Søk
Close this search box.

Studie hevder vaksinasjon beskytter mot «long covid», men flest vaksinerte døde

mørkt rom med dør mot lyset utenfor

Den svenske studien finner at covid-vaksinerte var mindre utsatt for «long covid» etter infeksjon enn uvaksinerte. Men flest vaksinerte døde, og det er ikke det eneste som skurrer.

Av Jarla Aarstad, professor ved Høgskulen Vestlandet. Først publisert på Aarstads Substack.

Studien er omtalt i Dagens Medisin og publisert i British Medical Journal. Som påpekt av Lacout og kolleger, viser studien at dødeligheten under observasjonstiden var signifikant høyere (p=0,001) blant vaksinerte (0,36 prosent) enn uvaksinerte (0,28 prosent).

Jeg skal ikke bagatellisere «long covid» symptomer, men mener at dødelighet er en viktigere utfallsvariabel. Mindre viktig blir den ikke hvis vaksinasjon har hatt motsatt av tiltenkt effekt på dødelighet.

Sammenligning av veldig ulike grupper kan gi upålitelige estimater, selv med relevante kontrollvariabler.

-Annonse-

Videre var 21,8 ganger flere uvaksinerte covid-infiserte tidlig da pre-Alfa- eller Alfa-virusvarianter dominerte enn vaksinerte.
Og 6,0 flere vaksinerte var infiserte seint da Omikron-varianter dominerte enn uvaksinerte.

Samtidig var 2,5 ganger flere uvaksinerte sykehusinnlagt og 5,2 ganger flere intensivbehandlet i forbindelse med infeksjon enn vaksinerte. (Diskusjon av årsaker hører hjemme et annet sted).

Tallene forteller at gruppene er veldig ulike langs minst to viktige dimensjoner:
Uvaksinerte ble gjennomgående smittet av pre-Alfa- eller Alfa-varianter og hadde høy sykelighet. Mens vaksinerte gjennomgående ble smittet av Omikron-varianter og hadde lav sykelighet.

Upålitelige estimater

Studien har kontrollert for overnevnte og andre forhold, men tar ikke hensyn til at det hos gruppene er relativt få overlappende datapunkter langs ulike dimensjoner. Dette kan gi upålitelige estimater, omtalt som «extrapolation bias», og er diskutert av den anerkjente Harvard-forskeren Gary King og Langche Zeng.

Problemet kan håndteres matching og «pruning», med fare for databortfall, samt vekting, men det har ikke studien gjort. Derimot analyserte den ulike strata separat, men som ikke nødvendigvis løser problemet med «extrapolation bias».

For eksempel fant studien i stratumet som ikke var sykehusinnlagt i forbindelse med covid-infeksjon at uvaksinerte var mer utsatt for «long covid» enn vaksinerte, i tråd med studiens hovedkonklusjon. Imidlertid sammenlignet den stratumet uvaksinerte med vaksinerte hvor førstnevnte overveiende ble smittet da pre-Alfa- eller Alfa-varianter dominerte og sistnevnte da Omikron-varianter dominerte.

I tråd med diskusjonen over kan sammenligning av så ulike grupper gi upålitelige estimater, selv med relevante kontrollvariabler.

Long covid utbredt blant uvaksinerte

Det taler til studiens fordel at «long covid» var relativt utbredt blant uvaksinerte uansett dominerende variant. Imidlertid, siden de hadde progressivt høyere andel sykehusinnlagte og intensivbehandlet enn vaksinerte er det rimelig å anta at sykeligheten også var relativt høy blant uvaksinerte i stratumet som ikke var innlagt. Følgelig kan dette ha forklart «lang covid» vel så mye som vaksinasjonsstatus.


Siste fra Hemali

Vaksinekjøret normaliseres.
Til Hemalis kritikere: – Dere eier sannheten like lite som oss.
Muterende og mulig kreftfremkallende stoff funnet i koronavaksinene.

– Annonse –

– Annonse –

Én kommentar

 1. Norsk professor mener at diagnosen «long covid» ikke hensiktsmessig – Studien vår viser faktisk at med dagens definisjon på long covid kan man få symptomer uten å ha hatt infeksjon med koronaviruset, sier professor Vegard Bruun Bratholm Wyller, som har ledet studien.

  Etter grundige undersøkelser avdekket forskerne long covid hos halvparten dem som hadde vært smittet. Overraskende nok fant de samme resultat blant ungdommene som ikke hadde vært koronasmittet. https://www.dagensmedisin.no/covid-19-forskning/norsk-studie-avdekket-long-covid-ogsa-hos-ikke-smittede-diagnosen-ikke-hensiktsmessig/561067

  Dansk studie viser at 30 prosent av de med long covid, hadde aldri hatt covid og det finnes ingen tester for long covid. Derfor er forskerne avhengige av folks egen fortelling om virusinfeksjon og senfølgene. https://www.forskning.no/covid-epidemier/30-prosent-av-de-med-long-covid-hadde-aldri-hatt-covid-viser-dansk-studie/2127790

  Når det gjelder dødlighet så eksploderte det når man hadde fått tredje og fjerde dose

  På de første 20 månedene av pandemien døde det 1000 personer. Den 16. mars i 2022 passerte Norge 2000 koronadødsfall totalt. I februar 2023 var det 5152 koronadøde. Det betyr at 3152 Coronadødsfall inntraff fra 16. mars 2022 til februar 2023. (11 mnd) De aller fleste var fullvaksinerte og det var den mildere omikron varianten som herjet.

  Så fullvaksinerte tålte ikke omikron?

  Gro Harlem Brundtland var vaksinert med fire doser i August sommeren 2022 og ble likevel smittet og skikkelig syk. Hun følte seg dårlig i flere uker, (tror det var omikron). Hun smittet også mannen sin . https://www.dagbladet.no/nyheter/fikk-corona-pa-prinsessefesten/76921158

  12 prosent flere døde i 2022 enn tidligere år.
  Overdødligheten i 2022 var på 12 prosent. Det utgjør 5.774 personer. Det var året da det nærmest eksploderte av dødlighet blant fullvaksinerte, og det var den mildere omikron vaksinen som dominerte. Vi så også en eksplosjon i antall smittede i de mest vaksinerte landene. https://www.forskning.no/covid19-demografi/hvorfor-dode-sa-mange-i-norge-i-fjor/2166941

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *