Søk
Close this search box.

Det må være deilig å ha makt til å ta Berit Nordstrand.

Berit Nordstrand, kledd i gul topp, vinduer i bakgrunnen

Aftenpostens Ingeborg Senneset mener at lege Berit Nordstrand “…har gjort det til en forretningsmodell å gi fullstendig blaffen i kritikk og dure videre med smil og halvsannheter.” 

Foto: Kimen kulturhus

A-magasinet denne uken, under tittelen: “Det må være deilig å gi så blaffen.” Journalist Ingeborg Senneset omtaler lege Berit Nordstrand som “influenser i legefrakk”. Og mener om Nordstrands råd i hennes bok “Omstart 30”: “Det «er en slags eliminasjonsdiett hvor du gjør alt rett på 30 dager». «Du tar bort matvarer som kan gi betennelser i kroppen, og setter inn matvarer som demper betennelser!»

Senneset skriver at “Noen influensere har gjort det en forretningsmodell å gi fullstendig blaffen.”

Er dette verdt din indignasjon, Senneset? At Berit Nordstrand anbefaler gjennom 30 dager å fjerne matvarer som kan trigge betennelse, og å tilføre matvarer som kan dempe betennelse? Virkelig verdt spalteplass, dette?

-Annonse-

Journalist Ingeborg Senneset Foto: Aftenposten

Senneset fører kamp mot leger og terapeuter som jobber helhetlig

Det later til at Senneset har gjort det til sin kampsak å “ta” leger og terapeuter med kunnskap om hva livsstil kan gjøre for helsen. Senneset flagger “vitenskap og dokumentasjon” som eneste sannhet. Hva med vaksinen mot Covid-19? Tenk om Senneset kunne brukt et snev av sin kritiske penn til å problematisere en vaksine som er eksperimentell, kun betinget godkjent, og ikke har gjennomgått de fasene av studier vi ellers krever av medisinsk behandling? Vaksiner som stinker av global politikk og økonomi.

Lege Kaveh Rashidi peker på at mye vondt er gjort i “vitenskapens” navn:
“Fra tid til annen setter jeg meg ned og blar i gamle medisinske tidsskrift. Det er nesten ikke til å tro hvilke absurde og umoralske ting vitenskapen forsvarte, i alle fall sett med dagens øyne. Det får meg til å lure på hva jeg gjør i dag, som fremtidige generasjoner kommer til å se på med avsky.”

Om jeg tolker Senneset rett, mener hun at betennelsesdempende mat vil bli stående som både absurd og umoralsk. Tenk det. Jeg håper at noe annet vil bli stående som absurd og umoralsk: At medisinsk industri mer eller mindre fikk kuppe medisinsk utdannelse, forskning, definisjon og politikk.

Senneset kan da ikke mene at betennelsesdempende mat er verdt mer kritisk journalistikk enn massevaksinering med en eksperimentell vaksine?

Misunnelse forkledd som etikk. Jeg finner ingen annen grunn til at makten skal “ta” lege Berit Nordstrand. Når Senneset mener at Nordstrand “durer videre med smil og halvsannheter”, er det med henvisning til at direktør Signe Flottorp fra FHI og lege Kaveh Rashidi klaget på Nordstrand for å «anbefale metoder som mangler grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk praksis». Leder for Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, konkluderte januar 2021 at Nordstrand kan bidra til helseangst. Hun ble felt etter Legeforeningens etiske regler om at “en lege skal bruke vitenskapelige metoder når man kommer med råd, og hvordan man markedsfører.”

Hvor høyt i evidenspyramiden må vi for å godta at kumelk er bedre tilpasset kalver enn mennesker?

Nordstrand ble klaget inn for blant annet skepsis mot melkeprodukter. Hvor høyt opp i evidenspyramiden må vi for å godta at kumelk er bedre tilpasset kalver enn mennesker? Hvor mye mer vitenskap for å heie på god tarmflora?

Vitenskapelig er medisin er et skjørt fag, med metodeproblemer på alle nivåer. Når Nordstrand er så populær, skyldes det ikke bare at hun er sjeldent oppdatert innen forskning. Hun bruker også et større spekter av kunnskap.

Maktmisbruk av begrepene “evidens” og “vitenskap”

Alle heier vi på verdier som «evidensbasert» og «vitenskapelig». Å bruke begrepene som maktpisk er å tilsøle disse verdier. Og er du et maktmenneske med anlegg for misunnelse, så finner du nok å ta av fra Nordstrand:

  • Utdannet lege, spesialist i farmakologi og avhengighet
  • 106 000 følgere på Instagram
  • 121 000 følgere på Facebook
  • Ettertraktet foredragsholder, forfatter av 10 populære bøker
  • Hadde matprogram på TV2 kalt «Bra godt»

En god lege, hva er det? Jeg spurt mange. Svaret lyder:
– En som ser hele mennesket. Som kombinerer faglig kunnskap med erfaringens klokskap.

Både mennesker og medisin er mer enn hva vitenskap kan vise. Ingen har bevist bevissthet, tankens kraft, fri vilje, eller hvordan liv oppstår i cellen. Mye av skolemedisinsk behandling mangler vitenskapelig fundament. Som lege Anders Danielsen Lie skrev i Aftenposten:

”Store deler av helsebudsjettet går til sammensatte problemer der skjønn er viktigere enn faglige retningslinjer. Det harde vitenskapsidealet er til tider ubrukelig.» Videre siterer Lie en erfaren kirurg:
«Du er lært opp i en hard naturvitenskapelig tradisjon, men når du begynner å praktisere, kommer du ut i en hengemyr av diffuse problemer og manglende fasitsvar.»

Medikamenter fungerer dårlig på “kroniske” sykdommer

Forskning om sammenhengen mellom mat, mikrobiom, biokjemi, endokrinologi og påvirkning av nervesystem er enormt i omfang og kvalitet. De mest renommerte fagmiljøer, og tidsskrifter som The Cell, Nature, BMJ, Lancet med flere publiserer stadig mer om temaene.
Medikamentell behandling har vist seg dårlig egnet til å påvirke årsaker til moderne sykdommer som diabetes 2, revmatiske- og tarmlidelser, depresjon, angst…

Verdensledende forskermiljøer viser til livsstil

Det finnes derimot en rekke faktorer vi kan påvirke, og som kan reversere sykdom. Beskrevet i en artikkel i Nature i 2019, der 22 av verdens ledene forskermiljøer belyste miljøbaserte sammenhenger: livsstil, miljøfaktorer og (epi-)genetikk på den ene siden, og utviklingen av de fleste såkalt kroniske sykdommer på den andre. Dette er forskning Nordstrand får med seg. Hva med deg, Senneset? Hva kan du om ernæringsmedisin?

Dette er forskning Nordstrand får med seg. Hva med deg, Senneset? Hva kan du om ernæringsmedisin?

Åpenhet for nye teorier og erfaringer ligger i vitenskapens natur. Hva om «skolemedisinerne» kunne åpnet for at «ernæringsmedisinerne» har kunnskap som befolkningen etterspør? Hva om ulike fagmiljøer bygget bro, i god vitenskapelig ånd? Bare da kan vi løse dagens helseutfordringer.

Les mer fra hemali

Les dette før du dømmer meg – den uvaksinerte.
Autoimmune tilstander: Visst finnes det håp når kroppen angriper seg selv.
Lege Stig Bruset: – Faster minst 14 timer hver dag.
Stille betennelse: Roten til en rekke plager og sykdommer.
Lege Fedon Lindberg: – Mine beste råd for å forebygge kreft.

– Annonse –

– Annonse –