Søk
Close this search box.

Med Flexner-rapporten kunne tradisjonell medisin diskrediteres

Har du hørt om Flexner-rapporten? Det har neppe norske leger heller, til tross for at den endret medisinsk utdanning.

Photo by National Cancer Institute on Unsplash

Flexner-rapporten: Når “vitenskap” brukes som metode for å utestenge kunnskap. Kravet om dobbeltblindede studier åpnet for at tradisjonell medisin måtte vike. Derfor har for eksempel akupunktur ikke fått vitenskapelig status i vestlig medisin. Rapporten åpnet veien for at tradisjonell medisin kunne diskrediteres. Stikkordet var kravet om dobbelt blindede studier.

Da oljeimperiet raknet, satset Rockefeller på farmasi

I 1901 stiftet oljemagnaten John D. Rockefeller Rockefellers institutt for medisinsk forskning. Han fikk med seg noen ærgjerrige leger, blant dem Simon Flexner. Sammen med sin bror Abraham kom han til å skape nye retningslinjer for forståelsen av medisin og vitenskap.
John D. Rockefeller hadde sett sitt oljeimperium, Standard Oil, rakne. Myndighetene grep inn etter firmaets langvarige kartellvirksomhet i USA. En virksomhet som hadde gjort Rockefeller til den rikeste gjennom tidene.

For å pynte på saken, la Rockefeller oljeformuen sin i en organisasjonen General Education Fund, senere The Rockefelelr Foundation. En skattefri, filantropisk stiftelse, velsignet av av myndighetene i New York etter generøse statlige bidrag. Da den amerikanske høyesterett i 1911 dømte Rockefeller for korrupsjon og kartellvirksomhet, egnet stiftelsen seg perfekt til å avlede oppmerksomheten vekk fra det negative.

-Annonse-

“The Pharmaceutical Investment Business” ble en viktig del av stiftelsens område. Å fjerne uønsket konkurranse fra naturens egne produkter – vitaminer og andre mikronæringsstoffer – ble et være eller ikke være for farmasøytisk industri.

Å fjerne uønsket konkurranse fra naturens egne produkter ble et være eller ikke være for farmasøytisk industri.

Abraham Flexner satt i styret for Carnegiestiftelsen for høyere utdanning. I 1908 allierte denne seg med Rockefeller-instituttet og Abraham Flexner fikk oppdraget å skrive en kritisk rapport om legeutdannelse i USA.

Flexner-rapporten konkluderte blant annet at den amerikanske og kanadiske legeutdannelsen manglet vitenskapelige retningslinjer. Sammenliknet med blant annet tysk universitetsutdannelse, den gang ansett blant verdens fremste, viste rapporten at den amerikanske og kanadiske kom til kort på en rekke områder. Rapporten anbefalte strenge vitenskapelige retningslinjer basert på et reduksjonistisk vitenskapssyn.

Dette synet skulle dominere all legeutdannelse i USA, Canada og siden i hele den vestlige verden.

Da “filantropiske” millioner fløt

Da legeforeningen American Medical Association (AMA) i 1910 godtok pengegaver fra Rockefeller og Carnegie, startet alliansen av forskning, undervisning og farmasi. Det var blant USAs rikeste familier som stod bak Rockefeller-instituttet og Carnegie-stiftelsen. Samarbeidet med den amerikanske legeforeningen AMA introduserte et farvel til naturens medisin.

Med pengegaver fra de to stiftelsene til utvalgte universiteter og forskning, tok medisinen retningen mot kjemiske, patentbare medikamenter. Blant betingelsene for pengegavene fra Rockefeller og Carnegie, var at disse skulle ha plass i mottakernes styrer.

Slik ble investeringene pløyd tilbake til giverne ved at leger og sykehus valgte å bruke kjemiske preparater fra industrien der investorene var mektige aksjonærer. Samarbeidet mellom storkapital, farmasøytisk industri, legestanden, legeutdannelsen og medisinsk forskning fikk stor innflytelse på utviklingen av vestlig medisin.

Statens institutt for folkehelse (SIFF) ble grunnlagt i 1929 ved hjelp av en gave på én million kroner fra Rockefeller Foundation.

Spanskesyken og industriens propaganda

Spanskesyken i 1918 ble det første betydelig offer for Rockefellers propaganda: Alle medisiner som ikke var kontrollert av Rockefellers stiftelse ble utsatt for heksejakt.

Flexner-rapporten fikk farge amerikansk medisin. I løpet av få år var antallet frie universiteter redusert fra 160 til 80. Disse mottok store pengegaver, og fremtredende professorer sto på farmaindustriens lønningslister. Medisinstudentenes pensum fikk strenge krav om synet på mennesket, samfunnet og naturen. Senere ble det tyske storkonsernet I.G. Farben alliert med Rockefeller, og ensrettet farmasøytisk industri fikk prege store deler av verden.

Flexner-rapporten ble retningsgivende for Norge

Flexner-modellen ble i større og mindre grad fulgt også i andre land. I Norge ble den retningsgivende for den medisinske undervisningen etter krigen. Som en følge fikk studentene lite kunnskap om fagets historie, betydningen av kosthold og kunnskap om mineralers og vitaminers betydning. Medisinsk terapi som ikke var kirurgisk eller basert i fabrikkframstilte legemidler, ble omtalt negativt. Videreutdannelsen var hovedsakelig kurs i regi av farmasøytisk industri.

Samtidig ble vordende leger lokket med selskaper, gaver og lovnader om lukrative jobber innen forskning og helsevesen.

I USA og de fleste vestlige land, inkludert Norge, ble endringene i medisinundervisningen etter Flexner-modellen gjennomgripende. I boken Medisinske feilslutninger omtaler forfatterne Petr Skrabanek og James McCormick dagens medisin som «like vitenskapelig som DDR (Den østtyske demokratiske republikk) var demokratisk”.
Legemiddelindustriens metoder for å opprettholde makt og innflytelse tilsvarer mafiaens metoder, skriver dr. Peter Gøtzsche i boken Deadly Medicines and Organized Crime. Han har beregnet at feil- og overforbruk av medikamenter er blant verdens viktigste dødsårsaker.

Kravet om dobbelt blindede undersøkelser er tilpasset utprøving av farmasøytiske preparater.

Dobbelt blindede undersøkelser

En forutsetning for å bevare dette hegemoni er beslutningen om å kreve dobbelt blindede undersøkelser for å godta at en medisinsk behandling har terapeutisk effekt. Kravet om dobbelt blindede undersøkelser er tilpasset utprøving av farmasøytiske preparater. Her kan de gjennomføres ved at man erstatter medikamentet som skal testes med tabletter som ser likedan ut. Verken pasient eller lege kan se forskjell.

Du kan ikke dobbeltblinde akupunktur

Imidlertid egner slike undersøkelser seg ikke – av praktiske grunner – til å teste andre, mer håndverksmessige former for medisinsk behandling. For eksempel akupunktur. Kravet om dobbelt blindede undersøkelser har effektivt hindret at akupunktur og flere andre metoder har fått vitenskapelig status i vestlig medisin.

Beslutningen om dobbelt blindede tester som selve ”gullstandarden” for vitenskapelig dokumentasjon, viser hvor langt vår medisinske vitenskap har innrettet seg etter industriens premisser.

For på dette grunnlag kan en propagandere for at alternativ medisinsk behandling ikke har vitenskapelig effekt.


Kilder:

Vilhelm Schjelderup og Britt Hertzberg Untiedt Helsekampen
Morris A. Bealle (1949) The Drug Story.
Morris A. Bealle The House of Rockefeller
Petr Skrabanek og James McCormick Medisinske feilslutninger
Berliner HS. A larger perspective on the Flexner report. International Journal of Health Services 1975; 5: 573-92.
Jan Kerr Eckbo, Maktens narrespill (2022)

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *