Tilsvar til Nettavisen

Portrett av Stig Roar Wigerstrand

Wigestrand etter sin kronikk: I anledning Nettavisens fjerning av mitt innlegg, har jeg fått lov til å komme med et tilsvar.

Av førsteamanuensis Stig Wigestrand, Universitetet i SørØstNorge

Det skjedde mye på to døgn: Få timer etter at Wigestrands ytring “Hvorfor kan jeg ikke bare rasjonalisere bort vaksinenysgjerrigheten?“, ble denne fjernet av Nettavisen med henvisning til “usikkert kildemateriale”. Fjerningen ble begrunnet under tittelen “Nå må vaksinemotstanderne ta seg en bolle.” Så fulgte Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum opp med “Redigerte medier vaksinerer leserne mot løgn, usannheter og konspirasjoner”, og så politisk redaktør Erik Stephansen opp med denne, der han blant annet skriver at “Påstandene som Stig R. Wigestrand videreformidler og holder fast på er et skoleeksempel på hvordan en fjær av sannhet kan bli til en hel hønsegård av misforståelser og/eller bevisst løgn.”

Wigestrands tilsvar


I anledning Nettavisens fjerning av mitt innlegg 29. september, hvor jeg gav uttrykk for nysgjerrighet knyttet til mulige bivirkninger ved koronavaksineringen – spesielt med tanke på barn, har jeg fått lov til å komme med et tilsvar. Jeg blir bedt om å holde meg til fakta, fakta bestemt av Nettavisen. «Argumenter om vaksine er uaktuelt i denne omgang» skriver de til meg i e-post 30. september.

Jeg blir bedt om å holde meg til fakta, fakta bestemt av Nettavisen.

-Annonse-

Det er deres begrunnelse for fjerning av mitt innlegg jeg får lov til å kommentere. I begrunnelsen tillegges jeg meninger jeg verken har, eller har gitt uttrykk for. Jeg opplever at Stephansen putter meg i bås med konspirasjonsteoretikere og vaksinemotstandere på en overraskende usaklig måte. Slik argumenterer Stephansen for å fjerne innlegget, jeg siterer fra begrunnelsen:

– Bakgrunnen er at Nettavisen i går kveld publiserte et debattinnlegg fra Stig R. Wigestrand, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Her hevder han at korona-vaksinene gjør mer skade enn gavn. 

Men hevder jeg dette i mitt innlegg? Nei. Ikke noe sted. Her faller Nettavisen for eget grep, og publiserer fake news. Så til kildehenvisningen som Nettavisen reagerer på, sitat:

– En sentral påstand i en kildehenvisning er at eksperter fra FDA (US Food and Drugs Administration) skal ha «avslørt» at Covid 19-vaksiner «dreper minst to mennesker for hvert liv de redder».

Jeg skriver eksplisitt hvem som har sagt dette; Steve Kirsch, Executive Director of the Covid-19 Early Treatment Fund. Men har Nettavisen skjønt hvordan denne påstanden fra Kirsch dukker opp?

FDA har et Advisory Panel bestående av 18 personer som gir råd til FDA i forhold til godkjenning av ulike vaksiner etc. FDA er ikke pliktig å følge panelets råd. I sine møter inviterer også panelet andre eksperter – fra ulike områder som medisin og statistikk, til å komme med spørsmål eller kommentarer.

På Steve Kirschs Linkedin-profil står det at han for tiden er involvert i forskning, sammen med 20 andre forskere, leger og statistikere, om sikkerheten knyttet til korona-vaksinene. «What we’ve found is very troubling», skriver Kirsch. Det er med denne bakgrunn Kirsch deltar i møtet.

Kirsch’ uttalelse er med utgangspunkt i forskningen han er involvert i.


Til NRK: – Hvorfor intervjuer dere ikke unge som angrer på vaksinen?


Nettavisen har altså valgt å fjerne et innlegg hvor jeg uttrykker bekymring for hva vaksineringen kan føre til. Begrunnelsen for fjerningen er at jeg sprer fake news, men denne begrunnelsen bygger tilsynelatende på en mangelfull innsikt i FDAs Advisory Panels arbeidsprosesser generelt, og Kirsch’ bakgrunn og rolle i det omtalte møtet spesielt.

Nettavisen kunne enkelt gjort en liten tilpasning i forhold til kildehenvisningen de reagerte på, slik at innlegget kunne passert uten å endre et eneste ord.

Hvorfor de i stedet har valgt å fjerne innlegget, kan jeg bare spekulere i.


Les mer fra hemali

Norsk lege: – Jeg kan behandle Covid-19. Nedstenging var unødvendig.
Bedre immunitet fra sykdommen enn Pfizer.
Vaksinering: Solberg sier “må”, men FHI sier “frivillig”.
Psykologen og legen: – Men størst av alt er skjønnheten.

– Annonse –

– Annonse –