Søk
Close this search box.

Solid fra Susanne Heart om vaksinesikkerhet

Skjermbilde fra opptak i Rogaland Fylkesting 14.12.22

Susanne Heart holdt en sterk tale i Rogaland fylkesting onsdag 14. desember om vaksinesikkerhet. Hun ble møtt med skremmende likegyldighet og forakt for folk og demokrati, mener Hemalis skribent.

Av Kjetil Tveit, først publisert på hans Facebook-side. Forkortet av Hemali.

Susanne Heart ble møtt med skråsikker inkompetanse og ugyldige argumenter fra politikerkolleger. Heart er nå partiuavhengig folkevalgt i fylkestinget i Rogaland. Hun varslet tidlig om usikkerheten rundt mRNA-vaksinen.

Du kan se Susanne Hearts tale her.

I talen tok Heart utgangspunkt i gripende pasienthistorier. Mennesker som har fått snudd livet etter at de lot seg stikke. Hun bad om at disse blir tatt på alvor.

-Annonse-

Heart omtalte den britiske kardiologen og forskeren Aseem Malhotras fagfellevurderte studie på risiko versus nytte ved mRNA-vaksinen. Denne konkluderer at vaksineprogrammet må avsluttes umiddelbart for alle aldersgrupper.

Ble nedstemt

Susanne argumenterte for at fylkestinget samlet skal kreve en mer grundig og uavhengig gjennomgang på sentralt nivå, men ble nedstemt.

Hun påpekte at studien til Malhotra ikke har møtt faglig motstand – det styrker studiens konklusjoner.

Malhotra ble for noen år siden kåret til en blant de 500 mest innflytelsesrike personene i Storbritannia. Han har holdt foredrag i EU-parlamentet om risk-nytte ved kolesterolsenkende medisiner, samt i det britiske parlamentet om mRNA-vaksinen.

Malhotras studie er ikke trukket tilbake, slik man gjør hvis en studie har feil. Den har heller ikke møtt motstand med faglige, konkrete argumenter.

En viktig del av Hearts argumentasjon var det høye antallet registrerte bivirkninger i Norge. Dessuten at en representant fra Pfizer i en EU-høring erkjente at deres vaksine aldri ble testet for hvorvidt den hindrer smitte.

Skal man grine eller le?

Her kommer den tragikomiske delen; da folkerepresentantene svarte på utspillet. De nevnte ikke vaksineofrene med ett eneste ord.

Heart presenterte mange konkrete punkter, jeg regnet at representantene skulle erkjenne eller saklig motargumentere noen av dem.

Tilsvar fra fylkesordfører Marianne Chesak

Heart kritiserte regjerningens håndtering av koronapandemien. Da påpekte fylkesordfører Marianne Chesak at regjeringen allerede har utnevnt en kommisjon. Denne fant at samarbeidet mellom storting og regjering var godt og har vedvart. Dette poenget gjentok hun.

Deretter sa Chesak litt om hva granskningskommisjonen har gransket, og at nytten må være større enn risikoen hvis en vaksine skal kunne godkjennes (gjesp).

Hun sa at vaksinene er testet ut i store studier, uten å adressere det Heart påpekte; hva man fant etter at hele studien var publisert etter en rettslig kjennelse i USA.

Fylkesordføreren nevnte også Legemiddelverket, men unngikk noe viktig: at Legemiddelverket hele tiden og fortsatt oppgir et av Hearts viktigste poeng; at vaksinene ikke har dokumentert smittereduserende effekt. Heller ikke nevnte fylkesordføreren hva FHIs Camilla Stoltenberg sa til Khrono i januar 2022: “FHI har ved flere anledninger sagt at det er usikkert om nytten overgår ulempene ved vaksiner. Vi sier ikke, uten unntak, at vaksiner er det eneste som gjelder.”

Tilsvar fra Mats Danielsen

Danielsen (Frp) takket fylkesordføreren og skrøt av hvor faktaorientert svar hun gav Heart da hun skrøt av at myndighetene skrøt av at deres egne utnevnte kontrollører hadde skrytt av dem.

Deretter kom en “gjett-hvorfor-jeg-er-sur-leken” med full tyngde.

Danielsen mente at Heart bedrev “fake news”, og “konpirasjonsteorier”. Dog nektet han å si hvorfor han var sur.

Sur fordi Pfizer og legemiddelverket innrømmer at vaksinen ikke har dokumentert smittereduserende effekt?

Sur over historien om kvinnen som må bruke 25 bind til dagen og leve i smerter etter mRNA?

Sur fordi Malhotras kommersielle kontraforskere ikke har klart å finne tilstrekkelig feil med studien til at de får den tilbaketrukket?

Danielsen antydet at Heart er farlig fordi noen kan tro på henne. Videre slo han fast at han ikke hadde stått der han står i dag hvis det ikke hadde vært for vaksinen. Men uten å underbygge den teorien med fakta.

Danielsen hadde googlet Malhotra

Danielsen nærmest spyttet ut “youtuberen dr Aseem Malhotra” med trykk på “youtuberen”.

Han hadde tydeligvis aldri hørt om Malhotra, men hadde googlet. Tekgigantene har lenge vært under etterforskning fordi de favoriserer legemiddelselskapene på grunn av krysseierskap.

Googles såkalte “rettferdige algoritmer” selekterer treff etter kommersielle interesser. Danielsen fant drittpakke på Malhotra som første treff. Det brukte han, og fremmet forslag om regler som skal forhindre fake news i kommunene.

Tilsvar fra Lin Jacobsen

Lin Jacobsen (Ap) var opptatt av sosialdemokratiske verdier som trygghet, arbeid og lønn. Hun mente at Heart bruker fylkestinget til å svekke tilliten til myndighetene ved at Heart “påstår at vaksinen ikke har hindret smitte”.

FHI skrev nylig til Rebecca Mistereggen i Document.no at legemiddelverket hele tiden har oppgitt at det ikke finnes dokumentasjon på at vaksinen hindret smitte. Det har neppe representanten fått med seg. Jacobsen tilføyde hvor latterlig hun mener det er å hevde at mRNA-vaksinen ikke har hindret sykdom eller død.

Det hun ikke nevnte, er at Pfizers egne studier aldri dokumenterte færre sykehusinnleggelser eller dødsfall. I stedet skulle det dokumenteres med statistikk ETTER at vaksinen var markedsført. Heller ikke nevnte Jacobsen statistikken som viser at de fleste covid-dødfallene har skjedd i 2022, etter at vaksinen ble rullet ut.

Ytringsfrihet

Jacobsen dro fram ytringsfriheten, men mer enn antydert at hvis en politikerkollega er kritisk til det medisinsk-politiske kompleks, burde dette IKKE være innafor denne demokratiske hjørnesteinen.

Hearts mange objektive og offisielle tall og fakta hadde ifølge Jacobsen grobunn i “konspirasjonsteorier og ekstremisme”.

Jacobsen viste seg ikke bare uenig med Heart. I tillegg avsluttet hun med å si at hun kjenner til noen i utlandet som hadde planlagt statskupp basert på “ekstremisme og konspirasjosnteorier.” Jacobsen la til at hun er glad for at vi har et fungerende demokrati.

Tilsvar fra Elin Schance

Schanche (H) gjorde et poeng av at fylkestinget ikke har myndighet til å mene noe om saken. Også hun understreket at det er misbruk av politikernes tid å tale den. Som sine kolleger satte hun et stort MEN ved at Heart ytret seg om dette.

– Dette er ikke greit på denne talerstolen, hevdet Schanche, og mente at saken burde vært avvist.

Jeg håper at det kun var de dummeste som gikk til talerstolen med tilsvar til Heart onsdag. Og at det sitter noen kloke hoder der, tross alt.


Siste fra Hemali

Vaksineskadet? Slik søker du erstatning
– Uvitenskapelig å hevde at høyt kolesterol gir hjertesykdom. Kroppen trenger kolesterol.
Lag rå kakao med sopp, uten melk!
Lege Peter Dvergsdal om det nye koronamedikamentet Paxlovid: – Mange bivirkninger og farlige interaksjoner med andre medisiner.
Psykolog Silje Schevig: – Historisk har gruppetenkning gitt fatale konsekvenser

– Annonse –

– Annonse –