Ytringsfrihet, og hvor­for vi bør lytte til menings­motstandere

Jeg støtter ikke hat, diskriminering eller lignende. Det er nedbrytende. Men vi bør lytte til alle stemmer i samfunnet.

Av Kathleen B. Hansen
Ytringen ble først publisert i Stavange Aftenblad
Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Jeg ser et mønster i hvordan vi mennesker reagerer med våre fordommer. Individuelle fordommer er ulike fordi vi også er ulike. Vi liker ofte ikke det som bryter med vår oppfatning og forståelse av vår virkelighet. Vi trenger en bevisstgjøring om hva som skjer når våre egne fordommer trer inn når andre ytrer seg i strid med det vi ser selv. Vi bør se på våre handlingsmønstre og fastlåste tankesett. Dette er svært viktig fordi det forstyrrer vår rasjonelle vurdering av meninger og/eller beslutninger vi misliker.

Undring og nysgjerrighet

Det ligger mye «gull» i å lytte og søke å forstå hvorfor noen har et annet syn som sterkt kan stride imot det en selv ser. Jeg mener at det er en knebling av ytringsfriheten når vi slår ned på ytringer som kan høres absurd ut. Vi bør lytte og forsøke å forene virkeligheten. Mange har mye å bidra med, men da må vi være villig til å lytte – og vi må være villig til å kunne ta feil.

Når vi velger å avfeie ytringer vi ikke liker, mener jeg at det er en direkte knebling av ytringsfriheten.

-Annonse-

Når vi velger å avfeie ytringer vi ikke liker, mener jeg at det er en direkte knebling av ytringsfriheten. Jeg mener at alle må få lov til ytre seg og at vi med med undring og nysgjerrighet bør ta på alvor og se nærmere på hva som ligger bak – hva vi selv ikke ser og forstår. Om vi velger å ikke forholde oss til dette, kan vi se våre handlinger som direkte hersketeknikk og knebling av vår felles ytringsfrihet. Vi må tenke på hvilke enorme konsekvenser det gir for det hele bildet – for bedre løsninger – når vi knebler og ekskluderer ytringsfriheten.

Les også: Vennskap og demokrati i koronaens tid

Ikke skrevet i stein

Her er noen argumenter for hvorfor vi må lytte til andre som ikke deler samme syn som oss:

  • Mange har ikke nødvendigvis tenkt over hvordan de skal begrunne sine synspunkt, men det betyr ikke nødvendigvis at de ikke har rett.
  • De må heller legge mer arbeid i å bedre argumentene sine, slik at andre kan få muligheten til å kanskje se det samme.
  • Dette er aldeles ikke en lett oppgave, og veldig mange har forskjellige måter å ytre seg på som ikke alltid passer inn – og blir lett avfeid.
  • Vi burde være nysgjerrige og gå nærmere inn på hvilke årsaker de har som gjør at de har et annet syn enn vi har selv.
  • Vi burde bruke mer tid på hvorfor de har kommet frem til sine synspunkt og se hvilken informasjon vi kan dra ut av det som er nyttig.

Dynamisk virkelighet

Virkeligheten er dynamisk og i stadig endring. Vi vet ikke med sikkerhet hva som skjer i neste sekund, minutt, time, dag, uke, måned eller år. Vi bør alltid være åpne for at vi ikke kan se hvordan det egentlig er i livene til mennesker. Det som gjelder her og nå, kan være i endring neste øyeblikk eller neste uke eller neste år.

Beste “medisin” er å være nær

Den beste «medisinen» er å være mest mulig nær folket slik at man kan forene virkeligheten til de ansvarlige og folket i mest mulig grad. Vi må være påkoblet virkeligheten til folk og ta individers ytringer på alvor. Til slutt vil våre valg og evne til å lytte påvirke oss til å utføre bedre beslutninger som berører oss alle.

Virkeligheten er ikke skrevet i stein. Når vi slutter å stille spørsmål med ulike vinklinger og ulike perspektiv om vår felles virkelighet, vil det stå i veien for det som kan ta oss videre og gi oss flere og bedre svar på utfordringer som skal løses. Når vi ikke stiller kritiske spørsmål, stopper det videre utvikling. Motsetninger tar oss videre, de er avgjørende for samfunnets fremgang.

Individet

Jeg ønsker å konstatere en sannhet: Hvert enkelt individ eier sannheten for eget liv, helse og kropp. Jeg gjentar: Hvert enkelt individ eier sannheten for eget liv, helse og kropp.
Det er individene som utgjør et samfunn, ikke omvendt. Har individet mistet sin dype betydning? Hva skjer når hvert enkelt individ ikke har betydning og vi gjør likt for alle?

Vi har et personlig ansvar – våre personlige verdier representerer våre demokratiske verdier.


Kathleen B. Hansen: “Gull å lytte og søke å forstå hvorfor noen har et annet syn.”

Les mer fra hemali

– Annonse –

– Annonse –