Søk
Close this search box.

Advokat: – Tvangsmedisinering er vår tids heksejakt

fbt

– Vi har enorm pågang av mennesker som blir tvangsinnlagt og “medisinert” med psykofarmaka mot sin vilje. Det er grove maktovergrep, sier advokat Erlend Efskind.

Tvangsmedisinering: – Enda verre er det når en vet hvilken makt legemiddelindustrien har ved å manipulere og lyve om effekten av nevroleptika. Herunder deres enorme inntjening.
– I tillegg til å stadig tilføre nye diagnoser for å selge enda mer, sier Efskind i Hemalipodden. (Lenke lenger ned.)

– Gruppen av individer med “nedsatt funksjonsevne” (CRPD) er den største minoritetsgruppen i verden som fortsatt grovt diskrimineres.  

– En heksejakt

– Bruk av tvang og nevroleptika kan sammenlignes med middelalderens heksejakt. Mye skyldes at vi ikke har et holistisk, men et snevert biomedisinsk syn på helse, sier Efskind.

Nylig startet han et advokatkontor som spesielt skal hjelpe mennesker som utsettes for tvang.
– Formålet med Logos-advokatene er et firma som virkelig bryr seg om klientene og taler deres sak. Vi jobber fra hjertet, sier Erlend Efskind.

Hør advokat Erlend Efskind om:

  • Den neste store kampen etter avskaffelsen av slaveriet mm.
  • Rettsapparatet og klageadgang er en illusjon 
  • Overgrepene mot denne gruppen føyer seg inn i rekken av andre grove myndighetsovergrep 

Vilkårene for tvungen psykisk helsevern er beskrevet i kapittel 3 i Lovdata. Her er noen av dem:

  • Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram, eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette.
  • Pasienten har en alvorlig sinnslidelse og etablering av tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten
  • får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær framtid får sin tilstand vesentlig forverret, eller
  • utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.
  • Pasienten mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse.

Mer tvang

I 2018 var 5 057 personer tvangsinnlagt totalt 8076 ganger, ifølge tall fra Nasjonalt nettverk for forskning og kunnskapsutvikling på bruk av tvang i psykisk helsevern.
I 2020 var antall tvangsinnleggelser på 8682, men det er ikke sikkert hvor mange av disse er personer som er innlagt flere ganger.

-Annonse-


Jørgen Kjønø i video om å trappe ned på psykofarmak: – Jeg ville heller dø.

portrett av mann som smiler, han har skjegg og langt, krøllete hår, trær i bakgrunnen
Jørgen Kjønø prøvde å trappe ned på psykofarmaka. Det gikk dårlig.

Mer fra Hemali om psykisk helse

Lege Geir Flatabø i Hemalipodden: – Autisme tilhører ikke psykiatrien.
Forsker Mai Camilla: – Jeg bærer diagnosen Asperger med stolthet!
Jørgen Kjønø: – Det var psykisk terror å trappe ned på psykofarmaka.
Psykisk sykdom – vår tids misforståelse?
Ketogen diett kan bedre psykisk helse.
Alzheimer kalles også diabetes type 3. Slik forebygger du.

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *