Søk
Close this search box.

– Innrømmer at det likevel er g-terapi

– Om vi hadde undersøkt hvorvidt folk ønsket å få injisert genterapi, ville trolig 95% svart nei, sa Bayers styremedlem Stefan Oelrich under World Health Summits møte.

Av Kjetil Tveit og Julia Schreiner Benito

Slik forklarer sjefen for et av verdens største farmasøytiske selskap hvorfor de innrømmer at mRNA er genterapi. Folk flest har ikke visst dette. World Health Summit er et offentlig-privat samarbeid med WHO som sentral aktør. Oelrich-sjefen som sa disse ordene er altså sjef for et av verdens største farmasøytiske selskaper.
Legg merke til at begrepet “genterapi” ikke er brukt i denne overskriften eller i Hemalis tekstbeskrivelse på Facebook. Det skyldes at Facebook fortsatt stempler denne informasjonen som “feil eller villedende”. Da redaktør Julia Schreiner Benito lenket til Bayers sjef der han uttaler at mRNA er genterapi på sin private profil, ble hun utestengt fra Facebook i 24 timer. (Lenken over.)

Noen politikere forsøkte å si det

Sensommeren 2021 opplyste fylkespolitiker Susanne Heart på Facebook om hva genterapi er. Hun lenket til det norske bioteknologirådet som dokumentasjon.

-Annonse-

I denne lille kommentaren siterte hun bare fra den offisielle nettsiden, dens forklaring på hva genterapi er, og la ved lenken. Facebook fjernet lenken. Den ble tagget under kategorien «falsk reklame, svindel og brudd på sikkerhet». Dette skulle ikke kommuniseres. Faktasjekkerne er kommersielle, og de spilte med.

Les: Faktisk.no snudde etter reaksjon fra Heart.


Den modige politikeren, Heart, har i lang tid gått i dybden. Hun har forsøkt å få ut sannheter omkring mRNA-teknologien, og har jobbet for at det må kunne diskuteres også negative aspekt med en eksperimentell medisin.

Har sant blitt usant og usant blitt sant?

Den nevnte toppsjefen, derimot, står nå og nesten skryter over at de har lurt oss til å tro at det ikke var genterapi vi fikk. Men noe annet, som er velprøvd og trygt.
Facebook og Faktisk har hatt et langvarig samarbeid for å unngå svindel i meningsdannelsen, og folk flest ser ut til å ha godtatt at det er disse som sitter på sannheten.

Er det flere enn meg som tenker at det er urettferdig at førstnevnte «sannhetsorakel» stemplet Susanne Heart som en svindler. Mens toppsjefen som nå går langt i å skryte av at han svindlet oss… han er ekte sort.

Var det noen som sa at ting er snudd på hodet om dagen?

Har vi vent oss til brudd på menneskerettihetene?
Det har blitt diskutert, i den grad diskusjonen ikke har blitt sensurert, om det norske folk sin deltagelse i dette genterapeutiske medisinske eksperimentet har blitt gitt med «informert samtykke», slik internasjonalt lovverk sier at man skal gi ved humaneksperimenter.

Brudd på dette, blant annet Nürnbergkodeksen, ble hardt straffet etter andre verdenskrig. Den gang var det ikke en unnskyldning at man hadde fulgt ordre fra en folkevalgt statsleder eller regjering. Man hadde plikt til å motsette seg myndighetene hvis de gjorde noe som var så grunnleggende uetisk.

  • Var Bent Høie, eller Ingvild Kjerkol tydelige på å forklare oss at de ga oss genterapi?
  • Gjorde helsesykepleieren sin plikt og undersøkte innholdet i flasken som hun sprøytet i armen på 16-åringen som ble omtalt i NRK, og som nå sitter i rullestol?
  • Satte hun seg inn i informasjonen som fylkespolitiker Susanne Heart ga oss?
  • Visste hun at hun utførte genterapi på 16-åringen?

I dette videoforedraget forklarer forsker Kjetil Elvevold hva RNA-terapi er, og hvorfor det er genterapi.
I januar i fjor advarte Elvevold om at vi vet ikke om virusenes mRNA kan integreres i vårt genom/DNA. Dessverre fikk han rett. I ettertid har det kommet studier på humane cellelinjer som viser at det kan skje.

Forsker Kjetil Elvevold
Forsker Kjetil Elvevold har doktorgrad i leverfysiologi fra Insitutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø. Tidligere var han forsker hos Biotec Pharmacon. Siden 2015 har han forsket på lipide nanopartikler med mRNA (samme teknologi som brukes i vaksinene fra Moderna og Pfizer).

Helsepersonell plikter å informere

Sykepleiere og leger har plikt til å undersøke innholdet i medisinen de gir. Og de har plikt til å opplyse pasienter om at de deltar i et eksperiment. Særlig hvis helsemyndighetene stort sett er de samme som lurte oss med Pandemrix i 2009.

PS: Genterapi må ikke forveksles med genomredigering, som går ut på å endre gener permanent. Om genredigering også kan forekomme ved denne injeksjonen, er foreløpig kun sett i forsøk på cellekultur av leverceller i en svensk studie.

Portrett av Susanne Heart
Susanne Heart

Les mer fra Hemali

Fagfolk om lege Kaveh Rashidis beskrivelse av immunforsvaret: – Helt feil!
Heart: Menneskeheten på vei utfor teknologiens stup?
Heart: – Medier har underkommunisert vesentlig kritikk av vaksinene.


– Annonse –

– Annonse –