Søk
Close this search box.

Massetesting av barna. Har FHI glemt hva de skrev i fjor?

I disse dager testes 40.000 elever i Oslo med i alt 80.000 tester. Har FHI glemt det de skrev i fjor?

FHI skrev følgende i mai 2020: «…høy sannsynlighet for at et positivt svar er falskt, det vil si at personen som tester positivt egentlig er frisk.» Nå: Den ukentlige testingen følges opp av en omfattende massevaksinering av 12 til 17-åringer. Til tross for minimal risiko for sykdom.

I mai 2020 var andelen som testet positivt under 1 prosent. Altså uten vaksiner. Og FHI mente at tallet ikke kunne forsvare massetesting. Til tross for at over fire millioner nordmenn nå er vaksinert, er tallet for positive tester nå høyere enn i mai 2020. Men likevel så lavt – under fem prosent av de testede- at det fremstår underlig at myndighetene går for massetesting og -vaksinering av unge ned til 12 år.

Tall fra Sverige: unge er 99,94 prosent beskyttet uten vaksine

Ifølge offisielle tall fra Sverige – se tabell nedenfor – er risikoen for alvorlig sykdom av covid i aldersgruppen 10-19 år 0,06 prosent – uten vaksine. Altså en beskyttelse uten vaksine på 99,94 prosent. Vi har fått opplyst at vaksinen beskytter inntil 95 prosent mot alvorlig sykdom og død. Men nye tall fra Sverige viser noe annet. (Se tabell)
Samlet for 2020 ble 6.11 prosent av svenskene smittet. Data om barn og unge 10-19 år fra Yale viser at:
Av 63.550 rapporterte tilfeller havnet 36 på intensiven. Risikoen for alvorlig covid var 0.06% Uten vaksine var altså beskyttelsen 99.94%

-Annonse-

Offisielle tall fra Sverige viser god beskyttelse uten vaksine

hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg – den uvaksinerte.

Svensker opp til 60 år:

506.048 rapportert smittede, og av disse havnet 1.982 på sykehus, og 403 døde.
1982/506048 = 0.39% ble alvorlig syke.
Altså: Uten vaksinen, hadde svenskene inntil 60 år en beskyttelse på 100-0.39 = 99.61 % Altså bedre enn hva vaksinen gir, forutsatt at den beskytter 95%.

Den naturlige beskyttelsen hadde de i over 9 måneder, mens vaksineprodusentene målte beskyttelsen i kun 60 dager. Og antok beskyttelse ville vare i 6 måneder, derav behovet for “påfyll”.

Tall fra UK: 68 prosent av innlagte er fullvaksinert

Tall fra UK viser at 64.2% av befolkningen er “fullvaksinert”. ca. 68% av de innlagte for Covid er fullvaksinert.
Fra 1.2. til 2.8. ble det rapportert 742 dødsfall av delta.
Av de 742, var 402 fullvaksinert. 79 hadde fått en dose.
Kun 253 var ikke vaksinert.

Total dødelighet: 0,15 prosent

Mars 2021 publiserer en av verdens mest anerkjente epidemiologer og statiskere, John Iaonnidis i Wiley Online Library: Global dødsrate etter av Sars-cov 2 totalt, alle aldersgrupper, er ca. 0.15 prosent. Med 1.5-2.0 milliard infeksjoner beregnet i perioden til februar 2021.
En tidligere oppsummering hos WHO fra Iaonnidis finner omtrent samme tall.

Professor: – Vaksinen gir dårligere langtidsbeskyttelse

Professor emeritus Dag Bratlid skriver i Bergens Tidende 8.9.: «Vaksinen gir dårligere langtidsbeskyttelse enn gjennomgått sykdom. Den sterkeste generelle stimulering av immunapparatet får man av gjennomgåtte infeksjoner og smitte.»

FHI 25 mai i fjor om tester: “Hvis man tester en person som ikke har symptomer eller økt risiko for å ha blitt smittet, og som lever i et samfunn med lite smitte, er det svært lite sannsynlig at personen tester positivt. Det er imidlertid høy sannsynlighet for at et positivt svar er falskt, det vil si at personen som tester positivt egentlig er frisk. Ved svært lav smitte i samfunnet gjelder dette selv om testen (PCR-test) i seg selv er av god kvalitet.
Videre fra lege Joakim Øverbø ved Folkehelseinstituttet: – Gitt dagens smittesituasjon i Norge må helsepersonell teste rundt 12 000 tilfeldige personer for å finne ett positivt tilfelle med covid-19. I et slikt utvalg vil det være om lag 15 positive prøvesvar, men 14 av disse vil være falske positive.

FHI i fjor: PCR-testen skiller ikke mellom virusrester og smittsomt virus

I nevnte artikkel hos FHI lyder det videre fra lege Øverbø: – I slike situasjoner bør ikke helsepersonell stole på et positivt resultat før de har tatt en ny prøve som bekrefter det. Etter gjennomgått infeksjon kan dessuten prøveresultatet forbli positivt i ukevis etter at personen sluttet å være smittsom. Det er fordi PCR-testen ikke skiller mellom virusrester og smittsomt virus.

– Det er også viktig å minne om at prøvesvaret kun gir et øyeblikksbilde, og at en person med negativt testresultat kan være på vei til å bli syk. Det betyr at helsepersonell også må være oppmerksom på falskt negativt prøvesvar, skriver Øverbø.

Massetesting, men få er syke, viser grafen fra FHI.

WHO endret definisjonen av hvordan en oppnår flokkimmunitet:

Oppsummert

  • Vi vet ikke nok om testenes treffsikkerhet.
  • Barn rammes ikke alvorlig av Covid-19.
  • Barn får trolig bedre beskyttelse av naturlig immunitet etter gjennomgått sykdom.
  • Også de vaksinerte smitter.
  • Flere doser av vaksinen skal settes, vi vet ikke hvor mange.
  • Vaksinen er eksperimentell, og bare betinget godkjent.
  • Vaksinen har ikke gjennomgått de vitenskapelige faser vi ellers krever av medisinsk behandling. Observasjonsstudiene vil tidligst være avsluttet i 2023.
  • Det finnes eldre, velprøvde medikamenter med minimale bivirkninger som forebygger og behandler Covid-19. Hvis patenter er utgått.
  • Den norske legen Peter Dvergsdal: – Jeg kan behandle Covid-19. Nedstenging var unødvendig.

Flere referanser

FHI: https://www.fhi.no/cristin-prosjekter/aktiv/antigen-rapid-test-screening-to-prevent-sars-cov-2-transmission-at-mass-gat/
Tall og analyser fra den britiske regjering.

Les mer fra hemali

Korona, overvekt og livsstil – kan vi snakke om det?
Debatten om Ivermectin er tåkelegging, årsak til virussykdom ligger her.
Professor: – Mettet fett er ikke farlig.
Tilsvar: – Jo, 14 399 har faktisk dødd etter vaksinering, og FHI bør granske mulige sammenheng.

– Annonse –

– Annonse –