Søk
Close this search box.

NRK, Sykepleierforbundet og FHI overser bekymring fra forskere

Forsker Kjetil Elvevold har forgjeves prøvd å trenge i gjennom hos Sykepleierforbundet, FHI og NRK med sin bekymring for mRNA-vaksinene.

Av Kjetil Elvevold, Dr scient, Tromsø

NRK og Norsk sykepleierforbund: Jeg har ennå ikke fått svar fra leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen. Bakgrunnen er en e-post jeg sendte etter et program på NRKs Ekko, den innledet slik:

“Jeg hørte på Ekko den 12. oktober og intervjuet med deg og Anne-Mette Gulaker. Det ble etterlyst forskning som viser at covid vaksinene fører til skader. Jeg skriver til dere fordi jeg har lang erfaring med teknologien som brukes i Pfizer og Moderna sine vaksiner. 

I 2012 var jeg med på å etablere et firma (D’Liver, Tromsø), som utførte forskningsoppdrag for legemiddelindustrien. I den sammenhengen arbeidet jeg i 2015 med lipide nanopartikler med mRNA (fra Moderna), som er samme teknologi som brukes i de nye mRNA-vaksinene. Jeg har blant annet 3 vitenskapelige artikler om nanomedisiner sammen med Astra Zeneca og artikkel nr 4 blir publisert snart.”

Det er frustrerende at myndighetspersoner med klippekort i media ikke vil lytte til forskere som har et annet syn på det som har skjedd de siste 3,5 årene.

-Annonse-

Ingen interesse fra NRK


NRK-journalisten fra nevnte radioprogram fikk samme e-post som Larsen, og han sa at de ville intervjue meg om temaet. Men det ble ikke noe av, for jeg hørte ikke mer fra han.

Det er frustrerende at media og myndighetspersoner med klippekort i media ikke vil lytte til forskere som har et annet syn på det som har skjedd de siste 3,5 årene.

På grunn av laber respons fra mottakerne av den første eposten, sendte jeg en ny e-post i håp om at de vil respondere denne gangen:

“Hei igjen,

dessverre har ikke Lill Sverresdatter Larsen tatt seg tid til å respondere på min henvendelse. Og det har vel egentlig vært sånn siden 2021 at helse-toppene overser bekymringer fra forskere.

Jeg legger ved link til 4 vitenskapelige publikasjoner jeg har utført sammen med AstraZeneca for å dokumentere at jeg kan faget. Jeg har doktorgrad i cellebiologi/leverfysiologi. Den siste publikasjonen kom ut forrige uke og omhandler lipiode nanopartikler med mRNA. Nøyaktig samme teknologi som Pfizer og Moderna bruker i vaksinene, men som er gen-injeksjoner.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38055742/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31268069/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28373104/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28012994/

I tidligere e-post sendte jeg en del dokumentasjon om hvor farlige disse vaksinene/gen-injeksjonene er. Nylig kom en ny bekymringsfull publikasjon publisert i Nature.

Den viser at de syntetiske byggesteinene i vaksinene/gen-injeksjonene fører til store problemer for cellene når de skal syntetisere spike-proteinet. Det fører til at de produserer noe annet fordi cellenes «produksjons-apparat» ikke forstår bruksanvisningen. mRNA kan kalles en bruksanvisning. Langtidseffektene av dette vet ingen om. Men vi vet at det er ekstremt unaturlig.

I sommer ble et svært dokument frigitt av Pfizer etter forespørsel fra det europeiske byrået, EMA, som godkjenner vaksiner.

Det er tung materie å sette seg inn i, men Daniel Horowitz har gjort det.


Legemiddelverket bekrefter funn av DNA i mRNA-vaksinene.


Taust fra FHI

Jeg skrev innledningsvis i denne eposten at helsetoppene i Norge overser bekymringer fra forskere som meg og mange andre.

I januar 2021, da media og helsetoppene fortalte om at asymptotiske mennesker kan spre smitte, sendte jeg e-post til alle toppene i FHI med lenke til en vitenskapelig publikasjon fra Wuhan. De hadde testet nesten 9 millioner mennesker og fant 300 asymptotiske personer.

INGEN av de 1174 kontaktene deres ble smittet. Det var et svært klart bevis på at asymptomatisk smitte IKKE var et problem. Men dette ble utrolig nok oversett og FHI med flere hevdet det motsatte av hva forskningresultatene viste.

I samme e-post til FHI sendte jeg lenke til British Medical Journal der det tydelig fremkommer at produsentene IKKE fikk i oppgave å lage et produkt som hindrer smitte. Likevel ble det motsatte hevdet for å motivere flest mulig til å ta injeksjonene.

Pasienter skulle ikke behandles. De skulle vaksineres.

Jeg sendte også lenke til en vitenskapelig publikasjon der 57 forskere fra flere land hadde funnet ut hvordan syke pasienter kunne behandles dersom de ble syke. Resultatene var overbevisende: Også dette ble ignorert. Pasienter skulle ikke behandles. De skulle vaksineres.

Ingen interesse for konferanse fra media

I april i år ble det holdt en konferanse med forskere fra hele verden i Stavanger. Media ble invitert men ville ikke dekke saken. Litt nede på siden er mitt foredrag som varer i bare 15 minutter .

Jeg vet at vaksinene/gen-injeksjonene har null virkning for å hindre sykdom. mRNA sekvensen er syntetisk og designet på en computer. Den får kroppen til å beskytte seg mot et spike-protein som ikke finnes i naturen. Altså, man skal beskyttes mot noe som ikke finnes. Injeksjonene med sitt mRNA kan kun føre til skade dersom man ikke er heldig og har fått en defekt batch. Det er en grunn til at vi har et svært høyt sykefravær etter 2021.

Jeg vet ikke om man kan si det så sterkt som at de som fortsatt promoterer disse skadelige injeksjonene har blod på hendene.

Jeg vet ikke om man kan si det så sterkt som at de som fortsatt promoterer disse skadelige injeksjonene har blod på hendene. Men det er ikke langt unna. Det gjelder også Lill Sverresdatter Larsen dersom hun fortsatt arbeider for at helsepersonell skal ta vaksinen/gen-injeksjonen for å få lov til å arbeide ved norske helse institusjoner.

Og dersom hun fortsatt tror på eventyret om at «fordelene oppveier ulempene».


Flere referanser

Legemiddelverket hevder at mRNA-teknologien ikke kan defineres som genterapi. Denne studien viser noe annet, her lyder det blant annet:
“Post-marketing studies have shown that mRNA passes into breast milk and could have adverse effects on breast-fed babies. Long-term expression, integration into the genome, transmission to the germline, passage into sperm, embryo/fetal and perinatal toxicity, genotoxicity and tumorigenicity should be studied in light of the adverse events reported in pharmacovigilance databases.”

For ca 14 dager siden kom Pfizer med en interessant pressemelding der de blant annet skriver om skadene fra deres egen comirnaty-vaksine. Litt nede på linken under “INDICATION, AUTHORIZED USE AND IMPORTANT SAFETY INFORMATION FOR COMIRNATY» kan vi lese hva Pfizer selv skriver om bivirkninger av sin covid vaksine. Lista over bivirkninger er lang:https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-amends-us-government-paxlovid-supply-agreement-and?fbclid=IwAR3xrkzS3x1OCPJZjSZOW0vdH2v2MmtYwpbkcBbIkKzder8KnrQAN536J4A

I juni 2023 publiserte Doctors for Covid Ethics (D4CE) en bok der de beskriver utfordringer med mRNA vaksinene.
Boken omhandler immunologi, virologi og hvordan mRNA kan gjøre skader. Den har nesten 400 vitenskapelige referanser. Spesielt i kapittel 7 refereres det til vitenskapelige artikler publisert i 2022 0g 2023 der det beskrives vaksine-skader på pasienter.
Her er link til en pdf-versjon av boka.

Det ser ut til å være store forskjeller mellom vaksine-batchene. En dansk studie viser at en liten andel av vaksine-batchene, ca 4%, står for nesten alle bivirkninger. Store forskjeller mellom batchene et tegn på dårlig GLP (good laboratory practise) av vaksine-produsentene.


Siste fra Hemali

Psykisk terror å trappe ned på psykofarmaka.
Autisme: Økningen som “ingen” forstår.
Votering over ny smittevernlov: Det er ikke for sent å snu!

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *