Søk
Close this search box.

Overdødelighet, Nakstad og bortforklaringer

ung mann med caps og solbriller, blå himmel og strand i bakgrunnen

Professor Jarle Aarstad har fått kritikk og “svar” fra Nakstad og Aavitsland. Dagbladet Bergen bruker overskriften «slakter norsk koronastudie». Nakstad viser til «ikke-fagfellevurdert studie».

Av skribent Soroush Sadeghian, bildet over, først publisert på hans FB-profil.

Overdødelighet: Historisk har vi hatt utslag på dødelighet, variasjoner som synes i grafer. Verdenskrigene og spanskesyken er noen eksempler. Dødsårsak er ofte politikk, derfor bruker vi blant annet overdødelighet for å se på avvikende trender. Årene 2021 og 2022 skiller seg ut i forhold til snittet de siste ti årene i Norge.

Professor Jarle Aarstad har fått kritikk for sin studie og “svar” fra Nakstad og Aavitsland. Dagbladet Bergen bruker overskriften «slakter norsk koronastudie».

Nakstad argumenterer blant annet med at Aarstads studie «ikke er fagfellevurdert». Til informasjon, Nakstad:

-Annonse-

I en artikkel med tittelen «Hvorfor de fleste publiserte forskningsresultater er falske», viser professor og epidemiolog John Ioannidis ved Stanford-universitetet til at det typisk er mindre enn 50 prosent sjanse for at et forskningsresultat stemmer. Selv om det er publisert i et anerkjent tidsskrift etter fagfellevurdering.

Nakstads hersketeknikk

Hva sier du når den blir fagfellevurdert, Nakstad? Det kan minne om en hersketeknikk så lenge Nakstad verken utbroderer eller viser til god kildekritikk. En reell vitenskapelig og veldokumentert debatt ville satt en stopper for slik argumentasjon.

I tillegg har vi interessekonflikten hos farmasøytiske selskap, sitat Ioannidis i nevnte artikkel:

“However, clinical research is increasingly sponsored by companies that make these products, either because the companies directly perform the studies, or fully or partially fund them. Previous research has found that pharmaceutical industry sponsored studies tend to favor the sponsors’ drugs more than studies with any other sources of sponsorship. This suggests that industry sponsored studies are biased in favor of the sponsor’s products.”

Nakstads interessekonflikt

Jeg mener at interessekonflikten hinder Nakstads troverdighet i saken. Nakstad er styremedlem og besitter en aksjepost på 2,6 prosent hos EpiGuard. Selskapet gikk fra 5 millioner kroner i 2019 til nesten 100 millioner kroner i 2020.

Videre sier Nakstad:
– Og forfatterne har så vidt jeg kan se ikke vurdert de mest åpenbare årsakene til overdødelighet i 2022. De har heller ikke sammenliknet innleggelsestall og registrerte dødsårsaker mellom land, sier han til Dagbladet.

Nakstad argumenterer med svenske, usikre tall

Nakstad sammenligner overdødeligheten i Norge med liknende overdødelighet i Sverige i 2020. Fakta vedrørende Sverige er at de hadde et eksepsjonelt år i 2019, med den mildeste influensasesongen siden 1970-tallet. Trolig døde mange av disse pasientgruppene i 2020 istedenfor i 2019.

Nakstad påpeker at man får en dødsforskyvning i den risikogruppen som er utsatt for slike respiratoriske virus hvert år; de “eldre skrøpelige” og de med alvorlige underliggende sykdommer. Med dette motsier Nakstad seg selv og logikken i politikken de førte i pandemien. Det han indirekte innrømmer, er at det hvert år finnes en gruppe mennesker som likevel skal dø av alvorlige, underliggende sykdommer. Med dette kollapser argumentasjonen for nedstenging og vaksiner:

Om sårbare grupper likevel skal dø, hadde ikke befolkningen måttet la seg vaksinere og stenge seg selv inne. Dessuten kunne verdensøkonomien og de fattigste vært skånet.

Innleggelsestallene er ikke eksepsjonelle, slik som tallenes tale fra Norsk intensiv- og pandemiregister legger fram. Dessuten er ikke disse innleggelsestallene i korrelasjon med overdødligheten, viser Jarle Aarstad tydelig. Covid19-dødsfall er fallende i Europa, kontra overdødeligheten.

Vi kunne ha skånet sårbare grupper

Korona truet aldri majoriteten. The Great Barrington Declaration viste allerede i 2020, med såkalt “fokusert beskyttelse” at vi kunne beskytte sårbare grupper. Men det ville ikke FHI, Helsedirektoratet, WHO, Helse- og omsorgsdepartementet, Høie, Erna, media…

I stedet ble nobelprisvinnende medisinere og andre undertrykket mens befolkningen måtte holde pusten og vente på vaksinene. Dette gjorde vi “demokratisk” der millioner av våre skattepenger ble sløst vekk. Tl slutt kastet vi resten av vaksinene fordi ingen ville ha dem…

Nakstad viser til at forfatterne av studien gjør et poeng av at land med høy vaksinedekning hadde høyest overdødelighet i 2022. Det poenget er ikke Jarle Aarstad alene om. Epidemiologen Denis Rancourt gjorde nylig en oppsiktsvekkende oppdagelse i India. I medisinske journaler ble det publisert studier som viste høy overdødlighet i India, men det ingen av dem nevnte, var at studiene og overdødeligheten befant seg unisont med utrullingen av vaksinene. En såkalt “all cause mortality” som aldri før var sett. De vaksinerte 300 millioner under noe kalt «vaccine festival». Dødsraten de kalkulerte i studien lød 1 prosent. Det er 100 ganger mer enn Janssen vaksinens data hos VAERS (der man rapporterer bivirkninger og dødsfall i USA). 3,7 millioner mennesker døde. Studien indikerer at vaksinene var årsaken.

Jarle Aarstad og andre forskere er i sin fulle rett til å undersøke fakta om dødsfallene når man ser slike uregelmessigheter.


Siste fra Hemali

Hanne Kristin Rohde, tidligere politisjef: – Hjernen er ikke stjernen.
Glyfosat: Verre for mennesker, dyr og miljø enn antatt?
Drikker du mye te? Vær obs på dette.
«Konspirasjonsteoriene» som viste seg virkelige.
Overdødeligheten fortsetter å øke. Historiens dom kan bli brutal.
Autoimmune tilstander? Slite, slapp, smerter, deppa? Råd finnes!

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *