Søk
Close this search box.

Skoleleder: – Læreboken Fabel 10 er ikke skolen verdig

Hege Renate Fagerlli

Hege har jobbet 22 år i skoleverket:  – Det er helt nytt at en lærebok reklamerer for et legemiddelfirma.

Som samfunnsfaglærer har Hege sett mange læreverk i mange fag gjennom mange år. I 10 år jobbet Hege Fagerli som lærer i ungdomsskolen. Nå er hun avdelingsleder på en skole utenfor Oslo.
– Men aldri noe så dårlig som Fabel 10. Jeg blir flau på forfatterens vegne, og trist på skolens. Min personlige mening er at denne boken er ikke skolen verdig. Jeg reagerer på nesten alt i kapittelet som omhandler korona, sier Hege.

Det er helt nytt at en lærebok reklamerer for et firma.

I reklamen for boken står det at “Her får elevene lese og arbeide med tekster som bidrar til undring, engasjement og læring.” Nettopp undring og læring er hva Hege savner.

– Jeg ser ikke hvilke mål forfatterne knytter temaene til. Læreplanen oppfordrer til debatt, argumentasjon og selvstendig refleksjon, men denne teksten gir en fasit ut ifra forfatterens subjektive holdning. Vi vet ennå ikke rekkevidden av korona og vaksinene, da er det feil å i det hele tatt ta opp temaet i en bok som elevene skal ha i årevis. Boken var allerede utdatert før den kom ut, mener hun.

-Annonse-

Faktafeil, og reklame for Pfizer

Hege peker på faktafeil i kapittelet, og hun reagerer på at boken referer til Pfizer.

– Det er helt nytt at en lærebok reklamerer for et firma. Vi vet nå at vaksinene ikke gir 95 prosent beskyttelse, slik Pfizer oppga og det refereres til i boken. Dessuten vet vi at vaksinene gir betydelige bivirkninger, og at de kun har betinget godkjennelse. Jeg reagerer på at det ikke omtales i Fabel 10.

– Skal man ta opp dette temaet, bør man tørre å belyse flere sider, også bivirkninger. Boken gjør et poeng av at skepsis er grunnløs frykt, og at motstand bygger på en misforståelse og uvitenhet.

Skolen bør ta avstand fra Fabel 10 for å beholde tilliten.

Det nye lærerverket i norskfaget for 10. trinn har satt sinn i kok
Det nye lærerverket i norskfaget for 10. trinn har satt sinn i kok

Hege mener at forfatteren legger føringer for hva som skal defineres som konspirasjonsteori.
– Allerede der er du på gyngende grunn. La heller elevene reflektere slik opplæringsloven tilsier. Når forfatteren så tydelig viser hva eleven skal mene, kan eleven sitte igjen med et inntrykk av at det ikke rom for refleksjon. I kapittelet står det at «du er et museklikk unna å bryte loven» ved å dele feilinformasjon. Hvilken lov? I boken står det også at en kan være ansvarlig for at noen dør dersom en sprer feilinformasjon. Hvem definerer feilinformasjon?

– Eleven sitter igjen med inntrykket av at det å være «utenfor boksen», det er å bryte loven. Og at ved å spre det de mener er feilinformasjon i verste fall kan føre til et ansvar dersom noen dør.

Lærerplanens mål er kritisk, selvstendig tenkning og refleksjon

Læreplanens overordnede mål er åpen diskusjon, kritisk og selvstendig tenkning, egen refleksjon og argumentasjon. Fabel 10 legger opp til det motsatte, dette grenser mot indoktrinering og skremselspropaganda. Om du skal presentere en mening, må du tørre å også vise den meningen du ikke står for. Du må legge fram begge sider. Fabel 10 gir inntrykk av at dersom en elev mener noe annet enn forfatteren, er det gitt at vedkommende tar feil, og det kan i verste fall føre til at det blir en lynsjestemning.

Fører til mistillit fra foreldrene

–Gjennom dine ti år som lærer og siden som leder, har skolen forandret seg?
–Mye er bra i skolen, de fleste lærere er dedikerte, faglig flinke og oppriktig glade i elevene. De jeg jobber med gjør en fantastisk jobb. Jeg liker å tro at de fleste lærere ønsker å få elevene til å reflektere selv. Likevel er det noen lærere som helst følger læreboka, så forlaget har et stort ansvar.

– Konsekvensen av dette kan være at en del foreldre får mistillit til skolen. Etter at disse kapitlene fra Fabel 10 kom ut, har jeg fått mange henvendelser privat fra folk som er sinte og fortvilet. De lurer på hvordan de får innsikt i hva som undervises på sitt barns skole. Dette har jeg aldri opplevd før. Tidligere har jeg opplevd at foreldre har hatt tillit til læreverket og skolen, ingen er tjent med at foreldre føler de må saumfare læreverk etter lignende tilfeller. Jeg mener derfor personlig at skoler bør ta avstand fra dette kapitlet i denne læreboken. Jeg har ikke sett noe lignende i andre lærebøker. Skolen bør ta avstand fra Fabel 10 for å beholde tilliten.

– Hva risikerer du ved å snakke åpent og kritisk om dette?
– Jeg vet ikke, jeg må kunne ha en personlig mening. Som forelder reagerer jeg på dette.

Jeg tror ikke jeg kjenner til noen som fornekter at korona finnes. Her redegjør ikke forfatteren hva som legges i flere nye begreper.

Rollespill der “sykepleier” skal berolige elev som er redd for å ta vaksinen

I kapittelet om mRNA vaksinen er en av oppgavene et rollespill med to elever. Den ene skal være sykepleier som «skal trøste en pasient som er redd for å ta vaksinen». Siden skal elevene bytte. Så skal elevene foran klassen fortelle om i hvilken grad de synes at de klarte oppgaven å «roe ned pasienten».
– Disse oppgavene sjokkerer meg mest. Dette er hårreisende. Rollespillet alene bør være grunn til å trekke verket, mener Hege.

Sammensurium av begreper

Kapittelet serverer begreper som «koronafornektere», «vaksineskeptikere», «ytringsansvar» og «konspirasjonsteoretikere». Det står blant annet at «konspirasjonsteoretikere tror ikke på vitenskap».
– Det er et sammensurium av flere ting som nødvendigvis ikke henger sammen, og er ensidig og dårlig forklart. Hva er en koronafornekter? Jeg tror ikke jeg kjenner til noen som fornekter at korona finnes. Her redegjør ikke forfatteren hva som legges i flere nye begreper.

“Likskjending” etter dødsfall på Kulturlåven, Hadeland

Hege reagerer sterkt på at elevene i Fabel 10 oppfordres til å søke etter hva som skjedde på Kulturlåven på Hadeland våren 2021. De unge vil da lese i riksmediene at «kjent konspirasjonsteoretiker døde av korona etter samling på Kulturlåven».
– For meg var det likskjending å henge ut en person som akkurat var død. Det var et privat arrangement, og avdøde kunne ikke forklare seg. Hvordan opplever familien hans medias framstilling? Det er bare trist og lavmål at læreboken oppfordrer elevene til å søke etter det, sier Hege.

Hun minner om ord fra opplæringsloven: Lytte til andres meninger, argumentere for egne syn, søke løsninger i fellesskap, ivareta personvern og respekt for privatliv, utvikle bevissthet om egne holdninger.
– Jeg mener at denne delen av boken fratar elevene muligheten til å reflektere over egne holdninger og å tåle andres ytringer, sier Hege Fagerli.Oppdatering: Hemalis journalist Guro Skjelderup har gjentatte ganger forsøkt å få tak i ansvarlig redaktør for Fabel 10. Sentralbordet hos Aschehoug ønsker verken å oppgi navn, telefonnummer eller e-postadresse til vedkommende. Alt medarbeideren kunne hjelpe med, var å ta i mot Guros e-post, videresende den til redaktøren, og be vedkommende ta kontakt. I skrivende stund har det ikke blitt gjort.
Medarbeideren på sentralbordet bekrefter at Fabel 10 først er tatt i bruk inneværende skoleår, men at lærerverket gikk i trykken september 2021. Han kunne videre opplyse at det de siste to dagene har vært stor pågang hos sentralbordet grunnet denne bokutgivelsen.
Hemali har også vært i kontakt med en av medforfatterne til Fabel 10. Da fikk vi opplyst at hver enkelt forfatter har ansvar for sine egne kapitler. Det omstridte kapittelet er slik vi erfarer skrevet av én av forfatterne. Ansvaret for innholdet i boken ligger hos redaktøren.

Les mer fra Hemali

Lærebok med faktafeil: – Elevene skal alle i den samme kverna av meninger
Tid for sopptur, få med deg ekspertenes ABC!
Hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte.
Kreftbehandlingen som virket, og derfor ble sabotert.


,

– Annonse –

– Annonse –