Søk
Close this search box.

– Vi lager gråstein av gull

Gråstein av gull
Foto: Nils Martin Seim (Voss)

For at en næringsvirksomhet skal være lønnsom, må det skapes merverdier. Men matpolitikken fører oss i en helt annen retning.

For at en næringsvirksomhet skal være lønnsom, må det skapes merverdier. Det må som et minimum gi markedsmessig avkastning til både det arbeidet som legges ned og den kapitalen som brukes. Hvis ikke dette er mulig bør både arbeidsinnsatsen og kapitalen brukes til noe annet. Til noe som gir merverdi. Da er begge deler feil-allokert.

Bare to måter å skape merverdi

Og hvordan skaper man merverdier? Eller konkurransekraft som det også heter.

Det er i prinsippet bare to måter:

1. Produsere varen eller tjenesten til en lavere kostnad enn alle andre og dermed ha muligheten til å selge den til en lavere pris enn andre, men allikevel få avkastning på både arbeid og kapital. Og litt til for den ekstra risikoen man påtar seg. Ellers er det bedre å putte pengene i noe med lavere risiko.

-Annonse-

2. Produsere en vare eller tjeneste som har noe unikt ved seg. Noe som ingen andre klarer å produsere på samme måte. Og jo mer unikt det er desto tryggere kan man være på at ingen klarer å kopiere det. Det gir sterk og varig konkurransekraft. Det gir merverdi.

Vi har muligheten til å bruke ren luft, rent vann, ren jord og ren energi til å lage verdens reneste mat!

Norge -mulighetenes land

Hvilke muligheter har så norsk matproduksjon til å skape merverdi? Vi har gode muligheter! Vi har muligheten til å bruke ren luft, rent vann, ren jord og ren energi til å lage verdens reneste mat!

Dette er det ingen andre i verden som kan på samme måte og med samme troverdighet som oss. Jeg lover! Jeg har vært rundt omkring i verden og sjekket. Vi har muligheten til å innta en posisjon ingen andre i hele verden kan. Vi har disse komparative fordelene i landet vårt. Helt gratis!

Politikken styrer i en annen retning

Men hva gjør vi? Jo, matpolitikken fører oss i en helt annen retning. Den fører oss i samme retning som all annen matproduksjon i verden. Dette har ingen merverdi. Verken for de som produserer maten, for de som spiser den eller for landet vårt som helhet. Vi skusler bort den enestående muligheten vi har til å lage verdens reneste mat!

Dette ødelegger verdier fremfor å skape merverdier.

Vi lager gråstein av gull.

Teksten ble først publisert på Anders Nordstad Blogg.


Les mer fra Hemali

– Det er ikke ofte jeg blir sint. Men nå er jeg det
Geir er uten autorisasjon: Helsetilsynet tar leger som de mener praktiserer «alternativt»
–Debatten har skrumpet inn til for eller i mot kjøtt, det er snevert
Tran, vitamin D og Omega-3 – la oss avklare!


– Annonse –

– Annonse –