fbpx

–Sannelig skjuler dere den dårlig, misunnelsen på Berit Nordstrand.

Denne uken lyser Berit Nordstrand fagert fra forsiden av magasinet Tara. Og hun får kritikk av Rådet for legeetikk: – Utnytter pasienters helseangst og bidrar kanskje til helseangst, sier leder Svein Aarseth.

Foto: Kimen kulturhus

Misunnelse forkledd som etikk. Jeg finner ingen annen grunn til at makten igjen hamrer løs på lege Berit Nordstrand.
Klagerne er direktør Signe Flottorp fra FHI og lege Kaveh Rashidi. De mener at Nordstrand «anbefaler metoder som mangler grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk praksis». Leder for Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, mener altså at Nordstrand kan bidra til helseangst.

Hvor høyt i evidenspyramiden må vi for å godta at kumelk er bedre tilpasset kalver enn mennesker?

Det er Nordstrands bok «Omstart 30» som er klaget inn. Blant annet fordi Nordstrand uttrykker skepsis mot melkeprodukter. Hvor høyt opp i evidenspyramiden må vi for å godta at kumelk er bedre tilpasset kalver enn mennesker? Hvor mye mer vitenskap for å heie på god tarmflora?

Vitenskapelig er medisin er et skjørt fag, med metodeproblemer på alle nivåer. Når Berit Nordstrand er så populær, skyldes det ikke bare at hun er sjeldent oppdatert innen forskning. Hun bruker også et større spekter av kunnskap.

Maktmisbruk av begrepene «evidens» og «vitenskap»

Alle heier vi på verdier som «evidensbasert» og «vitenskapelig», men å bruke begrepene som maktpisk er å tilsøle disse verdier. Og er du et maktmenneske med anlegg for misunnelse, så finner du nok fôr hos Berit Nordstrand:

  • Utdannet lege, spesialist i farmakologi og avhengighet
  • 110 000 følgere på Facebook
  • Ettertraktet foredragsholder, forfatter av 10 populære bøker
  • Hadde matprogram på TV2 kalt «Bra godt»

En god lege, hva er det? Som redaktør av Helse, Mat og Livsstil – hemali – har jeg spurt mange. Svaret lyder:
– En som ser hele mennesket. Som kombinerer faglig kunnskap med erfaringens klokskap.

Både mennesker og medisin er mer enn hva vitenskap kan vise. Ingen har bevist bevissthet, tankens kraft, eller hvordan liv oppstår i cellen. Mye av skolemedisinsk behandling mangler vitenskapelig fundament. Som lege Anders Danielsen Lie skrev i Aftenposten:

”Store deler av helsebudsjettet går til sammensatte problemer der skjønn er viktigere enn faglige retningslinjer. Det harde vitenskapsidealet er til tider ubrukelig.» Videre siterer Lie en erfaren kirurg:
«Du er lært opp i en hard naturvitenskapelig tradisjon, men når du begynner å praktisere, kommer du ut i en hengemyr av diffuse problemer og manglende fasitsvar.»

Berit Nordstrand er populær formidler av temaer som ernæring, helse og livsstil

Medikamenter fungerer dårlig på «kroniske» sykdommer

Forskning om sammenhengen mellom mat, mikrobiom, biokjemi, endokrinologi og påvirkning av nervesystem er enormt i omfang og kvalitet. De mest renommerte fagmiljøer, og tidsskrifter som The Cell, Nature, BMJ, Lancet med flere publiserer stadig mer om temaene.
Medikamentell behandling har vist seg dårlig egnet til å påvirke årsaker til moderne sykdommer som diabetes 2, revmatiske- og tarmlidelser, depresjon, angst…

Verdensledende forskermiljøer viser til livsstil

Det finnes derimot en rekke faktorer vi kan påvirke, og som kan reversere sykdom. Beskrevet i en artikkel i Nature i 2019, der 22 av verdens ledene forskermiljøer belyste miljøbaserte sammenhenger: livsstil, miljøfaktorer og (epi-)genetikk på den ene siden, og utviklingen av de fleste såkalt kroniske sykdommer på den andre. Dette er forskning Berit Nordstrand får med seg. Hva med dere, Signe Flottorp og Kaveh Rashidi? Hva kan dere om ernæringsmedisin? Hvilke resultater kan dere vise til?

Professor omtaler hjelp fra Nordstrand som «smittefarlig»

Medienes yndling som fagkilde innen ernæring, professor Jøran Hjelmesæth, later også til å være mer opptatt av å kritisere Nordstrand enn å forbedre egne prestasjoner. Skiskytter Tiril Eckhoff har nå en knallstart på sesongen, men da hun i fjor ga Berit Nordstrand en stor del av æren for prestasjonene, ble det bråk. Nordstrand hadde lært Eckhoff gode grep innen kost og livsstil, da løp Hjelmesæth til NRK og kalte samarbeidet «smittefarlig».

Hjelmesæth burde hatt mer enn nok å gjøre i jobben som leder for Senter for sykelig overvekt. Der som i behandlingen av overvekt for øvrig er nemlig resultatene elendige, som redaktør i forskning.no Nina Kristiansen påpeker i en kronikk i Aftenposten: «Behandlingen og studiene fortsetter i samme spor. Hvor mange ganger må forskerne få det samme, nedslående resultatet før de innser at behandlingen ikke virker?»

Åpenhet for nye teorier og erfaringer ligger i vitenskapens natur

Åpenhet for nye teorier og erfaringer ligger i vitenskapens natur. Hva om «skolemedisinerne» kunne åpnet for at «ernæringsmedisinerne» har kunnskap som befolkningen etterspør? Hva om ulike fagmiljøer bygget bro, i god vitenskapelig ånd? Bare da kan vi løse dagens helseutfordringer.
At medisinere med makt ikke er oppdatert, er ille nok. At de mobber en som er det, er ynkelig. Og om misunnelse ligger bak, er det i tillegg skammelig.

Tenk om mobberne kunne brukt begrepet «evidensbasert medisin» slik det var ment: Til å beskytte befolkningen mot sleipe sjarlataner. Berit Nordstrand er ikke en av dem.

Les mer fra hemali

Gry Hammer og Susanne Sundfør: Kjøtt har fått en ufortjent plass i miljødebatten.
Lege om Covid-19: – Leger opphøyde seg selv til debattledere.
hemali Mening: – En million oppslag om korona i 2020. Altfor få var kritiske.
Det hevdes at «stadig flere overlever kreft». Hvor sant er det?

Følg oss!

0FansLike
0FollowersFollow

– Angelica(10) skal bli frisk med mat som medisin!

Når barn får kreft, prøver legene å skåne foreldrene. Men mamma Ekaterina ville ikke skånes, hun ville vite: Kunne vi gjort noe annerledes?

Helsedirektoratet om dosering av vitamin D: – Vi følger WHO

Helsedirektoratet: – Høye doser av D-vitamin er toksisk.

Lege Torp (43) fikk kreft: –Jeg hadde ikke tid til å vente på «mer forskning»

Jeg har ikke tid til å vente på store studier om kreft og kostens betydning. I forskning fant Øyvind ti grep som selvforsvar mot kreft. Han praktiserer dem hver dag.

Les mer om ...

– Angelica(10) skal bli frisk med mat som medisin!

Når barn får kreft, prøver legene å skåne foreldrene. Men mamma Ekaterina ville ikke skånes, hun ville vite: Kunne vi gjort noe annerledes?

Helsedirektoratet om dosering av vitamin D: – Vi følger WHO

Helsedirektoratet: – Høye doser av D-vitamin er toksisk.

Lege Torp (43) fikk kreft: –Jeg hadde ikke tid til å vente på «mer forskning»

Jeg har ikke tid til å vente på store studier om kreft og kostens betydning. I forskning fant Øyvind ti grep som selvforsvar mot kreft. Han praktiserer dem hver dag.

Kriseløsninger for «kresne» barn

En del av barnets utvikling er å bli selvstendig og finne selvråderett over egen kropp. Det kan merkes i matveien.

Professor Haug: –De har regnet feil om dosering av vitamin D

– Statistiske tabber i medisin kan koste mange menneskeliv, sier professor Espen Haug. Allerede i 2014 ble en statistisk tabbe oppdaget. Altså er grunnlaget for det en hevder er sunt nivå av vitamin D trolig feil.