Søk
Close this search box.

Advokat Reikerås i Hemalipodden: – Jeg mistet tilgangen til eget liv

Da han mistet advokatbevillingen i 2009, ble arbeidet for menneskerettigheter intensivert. – For meg er det et kall å kjempe mot urett, sier Marius Reikerås (51). Nå advarer han mot WHOs planer.
Advokat Marius Reikerås gjester Hemalipodden, se lenke lenger ned.
Det var ukult å velge menneskerettigheter som spesialisering under jusstudiet. Det svingte mer av selskapsrett. Marius valgte etter hjertet, og nordsjødykkerne er blant dem som har hatt nytte av det. I en årrekke søkte de oppgjør, unnskyldning og kompensasjon for ødelagte liv i retten med Marius som advokat. Nå jobber han mest med barnevernssaker, og han er kritisk til tiltakene under koronaen.
– Menneskerettigheter ble satt til side, det gikk særlig utover barna.

Reikerås dømt og måtte sone

I 2012 ble Marius dømt til fire måneders fengsel for å ha forsøkt å påvirke en aktør i rettsvesenet, en dom han omtaler som justismord. Kampene mot staten har mobilisert ukjente krefter i ham.
– Jeg mistet tilgangen til eget liv. Den følelsen unner jeg ikke min verste fiende. Jeg var helt prisgitt staten, og i dag er jeg glad for den erfaringen.

Hør Marius Reikerås i Hemalipodden:

 • Illegale adopsjoner som Norge medvitende har vært delaktig i.
 • Kritisk til WHO: Da han så at WHO i 2018 brukte flere milliarder på reiser og hoteller enn på å bekjempe sykdommer, begynte han å grave. Nå advarer han mot WHOs økende makt over nasjonalstatene. – Det bør ringe en bjelle!
 • Minner om hva helseminister Kjerkol sa i Geneve mai 2022: “Vi skal konsolidere våre rettigheter med WHO”.
  – Jeg tolker det som en global lovgivning som skal koordinere alle medlemsland. Kjerkol ønsker å underkaste Norge et globalt system.
 • WHOs nye regler, traktater og avtaler skal fastsettes i mai-24, Marius mener at vi i praksis skal frasi oss retten til egen lovgivning om blant annet isolasjon, medisinbruk, vaksiner og at et globalt vaksinepass vil innføres.
  – Verdenslederne ser at det nå er lett å manipulere befolkningen, og myndighetene har lært hvor lett det er å styre folket dit de vil i en “krise”.
 • – Den lovgivende, utøvende og dømmende makt går i takt med media og Norges konformitet hindrer debatt.
 • Mulige konsekvenser av at EU og WHO nylig inngikk bindende avtale om at EU skal utvikle digitale vaksinesertifikat
  – Jeg tror at løpet er kjørt nå, og Kjerkol forhandler bak lukkede rom.

Video med forsker og tidligere rådgiver for WHO Astrid Stuckelberger:
– WHO har gått fra å være rådgivende til instruerende.


Jurister med ulike tolkninger av WHOs arbeid for globalisering

Det har vært lite debatt og dekning i norske medier om WHOs arbeid for det den omtaler som å “beskytte oss”. Her fra WHOs pressemelding 12. juni 2023:
“I juni 2023 vil WHO ta opp EU-systemet for digital COVID-19-sertifisering for å etablere et globalt system som vil bidra til å lette global mobilitet og beskytte borgere over hele verden mot pågående og fremtidige helsetrusler, inkludert pandemier. Dette er den første byggesteinen i WHO Global Digital Health Certification Network (GDHCN) som vil utvikle et bredt spekter av digitale produkter for å levere bedre helse for alle.”

Ulike jurister gir ulike tolkninger av konsekvensene av WHOs arbeid. Her er relevante lenker og fakta:

 • Det internasjonale helsereglementet (IHR) er et internasjonalt regelverk som administreres av Verdens helseorganisasjon. Formålet skal være å forebygge og motvirke smittsomme sykdommer som kan spre seg på tvers av landegrenser.
 • IHR ble først vedtatt i 1969, men er revidert flere ganger. WHO legger ut dokumenter i prosessen her.
 • I tillegg forhandles det om en ny pandemiavtale som gjelder prinsipper og retningslinjer ved en pandemi. Det er satt ned et organ for dette, og det blir lagt ut rapporter fra arbeidet. 
 • Forhandlingene er ikke tilgjengelige på WHOs nettside, kun åpning og avslutning på møtene er offentlige.
 • WHO skriver at den foreslåtte avtalen gjelder behovet for å sikre likeverdig tilgang til “verktøyene som trengs for å unngå pandemier, som vaksiner, medisinsk utstyr, informasjon, ekspertise og helsehjelp.”
 • Begge prosessene skal være ferdig i mai 2024. Medlemslandene til WHO skal møtes til flere forhandlingsmøter i året som kommer.
 • WHO har fjernet den farmakologiske definisjonen av vaksine fra sine nettsider. Der defineres altså ordet “vaksine” uten de farmakologiske kriteriene for det medisinske vaksinebegrepet. 
 • – Det som foreligger nå, er bare forslag, og ikke noe som er vedtatt, uttaler professor ved Det juridiske fakultetet på Universitetet i Bergen, Eirik Holmøyvik til Faktisk.no Han mener at det er usannsynlig at medlemsstatene vil godta forslagene slik de ser ut nå.
 • Våre politikere kan bruke Norges suverenitet til å overgi til WHO, og andre overnasjonale organer, vår bestemmelsesrett med bindende effekt.
 • Endringer i IHR blir bindende for Norge hvis vi ikke protesterer innen 18 måneder etter at WHO har vedtatt endringene.
 • Vår regjering holder sitt syn hemmelig, og våre hovedstrømsmedier er tause eller ukritiske.
 • Opposisjonen på Stortinget kan spørre statsråden om innsyn, om Norges posisjon og om regjeringens syn på hvilke fullmakter WHO bør ha. Da plikter statsråden å svare.
 • Hemali bekjent har ingen på Stortinget spurt.

Mer om WHO fra Hemali


Definisjonen på “pandemi” ble endret av WHO.
Helsedirektoratet om dosering av vitamin D: – Vi følger WHO.

-Annonse-
– Annonse –

– Annonse –

3 kommentarer

 1. Bra eksempel 00:30:01
  En overvaksinert, med 3 doser, blir smittet og syk av det vaksinen skulle beskytte mot. Han nekter å innse at han har blitt løyet til – av myndigheter og medier. Det ringer ikke engang en varselklokke i toppetasjen. Men likevel påstår han (og mange med ham, med de samme smitte- og sykdomsopplevelsene) at myndighetene gjøre en god jobb. Ja, myndighetene har gjort en glimrende jobb med å manipulere folk til å få sprøytet noe inn i kroppen som ikke virker slik det ble fortalt den skulle gjøre. Noe kameraten til Reikerås er et glimrende eksempel på.

  Jeg har lignende opplevelser med folk i egen familie som er så vaksinerte at det nærmest skvulper når de går. Men de har blitt både smittet og syke av corona flere ganger. Men likevel har de stor tro på myndighetene og at vaksinen virker som den skal. Men noen har heldigvis begynt å tvile på om vaksinen egentlig virket som den skulle. Og det er da noe.

  Det heter seg at det er lettere å lure folk enn å overbevise de om at de ble lurt.

 2. Kanskje Reikeras kunne tatt kontakt med meg om min personlige sak, som i mine øyne regelrett oser av urett, så kunne vi sammen tatt opp kampen mot systemet.
  Min sak kan, om den blir belyst fra flere hold, danne et paradigmeskifte hos nordmenn m.t på hva slags krefter vi har i landet.
  Satt på spissen: Om noen individer er veldig opptatt av å svartmale/advare mot andre idivider, og bruker beviselig MYE tid og ressurser på nettopp dette individet, kan det være andre grunner til at de driver med denne aktiviteten enn de de oppgir?
  Satt extra på spissen: Om du driver et nettsted/nettavis/publikasjon og inviterer et kommentarfelt-medlem til samtale, og plutselig dukker det opp en tilsynelatende “doxxing” sak om vedkommende, kan det være andre aspekter ved saken enn at de kun advarer mot dette individet?

 3. Advokat Reiner Fuellmich har gjort det klart at alle bevisene mot Mr Global, for lengst er på bordet. Men vi må selv ta initiativ til å få disse nikke-dukkene (puppets) tiltalt og straffet. Fuellmich har i disse årene gjort en formidabel jobb! Og folk har etter sigende våknet. Men vi må alle nordmenn gjøre en innsats for å få sannheten frem. For dårer er det svært mange av.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *