Søk
Close this search box.

– Jeg har blitt utstøtt. Nå trenger jeg at mine vaksinerte venner lytter!

Øivind Johansen

Er vi uvaksinerte virkelig antivaxere, vaksinemotstandere, høyreekstreme og konspirasjonsteoretikere? Eller har vi bare sett løgnen, og pekt på den?

Av Øivind Johansen. Teksten ble først publisert på hans Facebookprofil.

Mandag sa Pfizers Janine Small at verken hun eller andre i Pfizer visste om covid-19-vaksinen ville forhindre smitte før den kom på markedet sent i 2020. For det ble aldri testet.
Vi uvaksinerte har stått i et helvete siden pandemien startet. Vi har blitt utstøtt av familie og venner, mange av oss har mistet jobben. Et familiemedlem sa til min mor at jeg burde fått juling for å ikke ta vaksinen. Nå trenger vi at dere også ser det vi ser, for nå er vi splittet og stemplet på grunn av løgner.

Vi bryr oss like mye om andre mennesker som dere, selv om vi tok et annet valg.

Universelle løgner. Er ikke det rart? At mennesker i alle land må være enige i at de uvaksinerte er noen egoistiske jævler som bare tenker på seg selv? Vi bryr oss like mye om andre mennesker som dere, selv om vi tok et annet valg.

-Annonse-

Jeg håper å nå ut til mine vaksinerte venner, og mye lenger.


Hemalis journalist: – Jeg gjorde ikke “borgerplikten” min. Erna, vi er ikke ferdig snakka!


Tre viktige grunner til å ta vaksinen

Det var tre hovedgrunner til at dere tok vaksinen:

  • Ville beskytte andre, bli med på “dugnaden”
  • Press fra jobb, venner, familie, media, politikere, praktiske hensyn
  • Frykt for covid-19 på grunn av underliggende sykdommer/er i risikogruppen

I den omtalte høringen i EU-parlamentet innrømmer Pfizer at de aldri testet vaksinene for å stoppe smitte før de kom på “markedet”, altså i deg. Husker dere at politikerne og media sa at vi måtte ta vaksinen for å beskytte de sårbare og gamle? Bli med på dugnaden? Husker dere at Erna Solberg omtalte det som en borgerplikt? At Venstres Guri Melby omtalte oss uvaksinerte som “utskudd”?

Vi uvaksinerte er vanlige folk, som dere, bare at vi sa nei når ting ble for galt.

Dette er en av de største løgnene menneskene har blitt fortalt i nyere tid. To av tre hovedgrunner til at du tok vaksinen faller bort på grunn av en stor løgn. Da kan det være lurt å leke litt med tanken på om det er flere løgner nå. Dere har kanskje merket at samfunnet begynner å falle litt hvis vi tenker på strømpriser, energikriser, pandemier, klimakriser, matkriser og krig?

Er vi uvaksinerte høyreekstreme konspirasjonsteoretikere?

Er vi uvaksinerte virkelig antivaksere, vaksinemotstandere, høyreekstreme og konspirasjonsteoretikere? Eller har vi bare sett løgnen fra starten, og pekt på den? Forresten, det siste kallenavnet over ble også brukt under andre verdenskrig av myndighetene for å sensurere de som snakket sant eller sto imot.

Vi uvaksinerte er helt vanlige folk som dere, bare at vi sa nei når ting ble for galt eller ikke føltes riktig. Det er vår rett som menneske å si nei. Vi så mye propaganda for å skremme dere til å ta disse genterapi-sprøytene. Jeg skulle ønske at jeg kunne sagt at jeg ikke har noe å tape på denne publiseringen, utenom verdigheten min. Den forsvant i diskrimineringen og skammingen vi uvaksinerte ble utsatt for.

Vi hadde nylig verdensdagen for psykisk helse, jeg vil avslutte med å si #løftblikket


Siste fra redaksjonen:

Regjerningen ga høringsfrist på tre dager – brudd på forvaltningsloven?

Regjeringen sendte Forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronautvalget til høring 11. oktober 2022 med svarfrist 14. oktober 2022 – altså tre dager.

Innledning til høringsnotatet:

«Hensikten er å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien samlet sett, også omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til mai 2022 og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien samlet sett, også omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til mai 2022.»

Det er altså en viktig og komplisert sak som gikk til høring. Spørsmålet er hvordan det er mulig å få til en “grundig og helhetlig” gjennomgang og evaluering på tre dager. Et annet spørsmål er om det bryter med forvaltningsloven, der det står:

§37.(utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte).

“Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.”


Bevisst regi for å påvirke små og store til å ta vaksinene mot c-19

Det viser seg at Department of Health and Human Services (HHS) og Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har kjørt grundige kampanjer for å latterliggjøre uvaksinerte. Manusforfattere, komikere, influensere og kirkeledere er blant dem som ble betalt for å promotere Covid-19-vaksiner til massene, mens de latterliggjorde og hånte dem som ikke ønsket å la seg vaksinere, kan du lese i en artikkel på News Punch.

Pfizer brukte tegneserien Marvels Avengers for å få barn til å ta boostere av vaksinen. Slik kan de bli en “everyday hero”. Pfizer og Marvels «Avengers» reklamerer for Pfizers Covid19 booster-vaksiner med utgivelsen av en tegneserie den 4. oktober i år. Akkurat som «Avengers» holder verden trygg fra superskurken «Ultron», må folk beskytte seg ved å oppdatere sin Covid19-vaksinasjon med den nyeste boosteren, ifølge tegneserien.

Bli en hverdagshelt med boostere! Med denne tegneserien retter Pfizer seg direkte mot barn.

Det europeiske legemiddelverket (EMA): Anbefaler vaksiner for barn i alderen seks måneder til fire år.

Byrået understreker at vaksinedosene til de minste barna er mindre enn for barn fra fem år og oppover. Koronavaksinene til Pfizer og Moderna er allerede godkjent av EMA for barn fra henholdsvis fem og seks års alder.


Siste fra Hemali

Serine (17): – Vi sier nei til drømmene våre for å tilpasse oss forventninger og krav.
Etter tredje dose: – Jeg har gått fra å være vital til å bli et kasus.
Geir er uten autorisasjon: – Helsetilsynet tar de leger som de mener praktiserer “alternativt”– Annonse –

– Annonse –