Søk
Close this search box.

AKSJESALG

Hemali – Litt ditt!

Bli med i utviklingen av vårt uavhengige, kritiske helsemagasin!

Nå kan du bli medeier i Hemali! Med flere på laget skal vi vokse videre. Potensialet i livsstil for helse er stort,  mer enn noen gang søker publikum den kunnskapen. Er du med i vårt uavhengige nettmagasin?

Fra enkel nettside til avansert plattform

I fjor gjennomførte Hemali en aksjesalgskampanje. Vi ble overveldet over å få med 290 lesere som nye aksjonærer i Hemali. Siste år har vi utviklet Hemali ytterligere, og vi er nå klare til å ta et kvantesprang – redaksjonelt og kommersielt. For å sikre trygg overgang fra investeringer til kommersiell drift henter vi nå inn mer kapital. Igjen inviterer vi dere til å bli medeiere i Hemali.

Hemali har tatt steget fra nettmagasin til rik plattform. Med den kan vi vokse og virkeliggjøre strategiene for et større publikum, blant annet med podkast og «Hemali Mer» – et abonnement for fellesskap, forum, fagstoff, seminarer og andre møteplasser. Hemali skal også bygge Norges største digitale bibliotek med webinarer, kurs og seminarer innen helse.

Redaktør Julia Schreiner og journalist Guro Skjelderup møter engasjerte lesere som verdsetter verdien av uavhengig journalistikk, åpen debatt og mangfold. Vi vokser også raskt i sosiale medier som Facebook, Twitter, Instagram og Telegram.
Siste år har Hemali vært medarrangør av den store, internasjonale konferansen i en fullsatt Klingenberg kino. Journalist Guro (venstre) og redaktør Julia har også holdt en rekke foredrag rundt om i Norge.

“Med Hemalis nye plattform kan vi effektivt vokse redaksjonelt og kommersielt. Dette er Hemali – nå og framover”.

REDAKSJONELT

Hemali dekker aktuelt om helse med en kritisk tilnærming, etterrettelig og uavhengig. Siden mars 2020 har behovet for journalistikkens balanse og uavhengighet blitt ekstra tydelig. Hemalis lesere oppgir at de har mindre tillit til at Norges riksmedier ivaretar samfunnsoppdraget: Å være særlig kritisk der makt er konsentrert. Stadig flere velger nå «alternative medier».

Høsten 2022 truet Facebook med å stenge Hemalis Facebookside for alltid. Hendelsen er bare ett eksempel på makten hos giganter innen teknologi og farmasi. Dessuten er det et eksempel på at ytringsrommet ikke alltid speiler idealet i et demokrati.

KOMMERSIELLE PLANER

Hemali skal utvikle seg kommersielt for å oppnå positiv balanse innen utgangen av Q1 2024. Hemali butikk skal samarbeide med kvalitetsleverandører for å tilby produkter som kosttilskudd, bøker og mat. Abonnement “Hemali Mer” gir spesialartikler, rabatterte produkter og seminarer.

Vi er i dag sju svært engasjerte personer som brenner for å utvikle Hemali. Tre er med som eiere og i styret, disse jobber uten honorar. Hemalis kjerneverdi er redaksjonen med redaktør Julia Benito Schreiner og journalist Guro Skjeldrup. De viser et engasjement som virkelig brenner!

REGNSKAP OG EIERSKAP FOR 2023

Hovedposter i resultatregnskap 01.01.23-30.07.23 (NOK)

Salgsinntekter                                                                                   116 699
Konsulent honorarer og lønn                                                         -852 790
         Herav andre driftskostnader                                                  -160 543
Driftskostnader                                                                                -1 013 336
Driftsresultat                                                                                     – 897 636
Finanskostnader                                                                                -23 507
Periode resultat                                                                                 -921 143

Kommentarer:

  1. kontantinvesteringer fra Catpeople, Nutra Invest AS

og Hemali sine lesere: (Cato: ca. 2 mill., nye aksjonærer: ca. 2,5 mill.) 4 500 000

  1. Gratisarbeid fra 3 personer i ca. 3 år:                                            2 000 000

Totalt for punkt 1-2                                                                                   6 500 000

* 3.Verdi av spart skatt på fremførbart underskudd/balanse er
ca. 9,5 mill. med 22% selskapsskatt (ved overskudd)                            2 090 000                                                    

Hemali har ingen ekstern gjeld per 20. september 2023, og er sin egen største aksjonær/eier med ca. 48 000 aksjer.

Med dagens kurs pålydend Kr. 165 per aksje er totalverdien Kr. 7 920 000. Salg av aksjer gir derfor Hemali umiddelbart tilskudd av kontanter.

Eierskap og verdi av aksjer

 

1. Totalt 120 000 aksjer á kr 165                                                        19 800 000

2 . Hemali: Ca. 48 000 aksjer á 165                                                   7 920 000

3. Nutra Invest: Ca. 50 000 aksjer á 165                                            8 250 000

 

4. Andre (inkl. ansatte): ca. 22 000 aksjer á 165                                 3 630 000

Aksjer kan både øke og minke i verdi, altså risikerer en å ikke få tilbake investert kapital ved kjøp av aksjer. Aksjekursens utvikling avhenger av flere faktorer, hvorav noen er knyttet til selskapet, og andre er knyttet til aksjemarkedet generelt

Fyll ut skjemaet under for å komme igang med kjøp av aksjer!

Kontonummer: 1506.69.85307

Meld din interesse her, den er ikke bindende, så får du tilsendt et mer detaljert informasjonsmemorandum:

Aksjer

Aksjer:

Pris kr. 165,- pr stk (ingen aksjesplitt – bruke hele tall)

Antall aksjer du ønsker å kjøpe (minimum 6). Vennligst skriv et tall uten desimaler. 

Totalsum:

kr. ,-

Informasjonen brukes i henhold til registrering etter aksjeloven.