnere, var det ingen effekt på antall kreftdødsfall. I en oppsummering av de ti studiene med daglig dosering, fant forskerne derimot en statistisk signifikant reduksjon på 12 prosent i kreftdødsfall.

Dette hormonet kan sannsynligvis stoppe vekst av kreftsvulster.

Nedgang på 12 prosent i kreftdødelighet

– Vi så en nedgang på 12 prosent i kreftdødsfall etter å ha gitt vitamin D3 til personer med og uten vitamin D-mangel, selv om de ikke trengte det. Dermed kan vi anta at effekten er mye sterkere hos personer som faktisk mangler vitamin D, sier Ben Schottker.

Han sier at daglige doser av vitamin D3 fungerer bedre fordi det aktive middelet, hormonet 1,25-dihydroksyvitamin D (som dannes i nyrene fra vitamin D3 tilskudd eller det huden produserer når den får sollys), er lettere tilgjengelig. Dette hormonet kan sannsynligvis stoppe vekst av kreftsvulster.

Nyttigst for dem over 70 år

En nærmere titt på studiene med daglige doser viste at vitamin D3-behandling var mest nyttig for personer over 70 år. Effekten var også mest merkbar når vitamin D tilskudd ble tatt før kreften ble funnet.

Hermann Brenner, en epidemiolog og forebyggingsekspert ved DKFZ:
– Dette arbeidet viser hvor viktig vitamin D3 kan være for å hindre at mennesker dør av kreft. Når det tas regelmessig i lave doser, er det nesten ingen risiko og svært små kostnader.

*Nivået av 25-hydroksyvitamin D i blodet som ble ansett som lavt var under 30 nmol/L. Hvis personer med mindre alvorlig vitamin D-mangel (blod 25-hydroksyvitamin D-nivå  over 30 og under 50 nmol/L) tas med, har litt mer enn halvparten av tyskerne mangel.

**I studiene var lave daglige doser mellom 400 og 4000 IE (10-100 mcg), og høye doser var mellom 60 000 og 120 000 IE  (1500-3000 mcg) én gang i måneden eller sjeldnere.


Referanse: Kuznia S, Zhu A, Akutsu T, et al. Efficacy of vitamin D3 supplementation on cancer mortality: Systematic review and individual patient data meta-analysis of randomized controlled trials. Aging Res Rev. 2023;87:101923. doi: 10.1016/j.arr.2023.101923


Fedon kommenterer

Vitamin D har viktige funksjoner for helsen. De spiller en spesiell rolle når det kommer til kreft. Her er en oppsummering av betydningen av vitamin D for helsen generelt og for kreft spesielt:

  • Vitamin D bidrar til opptaket av kalsium i tarmen, noe som er viktig for beinhelse og forebygging av osteoporose.
  • Vitamin D spiller en rolle i reguleringen av immunsystemet, og det antas å ha antiinflammatoriske egenskaper. Det kan bidra til å redusere risikoen for autoimmune sykdommer og regulere immunresponsen mot infeksjoner.
  • Flere studier har indikert en mulig sammenheng mellom lavt nivå av vitamin D og økt risiko for visse kreftformer, inkludert tykktarms-, bryst- og prostatakreft. Forskning pågår fortsatt for å forstå den nøyaktige rollen vitamin D spiller i kreftutvikling, men det antas at vitamin D kan påvirke celledeling, celledifferensiering og apoptose (programmert celledød), som er viktige prosesser for å forhindre unormal cellevekst og tumorutvikling.
  • Studier har også vist en sammenheng mellom høyere nivåer av vitamin D og bedre overlevelse hos pasienter med visse kreftformer. Det er imidlertid viktig å merke seg at mer forskning er nødvendig for å etablere en klar årsakssammenheng og forstå de nøyaktige mekanismene bak denne sammenhengen.

Vitamin D-mangel er utbredt, særlig i noen grupper

Det er viktig å merke seg at vitamin D-mangel er utbredt, spesielt blant mennesker med begrenset soleksponering, overvektige, eldre voksne og personer med mørkere hud. Testing av blodnivåer anbefales sterkt og tilskudd skreddersydd.

På den nordlige halvkule er vitamin D-blodnivået vanligvis på det høyeste i sommermånedene, spesielt i august. Dette er fordi om sommeren er solens stråler mer direkte, og folk har en tendens til å tilbringe mer tid utendørs, noe som gir økt soleksponering og vitamin D-syntese i huden.

Solen og kreft

På den annen side er vitamin D-nivået i blodet vanligvis på det laveste i vintermånedene, spesielt i februar. Dette skyldes flere faktorer, inkludert redusert sollyseksponering, kortere dager og mindre hudeksponering for solen. Om vinteren er vinkelen på solstrålene lavere, noe som resulterer i mindre effektiv produksjon av vitamin D i huden.

Trude Eid Robsahm er forsker ved Kreftregisteret, og har studert en gruppe pasienter med fire ulike kreftdiagnoser.

Resultatene er de samme – høyt nivå av D-vitamin gir større sjanse for overlevelse blant pasienter med lymfekreft, tjukktarmkreft og kvinner med brystkreft. For lungekreft er resultatene spesielt oppløftende.


Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret studerte på blodprøver av kreftpasienter fra helseundersøkelser flere tiår tilbake i tid. Hun så på en gruppe pasienter med fire ulike kreftdiagnoser.

Det viste seg at høyt nivå av D-vitamin gir større sjanse for overlevelse blant pasienter med lymfekreft, tjukktarmskreft og kvinner med brystkreft. For lungekreft var resultatene spesielt oppløftende.

– Det er dessverre veldig få som overlever den sykdommen, men når vi i studien forsøkte å se hvor mye bedre og lengre disse pasientene med tilstrekkelig D-vitaminnivå levde, så var det snakk om lang tid – opp mot ett år i gjennomsnittlig overlevelse, sa hun til NRK i 2019.


Mer fra Hemali om kreft

Terje Toftenes i Hemalipodden: – Jeg tror på en framtid uten frykt for kreft.
Kreftbehandlingen som virket og derfor ble sabotert.
Patolog: – Økning av aggressive kreftformer og kreft hos yngre.
Lege Øyvind Torp fikk kreft: – Jeg hadde ikke tid til å vente på “mer forskning”.

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *