Søk
Close this search box.

Derfor hevder toneangivende stemmer at tilskudd av vitamin C er uten effekt

«Effekten av vitaminer og kosttilskudd er ikke godt nok dokumentert.» Hørt den før? Det er ikke effekten som mangler, men fri forskning.

Av Thore Aalberg Bildet er tatt av Petra fra Pixabay

Legemiddelindustriens forskningsfond finansierer medisinske studier. Det er et etterprøvbart faktum, ikke en konspirasjonsteori. I studiene oppgis det hvordan de er finansiert, det er bare å lese og telle. Alle studier som viser at medisiner virker er offentlig tilgjengelig, gratis, så tell i vei.

Legemiddelindustrien finansierer meget sjelden forskning på mikronutrienter. Det ville ikke jeg heller ha gjort, hvis jeg levde av å selge legemidler.

Hvis vi ser på hvem som finansierer studier på mikronutrienter, (mikronæringsstoffer) som C-vitamin, er de ofte merket “Not funded”. Forskerne har altså finansiert studiene med egne midler. Disse studiene er ofte gjennomført på dugnad.

-Annonse-

Legemiddelindustrien betaler ikke for forskning på vitamin C

Legemiddelindustrien finansierer meget sjelden forskning på mikronutrienter. Det ville ikke jeg heller ha gjort hvis jeg levde av å selge legemidler.

Derfor eksisterer det også svært få av de studiene som viser effekt av kosttilskudd. De få som finnes er små, nettopp på grunn av svært begrenset finansiering.

Slike studier finner sjelden at mikronutrienter “virker”, og det er ikke rart. Virkningen er biokjemisk, ikke medisinsk.

Toneangivende stemmer som Folkeopplysningens Anders Wahl på NRK baserer sin kunnskap om mikronutrienter på medisinske studier. Disse er typisk gjennomført etter de samme protokollene som legemiddelstudier. Studiene tester vitaminer og mineraler for å finne ut om de har samme egenskaper som legemidler. Slike studier finner sjelden at mikronutrienter “virker”, og det er ikke rart. Vitaminer og mineraler er råvarer, ikke legemidler. Virkningen er biokjemisk, ikke medisinsk.


Les: – Journalister er allergiske mot vitaminer generelt, og ved korona spesielt.


Kroppen bruker magnesium som en råvare

Ta for eksempel magnesium, en råvare som brukes i produksjon av blant annet bilfelger. Magnesium er ikke et legemiddel, men et metall. Kroppen bruker også metallet magnesium som en råvare. Vitaminer og mineraler er råvarer som inngår i kroppens produksjon av blant annet enzymer og hormoner.

Kroppen trenger vitaminer og mineraler i en kjedet sirkel

Sink er et metall som brukes til å galvanisere spiker. Kroppen bruker sink til blant annet å produsere enzymet som omdanner vitamin D til hormonet som styrer produksjonen av immunceller. (Lenker til fagfellevurdert vitenskapelig litteratur publisert i anerkjente akademiske tidsskrift nederst.)

Hvis kroppen mangler sink, kan vi ikke produsere immunceller. Hvis vi mangler D-vitamin, får vi heller ikke til å produsere immunceller. Og mangler vi magesium, kan vi ikke ta opp D-vitamin slik at kroppen evner å produsere hormonet som styrer uttrykket til genene som utløser produksjon av immunceller.

Mangel på sink, magnesium eller D-vitamin kan altså utløse det legene kaller ervervet immunsvikt.

Men dette vet ikke Andreas Wahl

Anders Wahl vet ikke dette. Den biokjemiske funksjonen til mikronutrienter står ikke beskrevet i de medisinske studiene Wahl støtter seg til. Der står det bare hvorvidt mikronutrienter virker som medisin eller ikke. Wahl har helt rett i at mikronutrienter ikke er medisiner.

Wahl baserer seg også på ernæringsfysiologer som hardnakket påstår at vi får i oss nok mikronutrienter ved å spise mat. Hvis det er sant, hvordan kan det da ha seg at store deler av befolkningen ifølge Helsedirektoratet har mangel på vitaminer og mineraler? Kommer det av at store deler av befolkningen spiser for lite mat?

Hva er poenget med å etterspørre studier som viser at vitaminer virker som legemidler når vitaminer og mineraler ikke er legemidler?

Siste fra Hemali

“Biohacking Girls”: – Vi drømmer om en helserevolusjon!
– Debatten om mat har skrumpet inn til for eller imot kjøtt, det er snevert.
Dag V. Poleszynski: – Andreas Wahl avslører sin uvitenhet om vitamin C

Referanser

– Annonse –

– Annonse –