Søk
Close this search box.

Visste du at definisjonen på «pandemi» ble endret av WHO?

Kvinne med blå maske, brune øyne, relatert til covid 19

Definisjonen på pandemi ble endret i 2009, rett før svineinfluensaen. Nå handler definisjonen mer om geografi enn om dødelighet.

Bildet er tatt av Christo Anestev fra Pixabay

julia schreiner benito redaktør av Hemali
Av hemalis redaktør Julia Schreiner Benito

WHOs opprinnelige definisjon av en pandemi lød: (1,2)
“… når det dukker opp et nytt influensavirus som befolkningen ikke har immunitet mot, som resulterer i flere, samtidige epidemier over hele verden med enorme antall dødsfall og sykdommer.”
Definisjonen ble endret rett før svineinfluensaen. WHO fjernet kriteriene for alvorlighetsgrad og høy dødelighet, og etterlot definisjonen av en pandemi som “en verdensomspennende epidemi av en sykdom.” (3)
Hadde det ikke vært for den endringen, hadde vi altså ikke kalt Covid-19 en pandemi.

Svineinfluensa omtalt som pandemi

Fugleinfluensaen i 2005 og svineinfluensaen i 2009 er andre eksempler som ble omtalt som pandemier. En trodde disse skulle bli «globale drapsmenn».
Spådommer i midten av mars 2020 sa at Covid ville drepe 2,2 millioner amerikanere hvis viruset fikk smitte fritt. Ved utgangen av mars nedprioriterte Dr. Anthony Fauci, direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, det forventede dødstallet, og anga 100.000 til 240.000.
Til nå rapporteres at ca. 300 000 amerikanere har dødd av, eller med, Covid.

Tallene fra FHI minner ikke om pandemi

 • FHI (Folkehelseinstituttet) anslår at risikoen for å dø av korona er 0,12 prosent for den norske befolkning i helhet.
 • For dem over 80 år er tallet fire prosent.
 • Gjennomsnittsalderen på de døde er 84 år.
 • FHI oppgir at «det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med Covid-19».
 • Der er ingen dødsfall i gruppen 0–19 år.
 • 87 prosent av de døde er registrert med minst én underliggende kronisk sykdom.

Overlege Halvor Næss skriver i Bergens Tidende at dødeligheten for friske menn i 60-årene som smittes av korona er en promille. Til sammenlikning døde en prosent av alle menn i 60-årene i løpet av 2019. Altså ti ganger så stor risiko for å dø av noe annet enn korona. Begrepet «pandemi» finnes i ord, ikke i dødstall. (4,5,6)

-Annonse-

Dødelighet for Covid

Solide data viser at dødeligheten til Covid kan sammenlignes med sesonginfluensa. (7,8,9,10) Alvoret av mulige symptomer og komplikasjoner er større, men den faktiske dødeligheten er omtrent lik. Kapasitet på sykehus og sykehjem er en annen problemstilling, den tar jeg ikke opp her.
Advokat Reiner Fuellmich, grunnlegger av den tyske Corona Extra-Parliamentary Enquiry Committee, sier at Covid-pandemien “sannsynligvis er den største forbrytelsen mot menneskeheten noensinne.” (11,12,13,14)

Opprinnelsen til antivaksinebevegelsen

Vaksineprogrammet for svineinfluensa i 1976 er blitt omtalt som opprinnelsen til den amerikanske «antivaksinbevegelsen». Tusenvis ble alvorlig skadet og hundrevis døde etter å ha satt sin lit til forskere og regjering. Som rapportert av Smithsonian Magazine i 2017: (15)
«Noe av den amerikanske offentlighetens mistro til vaksiner – spesielt influensavaksinen – kan tilskrives de langvarige effektene av en mislykket kampanje fra 1976 for å massevaksinere publikum mot svineinfluensavirus», skriver Rebecca Kreston for Discover.
«Den regjeringsledede kampanjen førte til uopprettelig tillitsbrudd og skadet videre initiativ for folkehelsen.» (16)

Et annet eksempel: En antok at fugleinfluensaen i 2005 ville ta livet av mellom 2 og 150 millioner mennesker. Globalt endte dødstallet på 299. (17)
Dette fikk Dr. Joseph Mercola til å skrive New York Times bestselgeren “The Great Bird Flu Hoax.”
I 2009 kom den beryktede H1N1 svineinfluensaen.(18) CDC anslår at dødeligheten var 0,02%. Da, som nå, kom vaksinen raskt. I 2010 kom vaksinen Pandemrix til Europa. Siden fant en årsakssammenheng mellom vaksinen og narkolepsi. (19)
Det fikk Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) til å stille alvorlige spørsmål ved WHOs håndtering av pandemien og rollen legemiddelfirmaer kan ha spilt i sine legemiddel- og vaksineanbefalinger.

bortkastede, store summer av offentlige penger, uberettiget skremsel og frykt

I juni 2010 konkluderte PACE at “håndteringen av pandemien av WHO, EUs helsebyråer og nasjonale myndigheter førte til «bortkastede, store summer av offentlige penger, og uberettiget skremsel og frykt».
PACE konkluderte at det var “overveldende bevis for at alvoret i pandemien var overvurdert av WHO,” og at legemiddelindustrien hadde påvirket organisasjonens beslutninger. (20)

Zika også definert som pandemi

I 2014 ble Ebola-viruset en global utfordring ved at epidemier rammet i Liberia, Guinea og Sierra Leone, men dette fikk mindre oppmerksomhet. En FN-resolusjon ga ingen begrensninger på internasjonal reise til Ebola-rammet land.
To år senere fikk Zika-viruset pandemistatus, (21). Det ga reisevarsler og restriksjoner inn og ut av berørte regioner.
De nevnte pandemier trosset ekspertenes spådommer, ingen ble «globale mordere», og Covid er neppe annerledes.

Svaret ligger mer i vår adferd enn i laboratorier

Som bemerket av National Review (22), er menneskers adferd avgjørende for å komme til bunns av opprinnelsen til Covid. For å forhindre en lignende pandemi i fremtiden bør vi innse noen fakta om menneskers håndtering av ville dyr:
Hvis Covid-19 stammer fra en person som spiser flaggermus eller pangolin på et marked, må vi sikre at forbruk og handel med flaggermus og pangolin stopper. Flaggermus-guano (guano er avføring fra sjøfugler og flaggermus, inneholder mye nitrogen) brukes som gjødsel i mange land, og guano kan være full av virus. Hvis dette er kilden til viruset, må vi ikke bruke guano som gjødsel.
Sikre oss mot pandemier? Mye vil være gjort dersom vi slutter å rovdrifte klode og dyr. Svaret ligger heller her enn i kjemiske laboratorier.

Les mer fra hemali

Britiske forskere anbefaler vitamin D som gratis strakstiltak
Lege: Lavt kolesterol forverrer Covid 19 og andre virussykdommer
Korona: – Nå må akademia og cowboy snakke sammen!
Sykepleier: – Nok er nok, åpne samfunnet igjen!

Referanser
 1. https://www.bmj.com/rapid-response/2011/11/02/who-changed-definition-influenza-pandemic
 2. http://whale.to/vaccine/WHO1.pdf
 3. http://whale.to/vaccine/WHO2.pdf
 4. https://www.youtube.com/watch?feature=emb_logo&v=sjYvitCeMPc&app=desktop&ab_channel=DDPmeetings
 5. https://www.researchgate.net/publication/341832637_All-cause_mortality_during_COVID-19_No_plague_and_a_likely_signature_of_mass_homicide_by_government_response
 6. https://web.archive.org/web/20201126163323/https:/www.jhunewsletter.com/article/2020/11/a-closer-look-at-u-s-deaths-due-to-covid-19
 7. https://archive.is/IWWCC
 8. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5352
 9. https://www.breitbart.com/politics/2020/05/07/doctor-to-senators-coronavirus-fatality-rate-10-to-40x-lower-than-estimates-that-led-to-lockdowns/
 10. https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Atlas-2020-05-06.pdf
 11. https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Ioannidis-2020-05-06.pdf
 12. https://orwell1984366490226.wordpress.com/2020/10/05/top-lawyer-dr-reiner-fuellmich-those-responsible-for-the-corona-fraud-scandal-must-be-criminally-prosecuted-for-crimes-against-humanity/
 13. https://www.ageofautism.com/2020/10/reiner-fuellmich-crimes-against-humanity-transcript.html
 14. https://internationalfreepress.com/2020/10/06/dr-reiner-fuellmich-leads-the-corona-crisis-tort-case/
 15. https://www.smithsonianmag.com/smart-news/long-shadow-1976-swine-flu-vaccine-fiasco-180961994/
 16. https://www.discovermagazine.com/health/the-public-health-legacy-of-the-1976-swine-flu-outbreak
 17. https://www.aier.org/article/a-retrospective-on-the-avian-flu-scare-of-2005/
 18. https://www.cdc.gov/h1n1flu/who/
 19. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/ese.16.26.19904-en
 20. https://pace.coe.int/en/news/2996
 21. https://www.cbsnews.com/news/zika-virus-at-pandemic-level-national-institutes-of-health-says/
 22. https://archive.is/vHQ3x

– Annonse –

– Annonse –