Søk
Close this search box.

Helsedirektoratet om kolesterol og statiner: – God dokumentasjon!

Henriette Øien er avdelingsleder i Helsedirektoratet

– Dokumentasjonen for bruk av statiner er meget god, svarer Helsedirektoratet etter at hemali stilte kritiske spørsmål til statiner ved høyt kolesterol.

Avbildet over: Helsedirektoratets avdelingsdirektør Henriette Øien. Foto: Apokus

Forleden ytret hemlias redaktør et sukk over at det er vanskelig å få makt og myndighet i tale om kontroversielle spørsmål. For eksempel om nytten av kolesterolsenkende medikamenter ved høyt kolesterol. hemalis redaktør skrev at hun som journalist i ukepressen hadde mye enklere tilgang til kildene:
«Jeg skrev mye rart for ukebladene: Få sprettrumpe! Fagfolk kommenterte villig. Det gjør de ikke lenger. Jo flere fagfolk som tier om sammenhenger livsstil og helse, ernæringsmedisin, og bivirkninger kontra virkninger av medikamenter, dess sikrere blir jeg på spørsmålenes verdi.»

Julia Schreiner Benito er redaktør for hemali
Julia Schreiner Benito er redaktør av hemali

Første henvendelse fra hemali, oktober 2020

hemalis første henvendelse til Helsedirektoratet var 15.10.2020. Svaret kom altså tre måneder senere, etter vår kritiske “etterlysning”. hemalis opprinnelige spørsmål var knyttet til denne videoen, der fagfolk ytrer seg kritisk til bruken av kolesterolsenkende generelt, og statiner spesielt. Særlig hos eldre, fordi kolesterol beskytter mot demens, sier legene Stig Bruset og Bjørnar Brændeland i videoen. Brændeland led selv under alvorlige bivirkninger av statiner, og sier at han fikk det mye bedre etter at han sluttet å ta slike.

Spørsmål til Helsedirektoratet:

  • Hvordan vurderer direktoratet uttalelsene fra doktor Brændeland? Både hans personlige erfaring med statiner, og hans uttalelser som medisiner?
  • Hvordan vurderer direktoratet utspillet av i fjor (2019), der den britiske hjertespesialisten Aseem Malhotra leder et opprop på vegne av en rekke leger. Til den britiske regjering, med krav om uavhengig gransking av rutinene for å masseforeskrive statiner?
  • I lys av juks, manipulasjon av tall, tilbakeholdelse av bivirkninger, industriens rolle som sponsor av studier, og en rekke studier som viser at mennesker med høyt kolesterol lever lenger enn dem med lavt, hvordan vurderer direktoratet norske retningslinjer for å skrive ut kolesterolsenkende generelt, og statiner spesielt?

Svaret fra Helsedirektoratet kom tre måneder senere

Få timer etter at hemali publiserte nevnte ytring, fikk redaksjonen svar fra Helsedirektoratets avdelingsdirektør Henriette Øien i e-post:

-Annonse-

“Alle internasjonale anbefalinger, i så vel Europa, Skandinavia, USA, Canada, Japan etc. holder fast ved at dokumentasjonen for bruk av statiner er meget god, og at det foreligger et meget godt kostnad/nytte forhold for denne behandlingen både for pasienter med hjertesykdom/hjerneslag, og ved risikotilstander som diabetes, hyperlipidemi og hypertensjon. Den enorme reduksjonen i hjerte-kar dødelighet som både Norge og andre land har erfart siste 30 år – en periode hvor bl.a. disse medikamentene har fått utstrakt bruk – taler jo også for seg.

Hverken Rory Collins eller noen andre sitter og kontrollerer all informasjon om statiner og lipidsenkende behandling og betydningen av LDL-kolesterol. Vi minner om at det var en norskledet studie ved Terje Pedersen – 4S – (Lancet 1994) som for alvor dokumenterte livreddende effekt av statiner hos hjertepasienter.”

Vitenskapelige analyser og publikasjoner som støtter bruk av kolesterolsenkende

Øien: – Hvert år kommer det nye vitenskapelige analyser og publikasjoner som styrker evidensen for kolesterols betydning, senest nå både fra Copenhagen Heart Study, med fokus på de eldre:

Les mer fra hemali

Lege: – Lavt kolesterol forverrer Covid-19 og andre virussykdommer.
– Immunforsvaret trenger kolesterol.
Koker i kommentarfeltet om kolesterolsenkende
Kolesterolet var skyhøyt, men Jon-Magnus ble ikke redd, for han visste årsaken.

– Annonse –

– Annonse –