Søk
Close this search box.

Susanne Heart: – Makten har rent ut av folkets hender

kvinne med langt, lyst hår smiler mot kamera, blomstereng og gress i bakgrunnen

Et nytt politisk parti? Susanne Heart hadde tygget på tanken lenge, men den skurret. En mørk morgen i 2021 våkner hun og ser plutselig lyset: Et ekte folkestyre, ikke partipolitikk!

Til info: Hemalis redaktør og intervjuer her er listekandidat for Folkestyret i Oslo.

Et parti er en «part», en del, hvordan kan vi endre samfunnet med mange deler der alle går i ulike retninger, spør Susanne.
– Vi trenger helhet, for makten holder på å renne ut av folkets hender. Jeg så at Folkestyret må være en organisasjon der vi inviterer alle partiene inn. Da kan vi forsterke demokratiet, sier hun.
Siden, midt i en våken natt, så Susanne de ti demokratiske prinsippene som gir Folkestyret retning og grunnmur. (Du ser dem lenger ned.)

Heart vil ikke gi konkrete svar

Et ikke-parti uten program? Men likevel en politisk påvirker? For å flytte mer makt til folket? Er det ikke naivt? Blir det ikke anarkistisk kaos? Vil ikke makten konsentreres i noen få folkevalgtes hender likevel? Det er da ikke demokratisk? Hvordan kan Folkestyrets kandidater vite hva som er det beste for folket i de ulike sakene? Folkeavstemninger?
Spørsmålene er mange, og Susanne nekter å gi konkrete svar.
– Da blir vi et politisk parti. Folkestyret virker ut ifra prinsipper, ikke konkret politikk, for politikk låser. Jeg vil invitere storsamfunnet inn fordi jeg tror at folket gir bedre svar. Politikk er å endre på spillet. Folkestyret skal endre det ved å involvere folket, det er der kunnskapen og argumentene finnes.

Se hva som skjedde da Susanne Heart tok opp spørsmål om vaksinesikkerhet i Rogaland fylkesting i desember.
Se videointervju med Susanne Heart: – Makten renner ut av folkets hender.


Heart: Ti demokratiske prinsipper

– Folkestyret har ti demokratiske prinsipper som danner grunnlaget for resonnementene som leder fram til konkret politikk. Min visjon er å skape en plattform som tar opp konkrete problemstillinger, å åpne for reelle samtaler med befolkningen, godt hjulpet av teknologi. Ved å få argumenter for og imot en sak, vil vi sitte igjen med et forfinet bilde som mange har vært med på å skape. Nå blir regler tredd ned over hodet på oss uten vår deltagelse, Folkestyret skal snu den pyramiden ved å samhandle. Da trenger vi åpne, konstruktive spilleregler slik at dialogene ikke blir en forlengelse av dagens forferdelige politiske debattklima. Folkestyret skal skape en ny metode for dialog, for nå orker ikke folk politikk.

-Annonse-

Ingen kan ta fra meg vissheten om at vi kan skape et godt samfunn.

Susanne har åtte års erfaring som politiker, hun meldte seg ut av MDG i 2022. Hemali møter henne en sommerdag blant vaiende blomster. Hun liker å assosiere Folkestyret med en blomstereng, og hun er sikker på at vi alle kan blomstre. Noen hevder at den tankegangen er naiv.

– Kanskje vi trenger det, jeg tror at stemplingen naiv blir brukt når noe lukter godhet. Ingen kan ta fra meg vissheten om at vi kan skape et godt samfunn. Jeg opplever det som intelligent, ikke naivt, og jeg tror at folket har den intelligensen i seg. Jeg har urokkelig tro på menneskets indre drivkraft.

Vi må tilbake til en sann og ny variant av maktfordelingsprinsippet.

Makten ligger hos byråkratene, ikke politikerne

Årene i politikken lærte henne at den reelle makten først og fremst ligger hos byråkratene, ikke politikerne. De tar glansen, men de har ikke kunnskapen og makten.

– Politikerne står fram, stolte av prosesser og vedtak, men det er sjeldent at beslutningene kommer fra politikerne. I det store og hele er det byråkratiet som saksbehandler og lager innstillinger. Når politikerne får saker til behandling, er de ferdig utredet og veldig vanskelig å forandre. Folk tror at politikerne bestemmer, men handlingsrommet til de folkevalgte er lite.
I tillegg styres mange beslutninger av nasjonale føringer og harmonisering med EU, legger Susanne til.

– Politikerne skinner falskt

Byråkratiets gang ruller med politikerne på sidelinjen, men det er de som skinner på pressekonferansen, påpeker Susanne.
– Kunnskapen sitter i byråkratiet, det er umulig for politikerne å få innsikt i så mange felt. Og den uskrevne regelen er at byråkratene ikke skal ta æren for politiske beslutninger. Politikerne får skinne for noe de ikke har vært med på når de foran media sier «Se hva AP har fått til!» Slik fronter de eget parti i stedet for å være voktere på vegne av folket.
Folkestyret er en motvirkende kraft til økende sentralisering av makt, en frittstående, nøytral folkebevegelse med formål å styrke demokratiet og individets frihet.

Trenger nøytral informasjon for å kunne ta frie valg

– En forutsetning for at folket skal kunne argumentere godt er nøytral informasjon. Ekte kunnskap som ikke er farget av interesser. Vi må nullstille oss for å komme fri fra de grepene, for uten fri kunnskapsdeling og -produksjon, kan vi ikke ta frie valg. Den modellen har fungert tidligere, men nå er den svekket. Vi må tilbake til en sann og ny variant av maktfordelingsprinsippet: Den lovgivende, utøvende og dømmende makt må være suverene og vokte på hverandre. Utenifra må den fjerde statsmakt, media, vokte på disse tre. 

Susanne tror at vindmøller – hun kaller dem monstermaster – er ett eksempel på at folkets stemme må avgjøre.
– Ikke overnasjonale institusjoner som i dag. Ved å samskape løsninger med åpne argumenter som ikke er farget av særinteresser eller selskaper, tror jeg ikke at vi trenger så mange folkeavstemninger.

– Folkestyret samler mennesker som resonnerer med de ti demokratiske prinsippene. Det kommer fra en innsikt jeg har fått om at det ikke er partier vi mangler, men å styrke selve demokratiet. Det inviterer vi andre partier til å være med på, sier Susanne Heart.

Som tok etternavnet Heart fordi hun tror på hjertets kraft.


Folkestyret har valgbare lister i fire fylker og fem kommuner for høstens valg.

Folkestyrets ti demokratiske prinsipper

  1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn
  2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen
  3. Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt
  4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet
  5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform
  6. Myndighetene er underlagt folket
  7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet
  8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres
  9. Rettighetene til naturressursene eies av folket – og kan ikke selges til andre
  10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

Siste artikler fra Hemali

Rundstykker til ferien: uten gluten, masse næring!
Line og de fleste andre får nei til erstatning etter vaksineskade
Mattilsynet har godkjent genmodifisert raps
Advokat Reikerås i Hemalipodden: – Jeg mistet tilgangen til eget liv.

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *