Søk
Close this search box.

Forskning: bedre immunitet fra sykdom enn fra vaksine

ark i skriver med påskriften COVID-19 VACCINE

Mye tyder på at naturlig immunitet gir bedre beskyttelse enn vaksinene. Altså kan vi forvente færre re-infeksjoner blant dem som allerede har hatt COVID-19, sammenlignet med dem som har blitt vaksinert.

Av Rolf Kevin

Nylig kom det fram at nivået av antistoffer etter vaksinering med Pfizer er redusert med 85% syv måneder etter vaksinering. Kilden er den store Community-studien. En artikkel på Life Site gjennomgår flere vitenskapelige studier om naturlig immunitet i forhold til immunitet fra vaksine. Dette er en forkortet, bearbeidet og oversatt versjon av artikkelen som du finner her.

En håndfull av de vitenskapelige studiene

Immunity, mai 2021: Forskere ved New York University konkluderte at både SARS-CoV-2-infeksjon og vaksinasjon gir kraftig immunrespons. Men at immunitet etter naturlig infeksjon er mer varig. Fordi naturlig immunitet involverer flere T-celler og antistoffer, mens vaksineindusert immunitet først og fremst stimulerer adaptiv (ervervet) immunitet.

Infeksjon kan gi langvarig immunitet

Nature, mai 2021: Forskningen tyder på at SARS-CoV-2-infeksjon kan gi langvarig immunitet. Hos personer med mild COVID-19-infeksjon, synker antistoffene mot SARS-CoV-2 i månedene etter restitusjon. Imidlertid begynner en vedvarende og langvarig oppbygging av benmargsplasmaceller, som produserer antistoffer når man senere utsettes for virussmitte.

-Annonse-

Ifølge forfatterne ble sirkulerende “minne” av B-celler rettet mot SARS-CoV-2 S påvist hos alle etter gjennomgått sykdom. Totalt indikerer resultatene at mild infeksjon med SARS-CoV-2 gir robust og langvarig immunhukommelse mot SARS-Cov-2.

Resultater av forskning

Nature, juli 2020: Resultatene ovenfor støttes av funn fra Singapore. Forskerne fant at pasienter som hadde kommet seg etter SARS i 2002/2003 hadde robust immunitet mot SARS-CoV-2 hele 17 år senere.

Cell Medicine, juli 2021: Her fant forskerne at de fleste tidligere infiserte pasientene produserte varige antistoffer. Og minne B -celler, samt nyttige CD4- og CD8 T -celler. Disse retter seg mot flere deler av viruset. Forfatterne: “I sum tyder resultatene på at bred og effektiv immunitet kan ha god varighet hos COVID-19- pasienter som er blitt friske etter infeksjon.» Det samme kan ikke sies om vaksineindusert immunitet, som vist i Community-studien, referert over.

BioRxiv juli 2021: Forskere fra University of California konkluderte at naturlig infeksjon ga større CD8 T -cellekloner i forskjellige klynger. Sannsynligvis grunnet flere virale epitoper, (antistoff). Det ser man ikke i mRNA -vaksinen.

En pandemi av de vaksinerte

Mange funn viser at naturlig immunitet gir bedre beskyttelse enn vaksineinduserte antistoffer. Altså kan vi forvente færre re-infeksjoner blant dem som allerede har hatt COVID-19, sammenlignet med re-infeksjoner hos dem som har blitt vaksinert mot COVI19. Nettopp det ser vi nå. I en forhåndspublisert studie kalt “Nødvendighet for COVID-19- vaksinasjon hos tidligere infiserte individer”, undersøkte forskerne tempo på re-infeksjon blant tidligere infiserte helsearbeidere ved Cleveland Clinic. Av de 359 helsearbeidere ved klinikken med naturlig immunitet fra tidligere infeksjon av SARS-Cov-2, ble ikke én infisert på nytt 10 måneder etter pandemien. Til tross for mye eksponering for COVID-19- pasienter.

I en annen forhåndspublisert artikkel fra august 2021, har forskerne sammenlignet SARS-CoV-2 naturlig immunitet med vaksineindusert immunitet. Målet var å avdekke tidsaspektet og tempo for re-infeksjon. Fire aspekter ble evaluert: SARS-CoV-2-infeksjon, symptomatisk sykdom, COVID-19- relatert sykehusinnleggelse, og død. Resultatene viste at de som var vaksinert med to doser av Pfizer vaksinen hadde:

  • 5,96 ganger økt risiko for reinfeksjon.
  • 7,13 ganger økt risiko for symptomatisk sykdom.
  • 13,06 ganger økt risiko for reinfeksjon fra Delta-varianten.
  • Høyere risiko for sykehusinnleggelser relatert til COVID-19. Justert for co morbiditet hadde vaksinerte med Pfizer 27,02 ganger større risiko for symptomatisk re-infeksjon enn dem med naturlig immunitet.
  • Ingen dødsfall ble rapportert i noen av gruppene. Avslutningsvis konkluderte forfatterne:

Konklusjon

Studien viser at naturlig immunitet gir mer varig og sterkere beskyttelse mot infeksjon, symptomatisk sykdom og sykehusinnleggelse forårsaket av Delta-varianten av SARS-CoV-2, sammenlignet med BNT162b2 to-dose vaksineindusert immunitet. Flertallet av sykehusinnleggelser er nå blant de vaksinerte. Den gjentatte påstanden at vi er i en “pandemi av de uvaksinerte” er tvilsom. Det viser grafene for innleggelser fra Israel. Røde er uvaksinert, gule er delvis vaksinert, grønne er fullvaksinert:

Graven nedenfor viser offisielle tall fra Israel over dødsfall knyttet til Covid-19. Grønne er vaksinerte, røde er uvaksinerte.

Data fra Storbritannia viser liknende tendenser.

Tall fra UK

Les mer fra hemali

Førsteamanuensisen ble sensurert hos Nettavisen, her hans ytring usensurert:
– Kan jeg ikke bare rasjonalisere bort nysgjerrigheten på vaksinen?
Til NRK: – Hvorfor intervjuer der ikke unge som angrer på vaksinen?
Psykologen og legen: – Men størst av alt er skjønnheten.– Annonse –

– Annonse –