Er sosialistene hjernevasket av legemiddelindustrien?

medikamenter ved høyt kolesterol

Det er et paradoks at Rødt, Klassekampen og venstrevridde som er så negative til kapitalismen er så ukritiske til Big Pharma.

Av Thore Aalberg, tidligere leder av Norsk homøopatisk forening

Kritikere av kapitalismen har et spesielt ansvar. Legemiddelindustrien har, foruten mange svin på skogen, utkonkurrert miljøvennlig medisin. Den har også bidratt sterkt til at sosialister har godtatt dens definisjon av «vitenskapen». Det passer som hånd i hanske til et materialistisk menneske- og vitenskapssyn. Jeg mener at en materialistisk tenkemåte er mer utbredt blant folk på venstresiden. Som Andreas Wahl i NRK, programlederen for Folkeopplysningen.

Den vitenskapsteoretiske retningen kalt positivisme er sentral i naturvitenskapen: Virkeligheten er det som kan observeres med det blotte øye eller med måleinstrument. Materialismen går hånd i hånd med positivismen: Virkeligheten er det som er positivt gitt, som kan måles. Derfor anser sosialister medisinske systemer som akupunktur, urtemedisin, ayurvedisk medisin, homøopati og antroposofisk medisin som humbug. De er ikke villig til å akseptere andre forklaringsmodeller, eller å godta erfaringsvitenskap som tilnærming.

Legemiddelindustrien har bidratt sterkt til at sosialister har godtatt dens definisjon av «vitenskapen».

-Annonse-

Thore Aalberg

Farmasøytisk industri utløper av den kjemiske

Den farmasøytiske industri er et ektefødt barn av den kjemiske. Som har bidratt til plantevernmidler, kunstgjødsel, genmanipulerte produkter og delvis monopol på blant annet såkorn. Mindre kjent er det at det som omtales som alternativ medisin var utbredt i USA før den kjemiske industrien massakrerte den. En mer tidstypisk betegnelse på alternativ medisin er miljø- eller økologisk medisin.

Les: Departementet vil ikke be Pfizer om åpenhet.

Homøopati stod sterkt i USA før Rockefeller

For over 100 år siden stod alternativmedisinen, spesielt homøopati, sterkt i det amerikanske samfunnet. Men Rockefeller et co ville det annerledes. Flexner-rapporten ga grobunn for skolemedisinsk utdanning i USA. Universiteter som baserte sin utdanning av leger på kjemisk medisin, fikk økonomisk støtte fra Rockefeller Foundation. Det samme gjaldt forskningen og helsemyndigheter- og institusjoner.

I Sveits, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Italia er homøopati en del av det offentlige helsevesenet.


Flexner-rapporten dannet grunnlaget for at kun “skolemedisin” ble ansett som “evidensbasert”

Ulikt vitenskapssyn

Opplysningstiden var langt på vei en reaksjon på religion og mystisisme. Såkalte kjettere og kloke koner som brukte urter og annet i behandling, ble sett på som paria. Naturvitenskapen kom i høysetet. Virkeligheten ble forstått som det som kan veies, måles og kvantifiseres. Alt som ikke kunne det, ble definert som uvitenskapelig. Denne tenkningen har røtter tilbake til Descartes.

Før var det vanskelig å argumentere mot Gud. I dag er Gud, eller dagens autoriteter, blitt erstattet av “vitenskapen”.

Alternativmedisinens plass i Norge og noen andre land

Det er en etnosentrisk holdning å avvise flere tusen års erfaring fra land som Kina. I land som Bangladesh, Pakistan, India og enkelte i Sør-Amerika, er homøopati svært utbredt. Og ikke minst en ufarlig og billig behandlingsform. I land som Sveits, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Italia er homøopati en del av det offentlige helsevesenet. I Storbritannia finnes offentlige homøopatiske sykehus. I noen land er homøopati universitetsfag. Det finnes evidensbasert forskning som viser at homøopati er effektivt.

I Norge har myndigheter og mediene med NRK i spissen bestemt seg for at alt annet enn skolemedisin er juks og bedrag. Derfor sender NRK program som «Folkeopplysningen». I en lang periode ble Helsedirektoratet og NRK ledet at to motdagister, begge leger, Karl Evang og Hans Jacob Ustvedt.

Mindre kjent blant Stortingets yngste gruppe, Rødt, er vel at forløperen til FHI ble opprettet med midler fra Rockefellerstiftelsen. Før var det en ledetråd blant sosialister: «Follow the Money», men i dag?

Med en drøy million kroner fra Rockefeller ble FHI opprettet.

Les mer fra Hemali

Professor: Land med høy vaksinasjonsgrad er hardest rammet av covid-19
Skribent og filosof Pål-Henrik Hagen post covid: – Vi skal ikke glemme!
Nor (12) sa nei til PCR-test på skolen. Da ble han bortvist.
Lege Peter Dvergsdal har behandlet ca. 4000 pasienter med eldre, velprøvde medisiner. Nå risikerer han å miste lisensen.

– Annonse –

– Annonse –