Søk
Close this search box.

Sverige har lavere dødstall enn over 50 land med strenge tiltak

En hel verden fordømte Sverige og Anders Tegnell. – Vil ende i katastrofe, lød det. Men dødstall viser at Sverige kommer bedre ut enn land som gjennomførte langvarig nedstengning og andre inngripende tiltak.

Av Rolf Kevin
Photo by Drahomír Posteby-Mach on Unsplash

Statsepidemiolog Anders Tegnell fikk dødstrusler fra publikum, og ble hånet av fagfeller. Han ble fordømt av medier som Time Magazine, New York Times, The Guardian, Focus, La Republica, CNN, BBC og flere. De advarte om katastrofe. Det gjorde også Aftenposten og Dagens Næringsliv, heiet frem av redaksjonene og selvoppnevnte eksperter i NRK og TV2.

Hadde Sverige vært en delstat i USA, ville den ha vært den tredje beste i dødsrate

Da skremselspropagandaen fra helsemyndigheter og media dro i gang i februar 2020, var Kinas voldsomme nedstengningen modellen. At presumtivt demokratiske land blindt fulgte det autoritære Kina burde være en vekker for statsledere og politikere i den såkalt frie verden.

-Annonse-

Sverige fulgte vanlige prinsipper om smitte

Sverige fulgte ikke Kina. Sverige fulgte hevdvunne prinsipper for håndtering av smitte som medisinere til alle tider har fulgt. Sverige eksperimenterte ikke, det var de andre landene som eksperimenterte. Ved å iverksette uprøvde, inngripende tiltak i et verdensomspennende, historisk sosialt eksperiment. Uten vitenskapelig analyse av kost/nytte.

Sverige kommer bedre ut enn land med nedstenging

Med 19 måneders erfaring og data fra mer enn 50 land, tegnes et bilde: Sosial ingeniørkunst med uprøvde tiltak koster. Og dødstall viser at Sverige kommer mye bedre ut enn land som har gjennomført langvarig nedstengning og andre inngripende tiltak.

Ifølge Eurostat, offisiell statistikk, har UK, USA, Polen, Tsjekkoslovakia, Ungarn, Spania, Argentina og Belgia høyere dødstall enn Sverige. Når dette skrives har 50 land høyere dødsrate enn Sverige. Tall over hele 2020 plasserer Sverige på 21. plass av 31 land, viser Eurostat. Hadde Sverige vært en delstat i USA ville den ha vært tredje best. Tall fra Worldometer:

LandAktive tilfellerKritisk sykeDøde per 1 mill.Dødsprosent
USA9.235,181 2.3750,2375
UK1.590,6139992.0940,2094
Ukraina500,0751771.8160,1816
Italia123,3964812.2020,2202
Israel5.4671388740,0874
India128.5558.9443320,0332
TanzaniaMangler tall7120,0012
Rwanda53,306Mangler tall1000,0100
Sverige22.589321.4780,1478
  • Døde per 1. mill. innbyggere, totalt for perioden fra februar 2020 til november 2021.
  • Sverige hadde mange døde tidlig i perioden.
  • Sverige ligger bak USA, UK, Ukraina, og Italia
  • Aktive tilfeller og kritisk syke er i november 2021. Her ligger Sverige langt bak alle bortsett fra Tanzania.
  • Det indikerer at Sveriges strategi med åpent samfunn førte til flokkimmunitet som de nå nyter godt av. Sverige ligger på bunn etter Danmark, Island, Norge og Finland.
  • Tanzania, Rwanda har de laveste antall nye tilfeller og den laveste dødsprosenten, uten vaksiner

Alkoholforbudet i USA var også et eksperiment

Et eksperiment fra historien: 17. januar 1920 innførte nasjonen totalforbud mot omsetning av alkohol. Det største sosiale eksperimentet til da. Året etter protesterte 20.000 mennesker i New Yorks gater, de betraktet forbudet som tyrannisk innskrenking av personlig frihet.

Forbudet førte til oppblomstring av vold og kriminalitet, det ble opphevet i 1933. Selv om de fleste er enige om at eksperimentet var mislykket, er det blitt stående som et «edelt eksperiment».

Det bemerkelsesverdige er at tiltak gjennomføres med de samme begrunnelser og virkemidler i demokratier som i diktaturer.

Nå eksperimenterer hele verden. Med den samme innskrenkningen av personlig frihet og menneskerettigheter, og den samme noble hensikt om å spare liv. Det bemerkelsesverdige er at de gjennomføres med de samme begrunnelser og virkemidler i demokratier som i diktaturer.

Et stort antall uavhengige forskere og medisinere betegner det som det største medisinske eksperiment i vår historie. Utført med uprøvde genterapier som på kort sikt har tatt livet av titusener av mennesker. De medisinske langtidsvirkningene er ukjente.
Lege, forsker, pedagog og mangeårig ansatt innen pandemihåndtering Astrid Stuckelberger til hemali:
– Offisielle tall fra USA viser at bivirkningene av korona-vaksinene til nå er tre ganger høyere enn summen av totalen fra all vaksinering siste 35 år.

Sverige eksperimenterte ikke. Men det gjorde resten av verden

Demonisering av Sverige og Tegnell

Smitteeksperter, mikrobiologer og epidemiologer i Sverige og resten av verden anså at friheten som den svenske befolkningen nøt, ville ha en høy pris. Forskere fra Uppsala Universitet, Karolinska Institutt og Kungliga Tekniske Høgskolan brukte datamaskiner som regnet ut at 96.000 svensker kom til å dø innen sommeren 2020. Internasjonalt predikerte forskere fra Imperial Collage, John Hopkins og andre universiteter at millioner av borgere i UK og USA ville dø av det «nye og ukjente» viruset i løpet av 2020.
Men ifølge tre artikler av epidemiolog og statistiker John Ioannidis ved Stamford University, var det ikke høyere dødelighet i 2020 globalt enn foregående år.

Antagelser om smitte er uegnet som grunnlag

Lærdommen? At mennesker er mer komplekse enn sosial ingeniørkunst evner å behandle. Og at virologiske modeller bygget på antagelser om smittespredning er meget upålitelige. Og uegnet til å som grunnlag for inngripende tiltak. Flere uavhengige forskere, som Dr. Stephan Lanke, hevder at modellene bygger på en utdatert og feilaktig smitteteori som føres tilbake til Luis Pasteur på 1890 tallet.
En annen lærdom er at frihet koster. Frie samfunnet avhenger av enkeltmennesker som Tegnell. Som er villig til å bære den belastningen det er å stå imot autoritære statsledere og fordømmelse.


Les mer fra hemali

Vi vet nok til å avhjelpe sykehus og beskytte oss mot covid
Faste for immunforsvaret!
Det finnes effektive tiltak mot korona. Men de kan ikke patenteres.
Les dette før du dømmer meg – den uvaksinerte.
– Annonse –

– Annonse –