Søk
Close this search box.

Lege Peter Dvergsdal om koronamedikamentet Paxlovid: – Farlige bivirkninger og interaksjoner

Lege Peter Dvergsdal
Lege uten autorisasjon Peter Dvergsdal

Fra i dag av finnes det nye medikamentet mot korona, Paxlovid, på norske apotek. Lege Peter Dvergsdal advarer mot bivirkninger og interaksjoner med 120 andre medikamenter.

Paxlovid er gitt betinget godkjenning i påvente av ytterligere dokumentasjon. Den nye koronamedisinen fra Pfizer virker kun mot koronavirus, i motsetning til eldre, velprøvde legemidler som Dvergsdal har lang og god erfaring med.

Legen mener at det er «bak mål» å gi sykehuspasienter Paxlovid.
– Da er det for sent. Jeg frykter mye feilbruk av Paxlovid, sier han til Hemali.

– En god nyhet, mener helseministeren og -direktøren

Til VG sa Ingvild Kjerkol om Paxlovid at den kan «reduserer antallet innleggelser på sykehus med mer enn 80 prosent blant personer med høy risiko for alvorlig covid-19-sykdom.” Paxlovid skal gis tidlig i sykdomsforløpet.
– Vi er glade for at dette tilbudet kommer til Norge og store deler av Europa før vintersesongen. Vi understreker at vaksine fortsatt er det viktigste for de med høy risiko, men tablettene vil være et godt tilbud for dem som blir alvorligst syk, uttalte assisterende helsedirektør Espen Nakstad i samme artikkel.


Hemalis gjesteskribent Kjetil Tveit er kritisk: – 80 prosent færre innleggelser? Virkelig?

-Annonse-


120 medikamenter skal ikke kombineres med Paxlovid


Nettopp personer med høy risiko for alvorlig covid-19-sykdom tar typisk mange medikamenter som Paxlovid påvirker uheldig.
– Det er 120 medikamenter som ikke kan kombineres med Paxlovid. Pasienten bør orientere seg godt og stille krav til legen. (Mer utfyllende liste lenger ned.)
Dvergsdal har dessuten liten tiltro til at den jevne lege evner å skille mellom bakterie og virus.
– Fordi de tar ikke de riktige prøvene, mener han.

– Favipiravir gir minst bivirkninger av alle medikamenter mot virus og det virker mot alle RNA-virus. Paxlovid gir mye mer bivirkninger enn alle andre virusmedisiner. En annen fordel ved de eldre velprøvde, er at de i liten grad påvirkes av andre medikamenter. Favipiravir intervenerer ikke med humant RNA, og det har vært brukt av millioner i mange år, sier Dvergsdal.

Felleskatalogen om Paxlovid: “Underlagt særlig overvåkning”


Felleskatalogen har merket Paxlovid med sort trekant. Denne betyr at «legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.»

Medikamenter mot høyt kolesterol er blant de 120 som kan gi stor risiko i kombinasjon med Paxlovid, ifølge Felleskatalogen. Over en halv million nordmenn tar medikamenter mot høyt kolesterol.
– Paxlovid påvirker et enzym i leveren som omsetter en rekke medikamenter. Slik jeg kjenner legen nå, så praktiserer vedkommende mer etter offisielle retningslinjer enn Felleskatalogen.
Dvergsdal frykter resultatet: at mange nordmenn vil få alvorlige bivirkninger av Paxlovid.

– Medikamenter som Favipiravir, Remdisivr og Molnupiravir virker på korona og alle andre RNA-virus. Såkalte single string-virus, ssRNA, utgjør nesten alle virus i luftveier og mage tarm. Derfor må du vite at det er korona du har dersom du bruker Paxlovid. Problemet er at hjemmetester ikke er sikre nok til å påvise koronavirus. Du trenger en laboratorietest, men da går det dager før du får svar. Dermed risikerer du å starte behandlingen med Paxlovid for sent. I likhet med andre medisiner mot virus, bør behandlingen starte innen fem dager etter at du har blitt syk, sier Dvergsdal.

– Byråkratiet er mosegrodd


Dvergsdal har behandlet ca. 7 000 pasienter mot covid-19, nesten alle med favipiravir og med svært godt resultat. Ingen pasienter har klaget, men ettersom behandling med favipiravir mot korona ikke er i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer, har Dvergsdal en tilsynssak mot seg. Den gjør at han siden i sommer har ventet på å få legeautorisasjonen sin fornyet etter at han da fylte 80 år.
– Jeg har ikke gjort noe ulovlig, mener han.
– Byråkratiet er overgrodd med mose. Regelverket er strengt, da teller ikke erfaring.

Det er vel bra at regelverket er strengt og krever gode studier?
–Ja, men ofte er ikke studiene gode. Mange er bare villedende og ikke nyttige for andre enn forskerne. Nesten alle forsøk med antivirale midler har startet for sent i sykdomsforløpet, dermed framstod det som at eldre medikamenter er virkningsløse. Det verste eksempelet er Solidarity-studien på sykehus i 43 land til mange hundre millioner kroner. Den ble ledet av Jon Arne Røttingen.

– Han konkluderte feilaktig at antivirale medikamenter ikke virker mot korona. Siden kunne han få posisjonen som «den globale vaksinesjefen», sier Dvergsdal.
Premisset for å kunne massevaksinere med et nytt produkt med betinget godkjennelse var at «det ikke finnes eksisterende behandling.»

– God erfaring er bedre enn dårlige studier

– I Vesten er ikke erfaring godt nok, mens i Asia og land som Romania, Ungarn og Egypt brukes og produseres Favipiravir.

– Legemiddelverket kan ikke tilrå Favipiravir mot koronavirus fordi studiene for dette ikke er gode nok, er du enig gi det?
– Ja. Men god erfaring fra millioner av mennesker gjennom flere år gir godt nok svar. Det er fint med tilsyn som skal hindre at legen misbruker pasientens tillit, men noen med makt er mer drevet av iver etter å avskilte gode leger som ikke praktiserer i henhold til retningslinjer.

– Favipiravir er et lovlig medikament, alle leger kan foreskrive det. Legemiddelverket sier at det ikke kan anbefale Favipiravir fordi det ikke har gjennomgått alle trinn i studier. Likevel er medisinen tillatt for øyeblikkelig utlevering fra apotek fordi erfaringen er god.

– Min behandling viser mye bedre resultater enn statens

– Min behandling av covid-19 pasienter ga mye bedre resultat en statens. Av de de nesten 7 000 pasientene jeg har behandlet, døde kun én, en eldre mann. To lå på respirator, det er eksepsjonelt lite. Staten har mye større dødelighet enn meg, for ikke å snakke om alle de som utviklet long covid, 23% har kognitive plager, hjernetåke. Imidlertid vet vi ikke om symptomer som forklares med long covid skyldes sykdommen eller vaksinen mot den. For bortimot alle de som er vaksinert har hatt covid, sier Dvergsdal.

Et tungt byråkrati stiller krav til folket, mener han.

– Vi har bruk for byråkratiet, men det må fornyes. Fornuften må tilbake.


Fakta om Paxlovid

Statens legemiddelverk skriver at apotekene kun skal utlevere Paxlovid på blå resept eller rekvisisjon fra sykehjem i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet.
Paxlovid er ca. tre ganger dyrere enn de eldre medikamentene som virker mot nesten alle RNA-virus.
Paxlovid skal ikke brukes i mer enn fem dager.
Blant de 120 medikamentene som ifølge Felleskatalogen ikke skal kombineres med Paxlovid er midler mot:
Allergi
Blodpropp, (blodfortynnende)
Depresjon
Hjertelidelser
Høyt blodtrykk
Infeksjon
Kreft
Røykeslutt
Sopp
Smerter
Graviditet, (P-piller)

European Medicines Agency (EMA) gir her en mer utfyllende beskrivelse av Paxlovid enn den du finner i Felleskatalogen.


Siste artikler fra Hemali

Ny, tysk studie viser til sammenheng mellom “plutselig død” og myokarditt
Psykolog Silje Schevig: – Historisk har gruppetenkning gitt fatale konsekvenser
Kjersti spiste seg frisk fra kronisk utmattelse


– Annonse –

– Annonse –