Søk
Close this search box.

NRKs nyhetssjef svarer hemali

NRK Dagsrevyen

hemali er kritisk til det vi mener er statskanalens lydighet overfor myndighetene. Dette utdypet vi i en ytring, og ba NRK om svar.

Redaktør for NRK nyheter Knut Magnus Berge svarer i e-post: “NRK har tilstrebet en balansert og bred dekning av pandemien, inkludert vaksiner, gjennom hele perioden.”
hemali kritiserte NRK for blant annet å utelate kritiske fagstemmer.

Med tittelen “Alt du ikke får vite fra Dagsrevyen“, viste hemali til anerkjente forskere, vitenskapsfolk innen virologi og mikrobiologi som advarer kraftig mot Covid-19 vaksinene. Dette er noen få blant mange:

 • Nobelprisvinner og virolog Dr. Luc Montagnier
 • Dr. Mike Yeadon, tidligere sjefsforsker og VP hos Pfizer
 • Dr. Sucharit Bhakdi, mikrobiolog
 • Dr. Robert Malone, utvikler av mRNA-injeksjonene
 • Dr. Astrid Stuckelberger, tidligere WHO forsker
 • Dr. Carrie Madej, biolog
 • Byram W. Bridle, professor
 • Christian Perronne, tidligere VP for WHOs rådgivende ekspertgruppe for immunisering
 • Mattias Desmet, professor, adferdspsykologi
 • Hundrevis av leger fra American Frontline Doctors og World Doctors Alliance


NRKs Berge: “Når det gjelder dekningen generelt mener vi å stå trygt i våre valg av ekspertkilder, som er foretatt ut fra frie journalistiske vurderinger. Vi noterer oss at redaktør Julia Schreiner Benito har sendt oss eksempler på andre navn vi heller burde valgt, og en liste over punkter hun mener vi burde fokusert på.”

NRK bør omtale den kommende rettsprosessen

Særlig er det en unnlatelsessynd å ikke omtale en kommende rettssak, mente hemali i ytringen.
Den tysk-amerikanske advokaten Reiner Fuellmich mener å ha samlet nok bevis til å anklage verdens beslutningstakere for forbrytelse mot menneskeheten. Det Fuellmich påpeker, minner om oppgjøret etter andre verdenskrig: «Lederne kan ikke si at de ikke visste. De kan ikke skylde på WHO. De kan ikke si at Norge er forpliktet til å følge direktiver fra WHO eller noen andre. Deres plikt og ansvar er overfor det norske folk.»

-Annonse-

NRK: –Faktisk.no har svart om rettsprosessen

NRKs Berge: “Den eventuelt forestående rettsprosessen det vises til har vi omtalt gjennom publisering av en artikkel fra Faktisk.no. Hva vi eventuelt vil gjøre videre vil bli gjenstand for vanlige journalistiske vurderinger i tråd med prinsippene i redaktørplakaten.”

Berge viser til to artikler fra faktisk.no, overskriften lød: “Den norske regjeringen er ikke tiltalt for forbry­telser mot mennes­ke­heten”. Og: “Ryktene om en ny Nürnberg-prosess er bare tull.”

hemali mener at NRK burde problematisert

 • offisielle tall fra innrapporteringssystemene for skade og død etter vaksinering fra USAs VAERS, EUs Edura Vigilance, UKs Yellow Card, og det norske Bivirkningsregisteret
 • hvordan globale avtaler står i veien for nasjonalt handlingsrom
 • at massevaksinering skjer på tynt vitenskapelig grunnlag, og at vi ikke har kunnskap om mulige langtidsvirkninger
 • at grunnlaget for avgjørelsene om smittevern og nedstenging er hemmeligholdt de neste 60 år, og mangler konsekvensutredninger
 • hvordan Grunnlov, Storting, opposisjon, demokratiske prinsipper og menneskerettigheter mer eller mindre er parkert, at vi styres gjennom dekret, som jurist Hans Petter Graver viser

Les mer fra hemali

Førsteamanuensis: – Kan jeg ikke bare rasjonalisere bort vaksinenysgjerrigheten?
Politiker Susanne Heart om vaksinene: – NRK bør avdekke kritikkverdige forhold.
hemalis redaktør: – Les dett før du dømmer meg, den uvaksinerte.

– Annonse –

– Annonse –