Søk
Close this search box.

Avgjørende beslutning om vår fremtid avgjøres i morgen 

stortingssalen med tomme seter

Åpent brev til stortingsrepresentantene: Vi kan gå mot en konstitusjonell krise dersom regjeringens forslag til endringer i smittevernloven vedtas 4. januar. 

Forfattet av jurister, statsvitere, leger og lekfolk. Dette er en forkortet og bearbeidet versjon av anmodningen som sendes til stortingsrepresentanter i dag.

Smittevernloven § 4-3a og maktoverføring: Den 18.desember 2023 stemte Ap, Sp og H med sine 112 stemmer inn en lovendring i smittevernloven § 4-3a. I morgen holdes endelig votering.

Endringer i smittevernloven

Stortinget vil med lovendringen gi fra seg makt og kontrollmulighet på vesentlige områder.  Maktoverføringen innebærer at byråkratiet får permanent fullmakt til å bestemme alvorlige tiltak: nedstengninger og tilsidesettelse av grunnleggende menneskerettigheter som ytrings-, bevegelses- og forsamlingsfrihet.

Maktfordelingsprinsippet må vernes om slik at vi beholder et fungerende folkestyre.

-Annonse-

Stortingets maktoverføring vil også medføre at byråkratiet vil kunne avgjøre om Norge skal avgi suverenitet til overnasjonale organer som WHO. Dette vil kunne skje uten at Stortinget involveres, og det er grunnlovsstridig.

Maktfordelingsprinsippet, der Stortinget skal kunne overprøve byråkratiets beslutninger, må vernes om slik at vi beholder et fungerende folkestyre. Det suverene maktsenteret i Norge skal og må – særskilt i krisetider – ligge i Stortinget og ikke i det statlige byråkratiet. Dette er fastsatt i Grunnloven.

Dersom lovendringen blir endelig vedtatt, skaper den en konstitusjonell krise med uoverskuelige konsekvenser. 

skallet mann smiler litt mot kamera, portrett, han har hvit skjorte og sort jakke
Jusprofessor Morten Walløe Tvedt er blant dem som advarer

Manglende informasjon til stortingsrepresentantene

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og stortingsproposisjonen har ikke omtalt at lovendringen berører Stortingets suverenitet og at den er knyttet til pågående forhandlinger i WHO. Det dreier seg om å tilpasse norsk lovverk til planlagte endringer i WHOs vedtekter kalt IHR – International Health Regulations.

Forhandlingene i WHO er til dels holdt hemmelige og skal være ferdige i mai 2024. De land som ikke aktivt motsetter seg de nye vedtektene, vil etter noen måneder være forpliktet av avtaleverket. Sentralt i det større bildet er at store deler av WHOs budsjett kommer fra farmasøytisk industri og private institusjoner.

Nye fullmakter for WHO

Lovendringens bakteppe er at WHO kan få betydelige fullmakter i alle 194 medlemsland. Generalsekretæren i WHO vil, med de forslag til endringer som foreligger, kunne få enerådende makt til å erklære helsekrise uavhengig av om den er reell eller fiktiv.

Videre vil generalsekretæren kunne beordre tiltak for medlemslandene, for eksempel hvilke medisiner og vaksiner hvert individ må ta. Samt pålegg om nedstenging, isolasjon, karantene med mer.

Store deler av WHOs budsjett kommer fra farmasøytisk industri og private institusjoner.

WHO vil kunne sensurere “feilinformasjon”

Flere land har sagt nei til WHOs foreslåtte utvidede fullmakter. Internasjonale og norske rettseksperter advarer mot utviklingen.
WHO går også mot å virke som et globalt sensurorgan som vil kunne kneble vitenskapelig diskusjon. Dette skjer ved at WHO utvikler handlingsplaner for det de betegner som «feilinformasjon».

Anmodninger til stortingsrepresentanter og andre politikere

Jusprofessorer, statsvitere, advokater og riksaviser her hjemme advarer mot lovendringen. Den omtales som «demokratisk kortslutning» og «demokratisk galskap». 

  • Vi anmoder om at det legges inn i lovparagrafen en formulering som sikrer demokratisk kontroll.
  • Dersom byråkratiet formulerer forslag til alvorlige inngrep mot individ, næringsliv og samfunn, foreslår vi at disse etter få dager forelegges Stortinget.
  • Vi anmoder om at ordlyden blir slik at byråkratiet ikke får fullmakt til å avgjøre suverenitetsavståelse til overnasjonale organer som WHO. Dette vil ikke forsinke akutt krisehåndtering.
  • Vi anmoder om at stortingsrepresentantene tar selvstendige valg på bakgrunn av disse opplysningene.
  • Vi anmoder om at de innhenter ytterligere informasjon om konsekvensene av det de er i ferd med å vedta. Beslutningsgrunnlaget har vært utilstrekkelig fordi opplysningsplikten har blitt brutt.
  • Vi anmoder om at stortingsrepresentantene verner om Grunnloven og grunnleggende demokratiske verdier.
  • Folkevalgte har en forpliktelse til å respektere prinsippene for folkestyret, beskytte landets autonomi og Stortingets suverenitet.

Referanser

Prof. Hans Petter Graver, prof. Morten Walløe Tvedt. Varsko for demokratiet
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/O8V8aV/varsko-for-demokratiet-vedtas-endring-i-smittevernloven-gir-stortinget-seg-selv-flere-roede-kort

Morten Walløe Tvedt. Hva brast så høyt der i Stortinget mandag kveld? https://www.nationen.no/hva-brast-sa-hoyt-der-i-stortinget-mandag-kveld/o/5-148-468424

Prof. Terje Tvedt. Korona-hjernen må slås av.
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/O8xKJl/korona-hjernen-maa-slaas-av

Dagbladet. Autoritært forslag
https://www.dagbladet.no/meninger/autoritaert-forslag/80645546

VG. Demokratisk galskap
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/dwK881/galskap-aa-gi-fremtidige-regjeringer-blankofullmakt-til-aa-stenge-ned-landet

NRK Flertall for å stramme inn smittevernloven i kveld – kritikken hagler https://www.nrk.no/norge/strammer-inn-smittevernloven-_-kritikken-hagler-1.16683442

Advokatbladet. Større aksept for lavere rettssikkerhet
https://www.advokatbladet.no/storre-aksept-for-lavere-rettssikkerhet/166733

AJP 121. Morten Walløe Tvedt — Departementet holder tilbake viktig informasjon


Om WHO og International Health Regulations hos Hemali

Jusprofessor Tvedt i Hemalipodden: – Manglende åpenhet og debatt setter demokratiet i fare.
Forsker Astrid Stuckelberger: – Med Bill Gates´penger gikk WHO fra rådgivende til instruerende.
WHO trenger ikke spissfindig jus for mer makt, Norge vil uansett dilte.

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *