Søk
Close this search box.

Reglene om koronasertifikat blir forlenget til neste år om regjeringen får det som den vil

Jeg har hørt flere som av ulike grunner ikke ønsker å ta den tredje dosen. Til en av dem sa jeg: – Det er ikke sikkert at det er du som bestemmer det.

Av Kjetil Tveit, medlem av den ideelle organisasjonen Bindersinitiativet
Illustrasjonsfoto: faksimile fra NTB

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Kjetil Tveit

For slik er det i et totalitært regime. Hvis kanylen skal inn, så skal den inn. De midlertidige bestemmelsene om koronasertifikatet i smittevernloven gjelder fram til 1. juli i år. Imidlertid vil regjeringen at de skal gjelde i ytterligere ett år. Koronasertifikatet må vise grønt hvis du skal være en fullverdig borger av samfunnet.
– Koronasertifikatet er del av beredskapsplanen for den videre håndteringen av koronapandemien. Helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol sier i en pressemelding at sertifikatet “vil kunne være et viktig verktøy hvis det raskt må innføres tiltak igjen.” Det kan skje ved neste influensa.

Tvilsom effekt og mange bivirkninger av mRNA

Vaksinens effekt er tvilsom og bivirkningene er mange flere enn det som av FHI ble omtalt som den verste vaksinekatastrofen i ny tid. Det gjaldt svineinfluensavaksinen i 2009, Pandremix, beregnet per 100 000 fullvaksinert fra offisielle tall. Antall registrerte bivirkninger og alvorlighetsgrad øker for hver dose, viser Legemiddelverket. Da er det godt å kunne bestemme over egen kropp, tenker mange som har dårlig helse etter andre dose. Men dose 3, 4, 5, 6, 7 og 8 blir neppe frivillig. Verden over kan det nå kreves koronasertifikat for å reise kollektivt, gå på restaurant, beholde jobben, og for få medisinsk behandling. I Hellas kan det gis dagsbøter til dem uten gyldig pass og demonstranter som fredelig støttet lastebilaksjonen mot grensetiltak i Kanada ble fengslet.


Premisset for neste nedstenging kan endres fra “almennfarlig sykdom” til “strengt nødvendig”.

-Annonse-


Sult og krig i Europa

Sultkatastrofen er på vei i Europa og hele verden, uten kornsiloberedskap her i Norge. Den er like reell som den styrte energikrisen. I denne typen multiple kriser, og med myndigheter besatt av totalitær globalisme og ønsket om å samle verden til ett sentralisert rike i den nye FN og privatkorporativt ledede verdensorden – frykter jeg at man snart må ha grønt pass også for å få matkuponger eller energikuponger.

Myndighetene jobber i kulissene med hurtig-høringer rundt denne passerseddelen og dens tilpasning til EU mens folk flest er opptatt av den konvensjonelle krigen i Ukraina. Ikke den biologiske krigføringen, eller den fryktpropagandaen mot eget folk her hjemme.

“Useriøst” å omtale koronasertifikat, ifølge Faktisk i 2020

Her et eksempel fra Faktisk.no i mai 2020 hvor de på finurlig vis lot det fremstå som useriøst å oppta våre hoder med «uttalelser fra Gates i et intervju om digitale sertifikater for hvem som er vaksinert». Men det var før det ble stuerent å prate om det digitale passet. Det skulle ties ihjel i 2020.

Psykopater samler seg der de kan ha makt over andre, og over resursene. De vil eie det du eier og de vil eie deg.

Samme artikkel i Faktisk verifiserte også, utrolig nok, at Gates støttet forskning på digitale tatoveringer under huden til medisinsk helseinformasjon. Dette skulle vi visst heller ikke reflektere rundt implikasjonene av. For et totalitært regime ville nok ALDRI merket folk som kveg om de fikk muligheten.

Kanskje er bare én prosent av normalbefolkningen psykopater. Hva med makteliter? Psykopater samler seg der de kan ha makt over andre og over resursene. De vil eie det du eier og de vil eie deg.

World Economic Forum: You will own nothing, and you will be happy

Det er antageligvis derfor filmsnutten til WEF som de senere fjernet sier «you will own nothing, and you will be happy». Vi skal leie alt av dem, helt til du motsier dem. Da vil de kansellere deg og ditt liv ved hjelp av det digitale passet. Psykopater er fysisk, mentalt og psykisk invaderende i ditt privatliv. I tillegg til kanylen som skal inn mot din vilje, vil de vite alt om deg. Men du skal ikke vite noe om dem. Folkehelse har blitt militærhemmeligheter og våre myndigheter har fått 60-års hemmelighold om vurderinger for krisehåndteringen.

WEFs grunnlegger hevder at vi aldri kommer tilbake til normalen, og ser pandemien som en mulighet til mer global styring og mer makt til multinasjonale selskaper.

Jeg tror det er en langt større prosentandel enn den ene blant de tusen rikeste og mektigste i WEF-systemet. Som med “filantropi” også påvirker GAVI, (The Vaccine Alliance), WHO og hele FN-systemet. Som dokumentert i en lengre artikkel i marsutgaven av Aftenpostens Innsikt, forfattet av Ingrid Braastad.

WEFs leder presenterer “The Great Reset”

Mens koronaviruset stoppet verden slik vi kjenner den, ga WEFs stifter Klaus Schwab ut boken «Covid 19 The Great Reset». Her skriver Schwab at han mener pandemien er et skille som han kaller B.C. og A.C. – før og etter Corona. Han hevder at vi aldri kommer tilbake til normalen, og ser pandemien som en mulighet til mer global styring og mer makt til multinasjonale selskaper. Formuleringen «The Great Reset» – den store nullstillingen – innebærer en omforming av verdensøkonomien.

WEF ønsket koronasertifikat allerede våren 2020

Covid-plattformen var bare starten på WEFs sterke engasjement i håndteringen av pandemien. Allerede tre måneder etter at den globale helsekrisen var erklært, tok WEF til orde for koronasertifikat. Klaus Schwab er opptatt av digitalisering der teknologiske verktøy blant annet kan sørge for overvåkning på arbeidsplassen. For eksempel med armbånd som vibrerer dersom kollegaer er for nær hverandre, eller en sensor som piper hvis munnbindet ikke er korrekt plassert.

Kåte på kontroll

Mange av dem som ikke er psykopater i dette samrøret kan være maktnarsissister, karrierenarsissister eller bare redde for å bli knust av de andre. Når vår regjering er så vanvittig, infernalsk, krakilsk, desperat kåte på passet for menneskelig kadaverkontroll at de presser på for å innføre dette til tross for at FHI sier at det er medisinsk unødvendig og folket ikke ønsker det, er det grunn til å stille spørsmål ved moralen til også de som sitter i den norske regjeringen. De er nemlig også globalister. De skal eie deg med hud og hår, og de skal kontrollere hver minste bevegelse. Sånt ligger i enkelte maktmenneskers natur, dessverre.

Vi kan fjerne maktmenneskene

Det er ikke slike maktmennesker vi ønsker. Og vi kan fjerne dem hvis vi samles og ikke lar dem bedrive splittelsen de gjennom mediene holder på med. Splittelse hører også med til psykopatens natur, da kan de herske. Familier er splittet i dag fordi den ene parten ikke ønsker Pfizers produkter, eller har begynt å varsle om globalistene. La oss alle bli globalistvarslere på én gang. Da virker det. Jeg tror dette vil skje ganske fort, flere og flere ser hva som skjer. Se til andre land. Vi i Norge er bare litt trege, og har litt for mye brød og sirkus.

Les: Oppsagt som fastlegevikar fordi han informerte om bivirkninger av mRNA.
film fra hemali om nordmenn vi sjelden hører fra: Beretninger etter vaksinering


Noen fakta som antyder global, autoritær, teknologisk infrastruktur:

  • Da WEF i juni 2019 inngikk et strategisk partnerskap med FN – The Strategic Partnership Framework – var helse blant samarbeidsområdene.
  • Avtalen – signert av WEFs norske president Børge Brende – påla ledere i hele FN å engasjere seg i og benytte de ulike plattformene som WEF stilte til rådighet.
    – Denne strategien er et skup for de korporative lederne i Davos. Koblingen gir kontroversielle selskaper uhindret tilgang til hjertet av FN», uttalte Harris Gleckman, tidligere seniorrådgiver i FN, etter at avtalen ble inngått.
  • Da WEF (World Economic Forum) lanserte sin «Covid Action Platform» allerede 11. mars 2020, var det med støtte fra WHO.
    – Den private sektor spiller en vesentlig rolle i bekjempelsen av denne folkehelsekrisen, kommenterte WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.
  • Blant de store, internasjonale selskapene i Klaus Schwabs WEF-stall, kalt partnere, er Pfizer. Også de andre store legemiddelselskapene, ofte kalt Big Pharma, er med i Schwabs organisasjon. Blant dem er Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Merck og Sanofi.
  • WEF har rundt 1000 partnere, blant dem er også Big Tech godt representert med Meta, Apple, Google, Amazon og Microsoft som de største.
  • Bill and Melinda Gates Foundation er en selvskreven partner i WHO. Stiftelsen er dessuten deres nest største økonomiske bidragsyter. Ellers er storbanker som Bank of America og medier som The New York Times på den svært omfattende listen.

(Kilde: Aftenposten Innsikt, marsutgaven, artikkelen “Global helse som business”)

I Aftenpostens marsutgave av Innsikt finner du artikkelen “Global helse som business”

Les mer fra hemali

Ukjent, komplisert hodepine. Etter covid, eller etter mRNA?
Tendensiøst vås fra NRK om “hestemedisin og vaksineskeptikere”
hemali selger aksjer, bli med på laget, da vel

– Annonse –

– Annonse –